Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.0

13-02-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 457
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.0

Zadanie pn. „Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Edycja II - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie: 5 700 000,00
Całkowita wartość zadania: 6 000 000,00 zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin. W zakres prac będzie wchodził remont dróg gminnych zarówno łączących miejscowości z obszaru gminy jak i dróg, których kompletny przebieg znajduje się w granicach danej miejscowości i stanowi konkretne ulice.

Zadanie to bezpośrednio wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców zamieszkujących w/w obszar, poprzez ułatwienie i umożliwienie dojazdu do głównych ciągów komunikacyjnych, tj. dróg powiatowych i dróg wojewódzkich. Ponadto poprawi bezpieczeństwo w miejscowościach poprzez ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym, porządkowym, policji, nawet podczas trudnych warunków pogodowych, jak zimowo-wiosenne roztopy, intensywne opady, itp.

Technologia wykonania remontu, a w szczególności samej nawierzchni dróg będzie podyktowana bieżącymi rozwiązaniami technologicznymi, tj. odcinki dróg, których nawierzchnia na chwilę obecną stanowi warstwa bitumiczna, zostanie wykonana również w technologii bitumicznej, natomiast drogi gruntowe zostaną utwardzone warstwą kruszywa stanowiącą w przyszłości podbudowę do wykonania warstwy bitumicznej. Ponadto zostanie odnowiona i uzupełniona pozostała infrastruktura drogowa, tj. znaki pionowe, poziome, tablice informacyjne, kierunkowe, itp.

Projekt obejmuje następujący zakres inwestycyjny:

 • - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Topólno - Czermno (droga o nawierzchni asfaltowej). Rozbudowa drogi w miejscowości Topólno – Czermno na odcinku drogi 510 m, w trybie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zadanie będzie polegało na przebudowie drogi wraz z budową zjazdów, przepustów pod drogą i zjazdami, odwodnienie poprzez budowę rowów przydrożnych.
 • - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W – ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie (droga o nawierzchni z kostki betonowej, chodnik po jednej stronie, zjazdy do posesji, utwardzone pobocze, kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną, wykonanie kanału technologicznego). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych rozbudowy drogi gminnej numer 290633W ulicy Rogatki Żychlińskie w Gąbinie w trybie specustawy. Rozbudowa będzie obejmowała odcinek drogi o długości 240 m od ul. Wspólnej w kierunku ul. Poziomkowej. W wyniku zaprojektowania przebudowy drogi zostanie uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
 • - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno (droga o nawierzchni asfaltowej). Rozbudowa drogi w miejscowości Czermno „Dołki” na odcinku drogi 712 m, przebiegającej od drogi wojewódzkiej 575 przez wieś „Dołki” w ramach zabudowy jednorodzinnej. Rozbudowa drogi gminnej w Czermnie będzie realizowana w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – specustawy, połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 575 (Płock-Kamion), budową zjazdów, przepustów pod drogą i zjazdami, odwodnienie poprzez budowę rowów przydrożnych oraz przebudowę kolidującej z budową drogi linię energetyczną niskiego napięcia.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie.

Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin

zadanie finansowane ze srodkow miasta i gminy gabin 1200pix

polski lad logotyp 1200pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin