Samorząd Gąbina pozyskał kolejne wsparcie w ramach programów wsparcia Województwa Mazowieckiego

09-02-2024 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 359
Samorząd Gąbina pozyskał kolejne wsparcie w ramach programów wsparcia Województwa Mazowieckiego

Kolejny sukces Samorządu Gąbina w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie ważnych zadań dla mieszkańców naszej gminy.

Miasto i Gmina Gąbin pozyskała dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programów wsparcia ogłoszonych pod koniec 2023 r.

Samorząd Gąbina otrzyma dofinansowania w ramach następujących programów:

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży” na zadanie pn.: „Wzmocnienie działania i podniesienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin”.

Szacunkowy koszt całkowity: 25 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 22 500,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 22.05.2024 r.

W ramach zadania zaplanowano realizację działań: zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla młodzieżowej rady – szkolenia, zorganizowanie wycieczki do Pałacu Belwederskiego i Zamku Królewskiego dla 40 osób (w tym rady młodzieżowej) oraz zorganizowanie Integracyjnego Rajdu Pieszego dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin połączonego z ogniskiem.


„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie”.

Szacunkowy koszt  zadania: 345 297,19 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 200 000,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 31.10.2024 r.

W ramach projektu zostanie wykonane: wymiana poszycia dachu (prace demontażowe i montażowe) oraz elewacja budynku (docieplenie elewacji w gruncie, docieplenie ścian nadziemia).


„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” – edycja 2024 dla zadania polegającego na remoncie strażnicy OSP w Gąbinie, wykonaniu remontu elewacji budynku strażnicy zlokalizowanej przy ul. Stary Rynek 15.

Szacunkowy koszt całkowity: 74 046,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 40 000,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 15.12.2024 r.

- zadanie „OSP – edycja 2024”

na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin.

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.

Zakładany termin realizacji: do 15.12.2024 r.

na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzemeszno.

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.

Zakładany termin realizacji: do 15.12.2024 r.

Doposażenie jednostek w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, poprawi skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz poprawi bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy oraz województwa mazowieckiego.


Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na zadanie pn.: „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie”.

Szacunkowy koszt całkowity: 37 440,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 29 952,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 31.10.2024 r.

W ramach projektu „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie” odbędą się zajęcia fizyczne połączone z tańcem, wieczorki historyczne o dziejach Gąbina i powiatu płockiego, na które zostaną zaproszeni lokalni historycy i działacze organizacji pozarządowych. Ponadto zostaną dla Seniorów zorganizowane wyjazdy na basen oraz do teatru.


„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień”.

Szacunkowy koszt całkowity: 90 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 45 000,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 30.09.2024 r.

W ramach projektu sołectwa: Stary Kamień, Nowy Kamień i Kamień-Słubice wspólnie zrealizują zadanie polegające na utworzeniu terenu rekreacyjnego dla dzieci w centrum miejscowości Stary Kamień. W ramach przedmiotowego zadania zostanie przygotowane miejsce pod plac zabaw w Starym Kamieniu oraz zostaną zakupione i zamontowane urządzenia na placu zabaw.


„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn.: „Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Borki, Nowy Troszyn i Rumunki”.

Szacunkowy koszt całkowity: 90 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 45 000,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 30.09.2024 r.

W ramach projektu sołectwa: Borki, Nowy Troszyn i Rumunki wspólnie zrealizują zadanie polegające na zakupie i montażu 12 lamp ekologicznych – energooszczędnych.


Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" 2023 w Gąbinie”.

Szacunkowy koszt całkowity: 1 339 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 226 730,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 31.12.2024 r.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Gąbinie.


Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” dla projektu pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gąbin”.

Szacunkowy koszt całkowity: 15 190,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 595,00 zł

Zakładany termin realizacji: do 25.10.2024 r.

Zadanie pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gąbin” będzie polegało na:

1) zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.

W ramach zadania zostanie: zaczipowanych 30 psów i kotów, wykonana kastracja i sterylizacja.

Rodzaj planowanego zabiegu będzie uzależniony od zgłoszenia zapotrzebowania przez właścicieli zwierzaków.

Zabiegi sterylizacji i kastracji prowadzone będą przez lekarza weterynarii.

2) edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami; a także konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi. Wsparcia w działaniach edukacyjnych udzieli ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt.

Opracowanie: M. Świerzyńska

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin