Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu w miejscowości Dobrzyków

kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowe parkingu w miejscowosci dobrzykow 700pix

Czas realizacji inwestycji:
czerwiec - sierpień 2014

Wykonawca: 
"BRUK-POL" Grzegorz Musiński z Różan

Wartość inwestycji: 112.901,52zł
Kwota dofinansowania z UE: 72.513,00zł

źródła dofinansowania

prow 150pix Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
leader LEADER +
ue 150pix środki funduszy unijnych
aktywni razem 150pix Fundacja Aktywni Razem

W sierpniu 2014r. zakończyły się prace budowlane projektu pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu w miejscowości Dobrzyków".

W chwili obecnej trwają przygotowania do rozliczenia finansowego inwestycji, na którą Samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania osi 3 – LEADER.

Wartość prac budowlanych wyniosła 109.925,52 zł, realizację prowadziła firma "BRUK-POL" Grzegorz Musiński z Różan, ponadto nadzór nad robotami budowlanymi i drogowymi sprawował Pan Lech Opasiński za kwotę 2.976,00 zł. Razem wartość inwestycji wyniosła 112.901,52 zł z czego dofinansowanie z PROW zostało określone na 72.513,00 zł co stanowi około 80% kosztów kwalifikowanych.

Projekt polegał na budowie utwardzonego ogólnodostępnego parkingu w miejscowości Dobrzyków, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” oraz placów zabaw. Operacja przyczynia się do aktywizacji i integracji mieszkańców pozwalając na korzystanie z przestrzeni publicznej i instytucji znajdującej się wokół parkingu, tj. kompleksu szkolnego (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum), placu zabaw dla dorosłych ufundowanego przez organizację humanitarną ROTARY, placu zabawa dla dzieci "RADOSNA SZKOŁA" oraz kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”.
Wybudowany parking umożliwi bezpieczne zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zakątków w środkowym biegu Wisły, z widokiem na obszar Natura 2000 największą w środkowej części rzeki – Kępę Wiślaną – Kępę Tokarską oraz licznie występujące siedliska faunistyczne, głownie ptaków siewkowatych, a także charakterystyczną zabudowę nadwiślańską zlokalizowaną na zalewowej tarasie (forma akumulacyjna stanowiąca najniższy poziom doliny rzecznej, przecięta korytem rzeki) Pradoliny Wisły, gdzie osadnictwo funkcjonuje już od ok. 1000 lat.

Przedmiotowy parking będzie pełnił kilka funkcji (m.in. dla różnych obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie) z których będą korzystali, m.in. ornitolodzy, turyści, grupy zorganizowane, sportowcy, wędkarze, rowerzyści, a także będzie możliwość wykorzystania placu podczas sytuacji kryzysowych, pojawiających się zagrożeń, ewakuacji, powodzi, itp. Miejsce to jest istotnym elementem przestrzeni publicznej, zarówno pod względem infrastrukturalnym, bezpieczeństwa jak i rozwoju turystyki.

Warto wspomnieć, że projekt jest komplementarny z równolegle realizowanymi innymi przedsięwzięciami zgłoszonymi do dofinansowania ze środków UE, które są na etapie realizacji bądź są już wykonane. Należy wymienić m.in. „Wzbogacenie i promocja sektora turystycznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej wycieczki po ziemi gąbińskiej”, „Urządzenie tras rowerowych w mieście i gminie Gąbin”, „Budowa systemu informacji turystycznej – etap I”, „Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku Osadnictwa Nadwiślańskiego Doliny Iłowsko-Dobrzkowskiej w ramach Ekomuzeum”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin