Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

MGOK prowadzi działalność edukacyjną w zakresie kultury, organizuje również życie kulturalne na terenie miasta i gminy. Instytucja istnieje od 1976 r., powołana została do istnienia uchwałą Miejsko-Gminnej Rady Narodowej. Siedziba placówki znajduje się w pomieszczeniach przy hali sportowej w Gąbinie. Z bogatej oferty kulturalnej MGOK korzysta liczna grupa mieszkańców miasta i regionu. Obowiązki dyrektora instytucji pełni Jarosław Domagała.

Interesującą działalność rozwija Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gąbińskiej, który pielęgnuje i upowszechnia rodzimą tradycję kulturalną. Częścią zespołu jest kapela ludowa. Na potrzeby zespołu zakupione zostały nowe stroje ludowe, zakup sfinansowano ze środków UE.

MGOK stwarza warunki dla rozwoju zespołów tanecznych z udziałem dzieci i młodzieży. Aktualnie działa kilka zespołów tanecznych, obejmują one dzieci i młodzież w grupach wiekowych 8-10 lat, 11-13 lat oraz 14-16. Dodatkowo organizowane są kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów tańca. Zespoły MGOK biorą udział podczas gminnych uroczystości. Reprezentują także gminę na przeglądach i konkursach szczebla regionalnego i wojewódzkiego.

MGOK prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąbinie, który gromadzi liczną grupę mieszkańców regionu. W MGOK działa ponadto kilka zespołów muzycznych, które skupiają miejscowych muzyków zainteresowanych wspólnym muzykowaniem.

Ważnym elementem pracy MGOK jest organizowanie ogólnodostępnych imprez środowiskowych. Do najważniejszych należą: „Dni Gąbina”, „Pożegnanie Lata”, „Koncert Bożonarodzeniowy”, „Gala Noworoczna”, „Gąbińskie Forum Kultury”. Imprezy te są znakomitą okazją do promocji regionu gąbińskiego, umożliwiają prezentację lokalnego dorobku kulturalnego. Cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym oraz w całym regionie. MGOK zaangażowany jest również corocznie w organizację licznych imprez kulturalnych i społecznych. Należą do nich, m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Spotkania na starówce”, Letnie koncerty muzyczne „Pod Altanką”, obchody Dnia Kobiet, obchody Dnia Dziecka, bale karnawałowe dla dzieci i młodzieży, biegi uliczne o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, gminne rajdy rowerowe i piesze, akcja „Polska biega - Gąbin biega”, Gminny Konkurs Plastyczny „Na ozdobę choinkową”.
Poza stałymi formami pracy gąbiński MGOK jest współorganizatorem, najczęściej wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej i Oddziałem Związku Piłsudczyków w Gąbinie, obchodów świąt i rocznic państwowych.

W okresach wolnym od zajęć szkolnych, tj. w czasie ferii zimowych i wakacji, MGOK stara się uprzyjemnić spędzanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży poprzez organizowanie zajęć świetlicowych i zajęć na powietrzu (gry świetlicowe, gry komputerowe, nauka piosenek i tańca, filmy wideo, koncerty, spektakle teatralne, dyskoteki, itp.).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin