Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja I

30-11-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 265
Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja I

Zadanie pn. „Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33” realizowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Edycja I – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dofinansowanie: 191 658,00 zł

Całkowita wartość zadania: 195 570,00 zł

Zadanie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-konserwatorskiej zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 3, uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa. Zakres inwestycji będzie obejmował opracowanie następujących dokumentów:

1) sporządzenie – inwentaryzacji konserwatorsko– budowlanej,

2) sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej– program prac konserwatorskich,

3) sporządzenie ekspertyzy technicznej oraz zabezpieczeń pożarowych przez rzeczoznawcę pożarowego i budowlanego,

4) przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakresie elewacji – badania stratygraficzne – badanie tynków i kolorystyki pierwotnej,

5) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

6) wykonanie koncepcji architektonicznej aranżacji budynku z ewentualnymi nowymi elementami niezbędnymi do funkcjonowania obiektu (klatka schodowa i winda, ewentualna przebudowa w parterze),

7) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz zatwierdzoną przez WKZ koncepcją,

8) wykonanie projektów technicznych,

9)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

10) wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,

11) projekt wystroju i wyposażenia wnętrz.

Ponadto przeprowadzenie wszelkich uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami, niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, a także uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na zaplanowane prace. Obiekt ten wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Okres powstania młyna to początek XX wieku, młyn pełnił swoją funkcję – mielenie, sortowanie i składowanie ziarna oraz mąki do końca lat 90-tych XX wieku. Obiekt został odkupiony (w 50%) oraz w 50% przekazany przez Wojewodę Mazowieckiego na początku marca 2023 r. na rzecz Gminy, powstaje konieczność wykonania prac adaptacyjnych oraz zabezpieczających wynikających głównie z około 30-letniego okresu nieużytkowania.

mlyn 1 polski lad 30 11 2023

mlyn 1 polski lad 30 11 2023

polski lad zabytki edycja 1 mlyn 1200x600pix

polski lad logotyp 1200pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin