Klub Senior + edycja 2024 – Rządowy program realizowany od roku 2015 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25-03-2024 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 78
Klub Senior + edycja 2024 – Rządowy program realizowany od roku 2015 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rada Miasta i Gminy Gąbin w dniu 4 grudnia 2020 r. powołała ośrodek wsparcia Klub Senior +, funkcjonujący w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie. Placówka jest otwarta dla mieszkańców od początku roku 2021.

Klub zrzesza dwudziestu seniorów z terenu gminy, który ma na celu integrację społeczną osób 60+, ich aktywizację poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym gminy. Jest również ważnym czynnikiem przeciwdziałającym wykluczeniu osób starszych.

Ośrodek wsparcia Klub Senior+ skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Siedziba Klubu mieści się przy ul. Stary Rynek 15 w Gąbinie, w pomieszczeniach budynku OSP.

Lokal, w którym znajduje się klub, został tak przygotowany, aby spełniał wszystkie normy, pozbawiony jest barier architektonicznych, znajduje się na jednym poziomie, na parterze (brak schodów i stopni), korytarz i przejścia umożliwiają przejazd wózkom inwalidzkim.

Klub „Senior+” otwarty jest 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 16.00 – 20.00.

Opiekunem klubu do 29.02.2024 r. była Pani Monika Bembenista-Sperber, od 01.03.2024 r. jest Pani Sylwia Obidowska.

Kierownikiem Klubu jest Pani Barbara Grzelak.

Klub Senior+ oferuje zajęcia w zakresie aktywności ruchowej – zajęcia organizowane przez fizjoterapeutę: rehabilitacja indywidualna i grupowa, ćwiczenia, zajęcia aktywizująco ruchowe ”Nordic Walking” zachęcające do przyłączenia się do wspólnych spacerów Nordic Walking; zajęcia sportowo-rekreacyjne, np.: imprezy rekreacyjne, gry planszowe towarzyskie; kulturalno-oświatowe, muzykoterapia, wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze; zajęcia edukacyjne np. edukacja z zakresu profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, nauka tańców ludowych i tradycyjnych, warsztaty komputerowe, zajęcia kulinarne; terapia zajęciowa, m.in. warsztaty plastyczne, zajęcia manualne (rękodzieło), terapia wspomnieniowa opiewająca historię miasta i Gminy Gąbin i szereg innych zajęć.

W ramach zadania realizowane będą działania: socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

Zadania realizowane w klubie „Senior+” mają na celu: wsparcie osób starszych, reintegrację społeczną, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji, aktywizację seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie poczucia użyteczności, zmniejszenie niekorzystnych stanów emocjonalnych, umożliwienie odkrywania i rozwijania zainteresowań.

Kwota dofinansowania: 38 880,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 86 880,00 zł

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Program „Senior+” na lata 2021–2025, realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność.

Długofalowym celem polityki społecznej wobec osób starszych jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym. Osoby starsze powinny czuć się bezpieczne, móc uczestniczyć w swojej społeczności i odczuwać solidarność z innymi osobami. Jednym z priorytetowych celów Programu jest rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu.

Zadanie pn. „Funkcjonowanie klubu Senior+ w Gąbinie” realizowane jest w ramach „Programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025”, edycja 2024 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, kwota przyznanego dofinansowania wynosi 38 880,00 zł.

senior plus logo 1200pix

klub senior plus edycja 2024 1200x600pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin