Uroczyste otwarcie przebudowanej ul. Różanej w Gąbinie

09-09-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1412
Uroczyste otwarcie przebudowanej ul. Różanej w Gąbinie

Kolejne zadanie zrealizowane przez Miasto i Gminę Gąbin z udziałem środków rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

W dniu 8 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej ul. Różanej w Gąbinie, powstałej dzięki dofinansowaniu z rządowego programu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W otwarciu drogi uczestniczyli: Senator RP Marek Martynowski, Kierownik Delegatury w Płocku Urzędu Wojewódzkiego Marlena Mazurska, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, radny gminny Leszek Kędzia oraz pracownicy Urzędu i przedstawiciele mieszkańców.

W ubiegłym roku w marcu gąbiński samorząd zgłosił zadanie pn. „Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin” do udziału w programie rządowym, mającym na celu rozbudowę dróg gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja z rządowego programu otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% wartości zadania (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 444.752,42 zł, środki własne Miasta i Gminy Gąbin 190.607,90zł).

W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Różanej w Gąbinie na długości 213 m i szerokości 5,5 m z kostki betonowej, po obydwu stronach chodniki z kostki brukowej o szerokości 2 m wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną jak zjazdy, kanalizacja deszczowa, itp..

Wody deszczowe będą zbierane poprzez wpusty deszczowe w systemy kanalizacji deszczowej, skierowane do systemu skrzynek retencyjno-rozsączających i odprowadzane do ziemi.

Zadanie wykonała firma FHU RAF-DET Rafał Kalinowski z Żychlina wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 635 360,32 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych przeznaczony jest na dofinansowanie dróg gminnych, które spełniają warunki techniczne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej), łączą się z drogami wyższego rzędu, poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewniają spójność sieci dróg publicznych.

opracowanie: M. Świerzyńska
film + fot. A. Świerzyński

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin