Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach

przebudowa suw gorki 2014 700x600pix

Czas realizacji inwestycji:

Wykonawca: 

Wartość inwestycji: 
Kwota dofinansowania z UE: 

źródła dofinansowania

prow 150pix Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ue 150pix środki funduszy unijnych
herb gabin 150pix Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

Przebudowa i modernizacja SUW Górki

W 2014 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Górkach. Prowadzona przebudowa istniejącej stacji jest niezbędna dla zabezpieczenia w wodę pitną mieszkańców północnej części gminy Gąbin. Dotychczas działający układ uzdatniania wody był zbyt mały wyeksploatowany i nie zapewniał właściwych jakościowo parametrów wody uzdatnionej. Przed podjęciem prac remontowych SUW Górki stanowił jeden budynek - wiatę oraz jedną studnię wierconą. Urządzenia technologiczne, przez wiele lat przebywały w warunkach o wysokiej wilgotności i uległy częściowej korozji. Nie nadawały się do wykorzystania w nowoprojektowanej stacji. Dlatego też Samorząd Gąbina podjął decyzję o zaprojektowaniu i gruntownym przebudowaniu istniejącego obiektu. Docelowo stacja ma zasilać znaczną cześć gminy i stanowić w niej jedno z podstawowych ujęć wody.

Modernizacja i przebudowa SUW Górki obejmuje:
- Wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej wraz z obudową i wyposażeniem.
- Wykonanie adaptacji istniejącego budynku SUW dla potrzeb nowej technologii uzdatniania wody (zakres prac ma obejmować m.in. wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian oraz przebudowę konstrukcji dachu - budynek będzie mieścił 4 zbiorniki filtracyjne oraz wieżę napowietrzającą wraz z niezbędną aparaturą i sprężarką powietrza).
- Wykonanie 2 nowych zbiorników wody czystej o pojemności 150 m3 każdy
- Wykonanie stacji pomp II stopnia, zabudowaną w kontenerze wraz z automatyką.
- Montaż nowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędną automatyką.
- Wykonanie zbiornika wód popłucznych.
- Wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych łączących poszczególne obiekty.
- Wykonanie automatyki zarządzającej procesem technologicznym oraz systemem monitoringu parametrów pracy SUW.
- Wykonanie dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych na terenie SUW
- Ogrodzenie terenu.

Zgodnie z zapotrzebowaniem zaprojektowano stacje uzdatnia wody na wydajność:
80 m3/h uzdatniania, oraz 100 m3/h zestawu II stopnia. Stacja wodociągowa oraz technologia oparta będzie na :
- napowietrzaniu wody surowej na wieży napowietrzającej w systemie otwartym,
- filtracji dwu-stopniowej na filtrach pospiesznych z prędkością do 10,0m3/h celem redukcji
związków żelaza, manganu, amoniaku, poprawy własności organoleptycznych wody,
barwy i mętności,
- dezynfekcji ciągłej promieniami UV,
- dezynfekcji doraźnej roztworem podchlorynu sodu,
- pompowni II stopniowej ze zbiornikami wyrównawczymi oraz zestawem hydroforowym,

Zastosowane zostaną trzy podstawowe stopnie uzdatniania: odżelazianie, odmangannianie i usuwanie amoniaku. Obiekt będzie przystosowany do zwiększenia przepustowości. Zaproponowane filtry i kolektory wykonane są ze stali kwasoodpornej, których żywotność będzie wielokrotnie dłuższa niż z tradycyjnych wykonanych ze stali węglowej.

Stacja wyposażona została również w rezerwowe źródło prądu - niezbędne do zasilania urządzeń i podtrzymania procesu technologicznego.

Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na maj 2015r.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin