Spotkanie dot. bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód opadowych

09-09-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1017
Spotkanie dot. bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód opadowych

W dniu 8 września 2020r. odbyło się ważne dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin i doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej, spotkanie dot. bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód opadowych.

Inicjatorem i gospodarzem konferencji był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Senator Marek Martynowski, Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Waldemar Kuta, Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu w NFOŚiGW Anna Czyżewska, Dyrektor ds. Organizacyjno–Ekonomicznych w RZGW Tomasz Iwańczuk, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marlena Mazurska, Sekretarz Gminy Joanna Stańczak, Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami w UMiG w Gąbinie Piotr Kwiatkowski.

Newralgiczne położenie Miasta i Gminy Gąbin, której znaczna część znajduje się w dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej, bezpośrednie sąsiedztwo ze sztucznym Zbiornikiem Włocławskim, powoduje występowanie katastrofalnych w skutkach powodzi (ostatnia w 2010r.). W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla zamieszkałej ludności, istnieje konieczność podejmowania stałych działań antypowodziowych. Dużym problemem ostatnich lat wynikającym ze skutków zmian klimatu, zagrożeń naturalnych i działalności człowieka jest niski zasób wód gruntowych, czego następstwem są dotkliwie odczuwalne susze.

Podczas konferencji omówione zostały priorytetowe działania, które Samorząd Gąbina planuje realizować we współpracy z Wodami Polskimi. Są to m.in.

 • zabezpieczenie wałów powodziowych poprzez zastosowanie przegrody infiltracyjnej,
 • zastosowanie siatek zabezpieczających na całej długości wałów w Dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej (na dzień dzisiejszy wykonano już ok. 10km),
 • przygotowanie programu retencyjnego dla Miasta i Gminy Gąbin uwzględniającego wszystkie cieki w tym Wisłę, Kanał Iłowsko-Dobrzykowski, Nidę Gąbiniankę, Wielką Strugę

W znacznej części spotkanie poświęcone było również tematyce ochrony zasobów wody, zwiększenie retencji i zagospodarowanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. W nawiązaniu do tej tematyki, Dyrektor Anna Czyżewska, przedstawiła uruchomione programy w NFOŚiGW dofinansowujące zielono-niebieską infrastrukturę.

Senator Marek Martynowski oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak przedstawili problem wyraźnego obniżenia poziomu wód w jeziorach Zdworskim, Ciechomickim, Górskim, Łąckim Małym i Dużym, z którym zwrócili się do nich mieszkańcy okolicznych terenów.

Ważnym tematem nie tylko dla mieszkańców gminy, ale dla ok. 60.000 turystów wypoczywających co roku nad jeziorami, których łączna powierzchnia  488 ha, a jezioro Zdworskie jest największym naturalnym jeziorem na Mazowszu, są zagadnienia związane z ochroną wód i przeciwdziałaniem ich eutrofizacji. Prowadzone pompowanie wody z pompowni Dobrzyków do Jeziora Zdworskiego (rurociąg o długości 7,5 km ) i Ciechomickiego (rurociąg o długości 6,3 km) powinno według Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku PGWP Waldemara Kuta poprawić sytuację hydrologiczną w zlewni Wielkiej Strugi i Kanału Dobrzykowskiego.

Uczestnicy konferencji podkreślili konieczność zabezpieczenia środków na realizacje omawianych zadań i ustalili przygotowanie wystąpień w tej sprawie, a także możliwie krótki termin kolejnego spotkania po oszacowaniu zakładanych do realizacji przedsięwzięć. Może to być szansą poprawy sytuacji hydrologicznej oraz bezpieczeństwa powodziowego w Mieście i Gminie Gąbin, jak i całego regionu.

opracowanie, film i fot.: A. Świerzyński

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin