Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina - Projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

18-02-2024 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 749
Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina - Projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

W dniu 16 lutego projekt Samorządu Gąbina znalazł się na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Gmina Gąbin dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi aplikacyjnemu oraz autorskiej koncepcji realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina”  pozyskała 100% dofinansowania.

BENEFICJENT: Gmina Gąbin

Tytuł projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina”

Wartość projektu: 850 000,00 zł

Dofinansowanie: 850 000,00 zł,
w tym ze środków UE: 697 000,00 zł
wkład — Budżet Państwa: 153 000,00 zł

Termin realizacji Projektu: 2024-2026

Źródło dofinansowania: projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Cel projektu: zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Gąbin, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby w gminie.  

Celem nadrzędnym realizacji projektu jest wsparcie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostki, wraz z jednostkami podległymi, jakimi są: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie, w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa

Samorząd Gąbina grant planuje przeznaczyć na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych w trzech jednostkach administracyjnych:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin
 • w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie
 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie.

Realizacja projektu znacząco podniesie poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie i jednostkach podległych. Zostanie osiągnięta lepsza ochrona przed cybezagrożeniami, zwiększy się odporność na awarie i ataki, a także poprawi się zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo.

Projekt został podzielony na trzy obszary:

 • OBSZAR ORGANIZACYJNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano następujące działania: aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) do najnowszej wersji normy ISO/IEC 27001:2022, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów (w tym na zakończenie realizacji projektu przeprowadzenie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa).
 • OBSZAR KOMPETENCYJNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano następujące działania:
  • Podstawowe szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST.
  • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia aktualizowanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych środków bezpieczeństwa.
 • OBSZAR TECHNICZNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano zakup, wdrożenie i konfigurację systemów i urządzeń mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Opracowanie: M. Świerzyńska

cyberbezpieczny samorzad gabina1200x750 z logotypami

logotypy cyberbezpeczny samorzad gabina

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin