Budowa dróg gminnych w Nowym Troszynie z wykorzystaniem środków finansowych z budżetu państwa

drogi gminne nowy troszyn grudzien 2015 700x600pix

Czas realizacji inwestycji:
Grudzień 2015

Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu I Obrotu "POLHILD I" Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka - Kobyłka

Wartość inwestycji:
82.772,41 + 221.339,03 zł 

Kwota dofinansowania:
 80% kosztów z MAiC

Drogi:
nr dz. ewid. 397, o dł. 268 mb, od 0+000 do km 0+268
nr dz. ewid. 480, o dł. 785 mb, od 0+000 do km 0+785

źródła dofinansowania

ministerstwo i administracji i cyfryzacji 150pix Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
herb gabin 150pix Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

W pierwszych dniach grudnia 2015 zakończono budowę dwóch dróg gminnych w ramach pozyskanej przez Samorząd promesy z dnia 4.11.2015 r. o nr DUSKŻiZK-WPJST.864.15.2015. Środki zarządzane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pochodziły z budżetu państwa. Obie drogi zlokalizowane są w miejscowości Nowy Troszyn.

Pierwsza realizowana w ramach zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr dz. ewid. 397, o dł. 268 mb, od 0+000 do km 0+268” stanowi drogę ewakuacyjną i łączy się z drogą powiatową prowadzącą w kierunku miejscowości Wiączemin. Zakres prac obejmował roboty ziemne (poszerzenie), formowanie nasypów, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (na poszerzeniu), podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnie z tłucznia kamiennego, wykonanie oznakowania. Koszt zadania wyniósł 82.772,41 zł.

Druga droga realizowana w ramach zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr dz. ewid. 480, o dł. 785 mb, od 0+000 do km 0+785” stanowi drogę ewakuacyjną łączącą centralną część miejscowości z drogą gminną biegnącą wzdłuż wału przeciwpowodziowego. Zakres prac obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm i 5 cm, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego i oznakowanie drogi. Koszt zadania wyniósł 221.339,03 zł.

Odbudowę dróg, w ramach rozstrzygnięcia procedury przetargowej w dniu 4. 12. 2015r. wykonała firma: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu I Obrotu "POLHILD I" Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka - Kobyłka. Wkład finansowy Samorządu Miasta i Gminy Gąbin w realizację powyższych zadań, dzięki pozyskaniu promesy z MAiC wyniósł jedynie 20% kosztów ogólnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin