Program asystent rodziny na rok 2022

16-02-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 713
Program asystent rodziny na rok 2022

Miasto i Gmina Gąbin realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Miasto i Gmina Gąbin realizuje program dofinansowany na podstawie umowy nr WPS-IV.946.1.157.2022 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”, zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Gąbin.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie.

Program realizowany od 01.01.2022 roku do 31.12 2022 roku
Koszt zadania: 7 106,70 zł.
Dofinansowanie z Fundusz Pracy: 6 000,00 zł.

Celem dofinansowania była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.
Dotacja została przeznaczona na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie. Dodatki otrzymały 2 osoby zatrudnione na pełny etat.

Asystenci, którzy otrzymali dodatki realizowali wsparcie, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawali w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

tablica asystent rodziny

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin