„Posiłek w szkole i w domu" – edycja 2024

18-04-2024 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 348
„Posiłek w szkole i w domu" – edycja 2024

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt dofinansowany na podstawie umowy nr WRPS-VI.946.1.157.2024 z dnia 18.04.2024 r. o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w 2024 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Gąbin.

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Miasto i Gmina Gąbin w roku 2024 r. uzyskała dofinansowanie w kwocie 352 983,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dotacja przeznaczona jest na realizację Programu w ramach:

Modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz

Modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 • 1)posiłek;
 • 2)świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
 • 3)świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Odbiorami Programu są osoby i rodziny posiadające dochód do wysokości 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które od 1 stycznia 2023 r. wynosi:

 • dla osoby samotnej 1.552,00 zł miesięcznie,
 • dla osoby w rodzinie 1.200,00 zł miesięcznie.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Kwota dofinansowania: 352 983,00 zł

Wartość projektu: 441 228,75 zł

Wkład własny: 88 245,75 zł.

Zadanie jest współfinansowanie ze środków przekazanych przez Wojewodę w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

W zakresie realizacji powyższego programu Rada Miasta i Gminy Gąbin podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 428/LXX/2023 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Gąbin” na lata 2024-2028.
 • Uchwała Nr 429/LXX/2023 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Gąbin” na lata 2024-2028.
 • Uchwała Nr 430/LXX/2023 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Gąbin” na lata 2024-2028.

posilek w domu i szkole edycja 2024 plakat

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin