Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.0

13-02-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 614
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.0

Zadanie pn. „Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 2.0” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Edycja II - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie: 5 000 000,00
Całkowita wartość zadania: 5 263 157,89 zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin. W zakres prac będzie wchodził remont dróg gminnych zarówno łączących miejscowości z obszaru gminy jak i dróg, których kompletny przebieg znajduje się w granicach danej miejscowości i stanowi konkretne ulice.

Zadanie to bezpośrednio wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców zamieszkujących w/w obszar, poprzez ułatwienie i umożliwienie dojazdu do głównych ciągów komunikacyjnych, tj. dróg powiatowych i dróg wojewódzkich. Ponadto poprawi bezpieczeństwo w miejscowościach poprzez ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym, porządkowym, policji, nawet podczas trudnych warunków pogodowych, jak zimowo-wiosenne roztopy, intensywne opady, itp.

Technologia wykonania remontu, a w szczególności samej nawierzchni dróg będzie podyktowana bieżącymi rozwiązaniami technologicznymi, tj. odcinki dróg, których nawierzchnia na chwilę obecną stanowi warstwa bitumiczna, zostanie wykonana również w technologii bitumicznej, natomiast drogi gruntowe zostaną utwardzone warstwą kruszywa stanowiącą w przyszłości podbudowę do wykonania warstwy bitumicznej. Ponadto zostanie odnowiona i uzupełniona pozostała infrastruktura drogowa, tj. znaki pionowe, poziome, tablice informacyjne, kierunkowe, itp.

Projekt obejmuje następujący zakres inwestycyjny:

 • - Przebudowa drogi w m. Borki (na odcinku o długości 0,242 km o nawierzchni asfaltowej) wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 242 m i szerokości 4 m, wykonanie placu do zawracania o nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy żwirowych, utwardzonych o szerokości 75 cm po obydwu stronach drogi, wykonanie zjazdów o nawierzchni żwirowej i szerokości 4 m, zabezpieczenie kolidujących sieci rurami ochronnymi.
 • - Przebudowa drogi gminnej Małe Góry-Górki (na odcinku o długości 1,354 km o nawierzchni asfaltowej). Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej przez miejscowości Góry Małe Karolew Górki o długości 1354 m, włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej „przy Dębie”, szerokość planowanej drogi jest zmienna od 3,5 do 6 m, pobocza obustronne po 75 cm
 • - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie (na odcinku o długości 142,25 mb o nawierzchni z kostki betonowej). Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5 m, chodnik po stronie lewej o szerokości 1,5 m oraz zjazdów do posesji, wszystko z kostki betonowej.
 • - Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie (na odcinku o długości 252,8 mb o nawierzchni z kostki betonowej). W ulicy Sportowej zakres prac obejmuje wykonanie jezdni o długości 150 m z kostki betonowej i szerokości 6 m. W ulicy Zielonej wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 102,8 m i szerokości 5 m. Wykonanie chodników o szerokości 1,5 m oraz zjazdów do posesji.
 • - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie (na odcinku o długości 440 mb o nawierzchni z kostki betonowej). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w ulicy Wrzosowej i Irysowej o łącznej długości 440 m. Wykonanie w ulicy Wrzosowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 5 m do 5,5 m i długości 243 m oraz wykonanie sięgaczy o nawierzchni z kostki betonowej o długości 66 m. Wykonanie w ulicy Irysowej nawierzchni z kostki betonowej o długości 131 m i szerokości 5,5 m nieutwardzonych o szerokości 75 cm po obydwu stronach drogi, wykonanie chodników obustronnych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 m, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4 m.
 • - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno, gmina Gąbin (na odcinku o długości 0,550 km o nawierzchni asfaltowej). Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 550 m i szerokości 4,5 m, poszerzenie projektowanej drogi do 5 m w celu umożliwienia swobodnego wyminięcia się pojazdów, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4 m, uzupełnienie poboczy o szerokości 75 cm po obydwu stronach drogi i zjazdów, wykonanie rowów przydrożnych, ułożenie jednostronnych korytek muldowych w celu umocnienia poboczy przed rozmyciem, ułożenie przepustów o długości 8 m z zabezpieczeniami czołowymi na projektowanych rowach pod projektowanymi zjazdami.
 • - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków, gmina Gąbin (na odcinku o długości 732 m o nawierzchni asfaltowej). Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 732 m o szerokości 5 m, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4 m, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym po obydwu stronach drogi i zjazdów o szerokości 75 cm, wykonanie rowów przydrożnych, ułożenie przepustów z zabezpieczeniami czołowymi na projektowanych rowach pod projektowanymi zjazdami.
 • - Przebudowa drogi w m. Lipińskie (na odcinku o długości 135 m o nawierzchni asfaltowej). Zadanie obejmuje przebudowę jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na długości odcinka 135 m i szerokości 4 m, wykonanie placu do zawracania o długości 10 m i szerokości 10 m, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o szerokości 75 cm po obydwu stronach drogi i zjazdów, wykonanie rowu przydrożnego jednostronnego, ułożenie przepustów z zabezpieczeniami czołowymi na projektowanym rowie pod projektowanymi zjazdami.

Wykonawca: DES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin

zadanie finansowane ze srodkow miasta i gminy gabin 1200pix

polski lad logotyp 1200pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin