Inwestycje drogowe w Mieście i Gminie Gąbin z wykorzystaniem środków z Funduszu Sołeckiego

budowa drog gminnych z fs grudzien 2015 700x600

Czas realizacji inwestycji:
Grudzień 2015 

Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL” 

Wartość inwestycji:
droga w  miejscowości:
Jordanów 40.940,06 zł,
Jadwigów 31.164,39 zł,
Kamień Słubice 23.563,60 zł,
Dobrzyków ul. Południowa 28.561,95 zł,
Gąbin, ul. Słoneczna 25.054,61 zł.

Dofinansowanie:
Fundusz Sołecki

źródło dofinansowania

herb gabin 150pix Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

Na przełomie listopada i grudnia 2015r. wykonano remonty dróg gminnych ze współfinansowaniem ze środków Funduszu Sołeckiego. Inwestycje prowadzono na pięciu drogach gminnych w miejscowościach: Jadwigów, Kamień Słubice, Jordanów, Gąbin, Dobrzyków. 

Zrealizowano następujące zadania:

 • 1. „Remont (nakładka bitumiczna) na drodze w m. Jadwigów na dł. 0,200 km”, zakres obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej oraz wykonanie nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm na długości
  200m.
 • 2. „Remont (nakładka bitumiczna) na dr. gminnej w Dobrzykowie ul. Południowa”, zakres obejmował profilowanie
  i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nawierzchnie z mieszanek
  mineralno-bitumicznych grysowych o grubości 5cm (po zagęszczeniu), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, wykonanie pobocza z nawierzchni żwirowej o grubości 5 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie
  na długości, wszystkie prace prowadzone były na odcinku o długości 125m i szerokości 4,5 m
 • 3. Remont (nakładka bitumiczna) drogi gminnej w miejscowości Nowy Kamień na długości 163 mb. i grubości 4 cm.
 • 4. „Remont (nakładka bitumiczna) na dr. w m. Kamień-Słubice na dł. 0,123 km”, zakres obejmował profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm, wykonanie pobocza z nawierzchni żwirowej o grubości 5 cm z pospółki rozściełanej ręcznie
 • 5. „Przebudowa drogi gminnej w Jordanowie na długości 0.154 km”, zakres obejmował profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne Zrealizowane inwestycje drogowe w Mieście i Gminie Gąbin z wykorzystaniem środków z Funduszu Sołeckiego nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubości do 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
  o grubości 5 cm, wykonanie pobocza z nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm z pospółki.
 • 6. „Remont ul. Słonecznej w m. Gąbin”, zakres obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych.

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w dniu 16.11.2015 r. wszystkie zadania wykonała firma: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, z Glinojecka. Koszt realizacji powyższych inwestycji wyniósł ok. 175 tys., z czego Miasto i Gmina Gąbin wystąpi o refundację 30% z funduszu sołeckiego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin