PROJEKT pn. „Mazowsze bez smogu”,

31-01-2024 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 641
PROJEKT pn. „Mazowsze bez smogu”,

PROJEKT pn. „Mazowsze bez smogu”, realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Miasto i Gmina Gąbin została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez Smogu”, realizowanego w ramach FEM 2021-2027, którego liderem jest Województwo Mazowieckie.

Projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Ponadto, zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zwieszonego PM10 I PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu.

Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podniesienia potencjału administracyjnego gmin w zakresie:

 • -Właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza,
 • -Komunikację z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego
 • -Wdrażanie systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza
 • -Monitorowanie, kontrola i egzekucja działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza, poprzez zapewnienie sieci ekodoradców, a także dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst, i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. W zakresie projektu znajdą się działania realizowane przez jst:

 • -Doradztwo energetyczne i ekologiczne
 • -Edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym.

Realizacja programu obejmie lata 2024-2028 a łączny koszt projektu wynosi 1 438 315,10 zł, z czego 15 % tej kwoty, pochodzić będzie z budżetu gminy.

Ekodoradca będzie wspierał jst w realizacji działań z zakresu ochrony powietrza, a także pracowników jednostki samorządu terytorialnego w zakresie energetyki i dziedzin pokrewnych ochronie powietrza, m.in. w zakresie wykorzystania dostępnych narzędzi i przepisów prawa. Jednocześnie ekodoradca wspierać będzie mieszkańców, w dążeniu do poprawy jakości życia i zdrowia. Zaplanowane zostaną działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych. Zostanie nawiązana współpraca międzygminna i instytucjonalna z zakresu ochrony powietrza. Zidentyfikowane zostaną obszary z dziedziny ochrony powietrza, w stosunku, do których można podjąć dodatkowe działania oraz będziemy przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. To wszystko łączyć się będzie z efektywną komunikacją z mieszkańcami.

Miasto i Gmina Gąbin jest partnerem projektu pozakonkursowego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027.

Lider projektu: Województwo Mazowieckie

28.12.2023 r. została podpisana umowa partnerska określająca warunki współpracy przy realizowanym projekcie.


Miasto i Gmina Gąbin pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację działań w ramach projektu pozakonkursowego pod nazwą „Mazowsze bez smogu”. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na spełnienie wymogów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, jakimi są „Prowadzenie doradztwa energetycznego i ekologicznego", w ramach którego każdy samorząd gminny ma obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego ekodoradcy.

Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym gmina zatrudni ekodoradcę, wyposaży stanowisko pracy ekodoradcy, wyposaży ekodoradcę w narzędzia i usługi niezbędne do pracy, przeprowadzi działania edukacyjne.

Całkowita wartość projektu: 1 438 315,10 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 1 222 567,83 zł

Środki własne: 215 747,27 zł.

Projekt pozakonkursowy pn.: „Mazowsze bez smogu”, w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021–2027

fema logo ue

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin