Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Gąbinie

29-12-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 282
Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Gąbinie

Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

W dniu 12 grudnia 2023 r. ogłoszone zostały listy pozytywnie ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami”.

Projekt złożony przez Miasto i Gminę Gąbin został skierowany do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin

Tytuł projektu: „Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Gąbinie”.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II FE na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23.

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Gąbin.

Zadania w projekcie będą realizowane w etapach:

 • I etap – zakup ciężkiego samochodu dla OSP Gąbin wraz z pełnym wyposażeniem
 • II etap – działania edukacyjne i promocyjne projektu (spotkanie z lokalną społecznością, kampanie w szkołach, przedszkolach).

Grupy docelowe: projekt jest skierowany do jednostek straży pożarnej w ramach obszaru dotyczącego wsparcia sprzętu i infrastruktury do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Celem głównym projektu jest: wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie w zakresie sprzętu i infrastruktury do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Cele szczegółowe projektu:

 • - zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i zwiększenie efektywności funkcjonowania jednostki OSP Gąbin,
 • - poprawę stopnia zabezpieczeń strażaków oraz ich bezpieczeństwa w czasie pracy,
 • - skrócenie czasu reakcji na zagrożenia środowiskowe,
 • - zabezpieczenie przed awariami i katastrofami,
 • - zmniejszenie ryzyka powstawania zagrożeń i ograniczenie ich skutków,
 • - efektywne usuwanie skutków zagrożeń, tj. powodzie, pożary, huragany,
 • - szybkie interweniowanie podczas wypadków drogowych, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na wydobycie poszkodowanych z pojazdów,
 • - poprawę jakości powietrza.

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przyczyni się do lepszego wykonywania zadań przez OSP w Gąbinie, a także wpłynie na osiągnięcie określonych w projekcie wskaźników na zaplanowanym poziomie. Wybrany optymalny zakres przedmiotowego przedsięwzięcia zagwarantuje realizację zamierzonych celów, niwelując tym samym zidentyfikowane problemy. Realizacja projektu we wskazanym zakresie wpłynie na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu we wskazanych wartościach, tj.

 • - Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 1 szt.
 • - Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 1 szt.
 • - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami – 179 665,00 ha
 • - Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – 2 szt.
 • - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami – 109 771 osób.

Wartość projektu: 2 115 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 797 750,00 zł

Wkład własny Samorządu Gąbina: 317 250,00 zł.

Opracowanie: M. Świerzyńska

fema taklica logo

fema logo ue

mazowsze serce polski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin