Budowa systemu informacji turystycznej - etap I


budowa systemu informacji turystycznej 700pix

Czas realizacji operacji: 03.03.2011 – 31.03.2014
Wykonawca: Drukarnia LASERGRAF (folder), ARTMEDIAVIDEO (płyta z filmem)

Koszt całkowity zrealizowanej operacji: 34.353,90zł
Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji: 19.551,00zł

Źródła finansowania:

prow 150pix Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ue 150pix środki funduszy unijnych
aktywni razem 150pix Fundacja Aktywni Razem

Zadanie pn. „Budowa systemu informacji turystycznej - etap I” polegało na opracowaniu i wydaniu ciekawego, niekonwencjonalnego folderu promocyjnego wraz z filmem promocyjnym na płycie DVD.
Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej Miasta i Gminy Gąbin oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych (folder z załącznikiem multimedialnym).
Opis:
Projekt „Budowa systemu informacji turystycznej – etap I” poprzez opracowanie i wydanie ciekawego, niekonwencjonalnego folderu promocyjnego, podnosi świadomość turystyczną zarówno dzieci, osób dorosłych jak i przyjezdnych gości - turystów.
Celem projektu jest ukazanie walorów turystycznych i kulturowych miasta i gminy Gąbin poprzez opracowanie i wydanie folderu promocyjnego, który ma na celu ukazanie dziedzictwa kulturowego, pokazanie w jaki sposób dziedzictwo kulturowe i historyczne obecne jest w świadomości mieszkańców, przybliżenie mieszkańcom tradycji i obrzędów ludowych, zmobilizowanie do refleksji nad tożsamością, i przyczynienie się do integracji społeczności. Ponadto folder służy ukazywaniu najpiękniejszych i najciekawszych zakątków ziemi gąbińskiej, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie liczby odwiedzających nas turystów.
Zadanie jest ważnym nawiązaniem i kontynuacją dotychczasowej promocji regionu gąbińskiego.
Turystyka i rekreacja odgrywa bardzo istotną rolę w dokumentach strategicznych miasta i gminy Gąbin. Dlatego niezwykle ważne są wszelkie inwestycje w infrastrukturę turystyczną i w oparciu o nią tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych. Bez zapewnienia wysokiej jakości usług nie uda się przyciągnąć i zatrzymać współczesnego wymagającego turysty.
W zakres operacji wchodziło:
1. opracowanie oraz druk folderu promującego walory turystyczno-kulturalne, w „ciepły”, przyjazny sposób przybliży odbiorcy region ziemi gąbińskiej – naszej „małej ojczyzny”,
2. opracowanie, realizację oraz tłoczenie załącznika multimedialnego do folderu promocyjnego w formie płyty DVD, zawierającej film promocyjny, oraz materiały multimedialne uzupełniające treści zawarte w folderze (m.in. relacje z uroczystości, wydarzeń sportowych, koncertów, itp.).
Opracowanie i druk folderu promującego walory turystyczno – kulturalne przyczynia się do rozwoju turystyki na obszarze LSR oraz zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez:
a. wypromowanie najbardziej atrakcyjnych obiektów pod względem turystycznym
b. upowszechnienie informacji o przyrodniczo i historycznie cennych obszarach Miasta i Gminy Gąbin
c. uaktualnienie i prezentacja bazy danych zaplecza turystycznego (baza noclegowa, gastronomiczna, gospodarstwa agroturystyczne, stadniny koni, i inne atrakcje)
d. określenie i prezentacja charakterystycznych dla poszczególnych części gminy fauny i flory z uwzględnieniem pomników przyrody
e. promocja wydarzeń kulturalnych (festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, warsztaty, itp.) oraz sportowo rekreacyjnych (zawody, biegi, turnieje, rajdy piesze i rowerowe, pikniki, itp.)
Projekt przyczynia się również do podtrzymania dobrej koniunktury na lokalnym rynku turystycznym, szczególnie ważnej dla tutejszych mieszkańców i usługodawców. Utworzony w wyniku realizacji projektu folder z załącznikiem multimedialnym (produkt turystyczny) przystosowany jest do obecnie panujących tendencji rynkowych, polegających na wzrastającym popycie na turystykę w atrakcyjnych historycznie i kulturowo lokalizacjach oraz rosnącej liczbie krótkotrwałych wyjazdów weekendowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin