Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej

Stowarzyszenie od początku swego istnienia w 1975 r. spełnia niezwykle pożyteczną funkcję kulturalną. Członkowie organizują sympozja naukowe, stałe i okresowe wystawy, poświęcone znaczącym wydarzeniom i postaciom historycznym ziemi gąbińskiej. Biorą też czynny udział w organizowanych uroczystościach patriotycznych z okazji świąt narodowych i innych lokalnych. Działania podejmowane przez TMZG skierowane są do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza do przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców regionu gąbińskiego. Prezesem Zarządu TMZG jest Anna Ostrowska.

Istotną rolę w szerzeniu kultury i wiedzy historycznej spełnia Muzeum Ziemi Gąbińskiej im. Sławoja Felicjana Składkowskiego, założone przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej i Związek Piłsudczyków Oddział w Gąbinie. Wiele miejsca w swej działalności TMZG poświęciło kultywowaniu pamięci o urodzonym w Gąbinie, ostatnim premierze II RP – Felicjanie Sławoj - Składkowskim. Muzeum posiada unikalny, jedyny w Polsce, duży zespół dokumentów dotyczących rodziny Składkowskich. W październiku 1995 r. zostały one przekazane do Gąbina przez mieszkającą w Londynie – Jadwigę Składkowską, wdowę po ostatnim premierze II RP. W 2007 r. zbiory muzealne wzbogaciły się o kolejne cenne materiały archiwalne i pamiątki po F.S. Składkowskim. Zostały one przekazane z Londynu do Gąbina przez spadkobierców jego zmarłej żony . Warto nadmienić, iż z inicjatywy TMZG została wmurowana i poświęcona tablica informacyjna o miejscu urodzin ostatniego premiera przedwojennej Polski. TMZG jest organizatorem sesji popularno-naukowych poświęconych ostatniemu premierowi II RP.

Zarówno TMZG, jak i Związek Piłsudczyków – Oddział Gąbin, wiele miejsca poświęciły martyrologii mieszkańców Gąbina w okresie II wojny światowej i ich walce z hitlerowskim okupantem. Świadectwem tego było m.in. odsłonięcie w dniu 5 września 1999 r. w gąbińskim kościele tablicy ku czci parafian gąbińskich, zamordowanych w Dachau i Mauthausen. Rok później, odsłonięta i poświęcona została tablica ku czci parafian gąbińskich, zamordowanych wiosną 1940 r. na terenie byłego ZSRR.

Zbiory Towarzystwa systematycznie są wzbogacane przez wszelkie publikacje na temat dziejów Gąbina i Ziemi Gąbińskiej, a przede wszystkim prace magisterskie i dyplomowe, powstające w uczelniach na terenie całego kraju.

Organizacja cyklicznych wystaw stała się możliwa dzięki przekazaniu Towarzystwu Miłośników Ziemi Gąbińskiej w czerwcu 1992 r. przez władze miejskie lokalu w budynku przy Starym Rynku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin