Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

MGOK prowadzi działalność edukacyjną w zakresie kultury, organizuje również życie kulturalne na terenie miasta i gminy. Instytucja istnieje od 1976 r., powołana została do istnienia uchwałą Miejsko-Gminnej Rady Narodowej. Siedziba placówki znajduje się w pomieszczeniach przy hali sportowej w Gąbinie. Z bogatej oferty kulturalnej MGOK korzysta liczna grupa mieszkańców miasta i regionu. Obowiązki dyrektora instytucji pełni Jarosław Domagała.

Czytaj więcej...

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie

Ważną placówką życia kulturalno-oświatowego jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie utworzona w 1947 r. Aktualnie MGBP jest samodzielną samorządową instytucją kultury, do zadań której należy: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie ich wartości. Ważną funkcję społeczną wypełniają filie MGBP w Borkach, Dobrzykowie i Topólnie. Funkcję dyrektora placówki pełni Stanisław Guziak – sekretarz Gminy Gąbin.

Czytaj więcej...

Wydawnictwa

W ostatnich latach ukazało się w Gąbinie kilkanaście wartościowych publikacji, dokumentujących dzieje regionu oraz przedstawiających dorobek osób związanych z Ziemią Gąbińską. Wydanie publikacji stało się możliwe dzięki zaangażowaniu regionalistów, twórców kultury oraz wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy oraz sponsorów.

Czytaj więcej...

Uroczystości państwowe

Bardzo uroczysty charakter mają gąbińskie obchody świąt i rocznic państwowych – 3 Maja, 15 Sierpnia i 11 Listopada. Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin przygotowywany jest corocznie szczegółowy i bogaty program obchodów tych świąt. Organizowane są okolicznościowe akademie w miejscowych szkołach oraz inne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.

Czytaj więcej...

Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej

Stowarzyszenie od początku swego istnienia w 1975 r. spełnia niezwykle pożyteczną funkcję kulturalną. Członkowie organizują sympozja naukowe, stałe i okresowe wystawy, poświęcone znaczącym wydarzeniom i postaciom historycznym ziemi gąbińskiej. Biorą też czynny udział w organizowanych uroczystościach patriotycznych z okazji świąt narodowych i innych lokalnych. Działania podejmowane przez TMZG skierowane są do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza do przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców regionu gąbińskiego. Prezesem Zarządu TMZG jest Anna Ostrowska.

Czytaj więcej...

Związek Piłsudczyków – Oddział Gąbin

W działalność mającą na celu kultywowanie patriotycznych tradycji wśród mieszkańców Gąbina i okolic zaangażował się założony 5 grudnia 1992 r. Oddział Związku Piłsudczyków w Gąbinie. Stowarzyszenie postawiło sobie, jako główne cele: organizowanie działalności patriotycznej wśród młodzieży gminy, opracowanie gminnego planu uroczystości patriotycznych i włączenie do jego realizacji młodzież szkolną oraz organizacje społeczne i polityczne, wspomaganie Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej w jego działalności. Prezesem organizacji jest Elżbieta Kamińska.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie działa przy gąbińskiej parafii. Organizacja prowadzi działalność społeczną, na stałe współpracuje z władzami miasta oraz szkołami, angażuje się w pracę charytatywną na rzecz mieszkańców potrzebujących różnorakiej pomocy. Dzięki wolontariuszom, jak i osobom wspierającym, funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąbinie

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin –Krzysztofa Jadczaka oraz dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie – Jarosława Domagały rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąbinie. W ramach UTW zorganizowane zostały zajęcia umożliwiające rozwijanie i spełnianie różnych zainteresowań naukowych i artystycznych.

Czytaj więcej...

Chór Miasta i Gminy Gąbin

Chór powstał we wrześniu 2011 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin –Krzysztofa Jadczaka oraz dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie – Jarosława Domagały. Zespół funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie. Prowadzenie chóru powierzone zostało nauczycielom szkoły: Sławomirowi Gałczyńskiemu, Katarzynie Domagała oraz Zbigniewowi Mereckiemu.

Czytaj więcej...

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gąbińskiej

Zespół powstał w 2013 r., funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie. Celem zespołu jest upowszechnianie tradycji regionalnej oraz pielęgnowanie lokalnego dorobku kulturalnego. Choreografem zespołu jest Ewa Gieras – instruktor MGOK w Gąbinie. Integralną częścią zespołu jest kapela ludowa, składająca się z muzyków profesjonalnych i uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. Kierownikiem kapeli jest Ewelina Nowakowska – nauczyciel SM I st. w Gąbinie.

Czytaj więcej...

Zespół Ludowy „Czermno”

W 2001 r. dzięki staraniom dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie – Marzeny Ledzion został reaktywowany Zespół Ludowy „Czermno”. Zespół prezentuje folklor autentyczny regionu gąbińsko-sannickiego i reprezentuje gminę Gąbin i zachodnie Mazowsze na krajowych przeglądach i festiwalach ludowych.

Czytaj więcej...

Orkiestra strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej

Ważną funkcję kulturalną i społeczną wypełnia orkiestra dęta OSP w Gąbinie, licząca ok. 40 członków. Jej kapelmistrzem jest Tadeusz Zalewski. Orkiestra bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych. Wielokrotnie uczestniczy również w przeglądach na szczeblu wojewódzkim, rejonowym i powiatowym odnosząc sukcesy.

Czytaj więcej...

Dni Gąbina

Do najważniejszych środowiskowych imprez należą organizowane corocznie w ostatni weekend maja „Dni Gąbina”, będące znakomitą okazją do promocji Ziemi Gąbińskiej. Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Impreza cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców gminy, gromadzi również liczne rzesze gości z okolicznych miast i gmin zainteresowanych atrakcyjną propozycją kulturalną.

Czytaj więcej...

Jarmark Gąbiński

Jedną z imprez środowiskowych współorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną i Urząd Miasta i Gminy jest „Jarmark Gąbiński”. Podczas imprezy organizowane są: festyny wakacyjne, wystawy, pokazy ratownictwa drogowego i wysokościowego, pokazy policji i zawodowej straży pożarnej, przejażdżki powozami konnymi. Zainteresowaniem mieszkańców i gości cieszą się również stoiska handlowe, wesołe miasteczko i imprezy sportowe.

Czytaj więcej...

Pożegnanie lata

Kolejną imprezą, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców oraz gości jest „Pożegnanie lata”. Organizowana we wrześniu stanowi zakończenie imprez wakacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Impreza jest doskonałą okazją dla prezentacji zespołów muzycznych i tanecznych szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu gąbińskiego. Podczas imprezy prezentują się również uczniowie i zespoły Szkoły Muzycznej oraz zespoły taneczne MGOK. Ważnym elementem imprezy są stoiska i wystawy, prezentujące dorobek artystyczny miejscowych twórców i zaproszonych gości. Zainteresowaniem cieszą się także kiermasze, stoiska handlowe i gastronomiczne.

Czytaj więcej...

Koncert Bożonarodzeniowy

Ważnym wydarzeniem muzycznym integrującym miejscową społeczność jest „Koncert Bożonarodzeniowy”. Koncert organizowany jest od 2007 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztofa Jadczaka w ostatnią niedzielę poprzedzającą wigilię Bożego Narodzenia. Organizatorem imprez jest MGOK, instytucję tę wspierają podmioty oświatowe z terenu miasta i gminy.

Czytaj więcej...

Gala Noworoczna

Tradycją Gąbina stało się organizowanie w pierwszym miesiącu każdego nowego roku dużej imprezy kulturalnej pod nazwą „Gala Noworoczna”. Podczas koncertów prezentowana jest muzyka operowa, operetkowa, musicalowa i filmowa. Interesujący program muzyczny sprawia, że koncerty gromadzą liczną widownię, a impreza jest wysoko oceniana przez odbiorców.

Czytaj więcej...

Gąbińskie Forum Kultury

Forum Kultury jest najnowszą propozycją kulturalną w mieście i gminie. Organizatorami cyklu są Szkoła Muzyczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Celem akcji kulturalnej jest prezentacja postaci świata teatru, sztuki, mediów oraz miejscowych artystów amatorów. Spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z artystą, stanowią cenne dopełnienie oferty kulturalnej miasta i gminy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin