Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno „Olszynki” – Rządowy Fundusz Polski Ład - Edycja VIII

30-11-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 322
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbin w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno „Olszynki” – Rządowy Fundusz Polski Ład - Edycja VIII

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno »Olszynki«” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Edycja VIII – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie: 2 000 000,00 

Całkowita wartość zadania: 2 105 263,16  zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu budowy i przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej na obszarze miasta i gminy Gąbin.

default

W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna ul. Staszica w Gąbinie na odcinku 259 m, w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie przewiduje profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z budową zjazdów, chodników z kostki betonowej oraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Rozwiązany zostanie problem braku odwodnienia drogi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe.

default

W zakres dofinansowanego zadania wchodzi również budowa ulicy Myśliwskiej w Gąbinie na odcinku 100 m. Zakres prac będzie obejmował budowę nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami.

default

W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie również wybudowana droga gminna w miejscowości Czermno (Olszynki) na odcinku drogi 818,7 m, zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie polegało na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z budową zjazdów, poboczy, rowów przydrożnych i oznakowania drogi.

default

default

Powyższe zadania bezpośrednio wpłyną na polepszenie jakości życia mieszkańców w/w terenów, poprzez ułatwienie i umożliwienie dojazdu do głównych ciągów komunikacyjnych, tj. dróg powiatowych i dróg wojewódzkich. Ponadto poprawią bezpieczeństwo w miejscowościach poprzez ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym, porządkowym, policji, nawet podczas trudnych warunków pogodowych, jak zimowo-wiosenne roztopy, intensywne opady, itp.

Inwestycje wpłyną także na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie zapylenia, zmniejszenie niskiej emisji poprzez skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

polski lad edycja 8 czermno olszynki 1200x600pix

polski lad logotyp 1200pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin