Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin

24-10-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 421
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin

Dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miasta i Gminy Gąbin

W dniu 24.10.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak i Skarbnik Gminy Aleksandra Kłys podpisali w imieniu  Samorządu Gąbina umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miasta i Gminy Gąbin”.

Projekt jest realizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszaru D – likwidacja barier transportowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizację programu w Powiecie Płockim prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (PCPR).

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celem projektu jest eliminacja barier stojących na przeszkodzie, zwiększaniu mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie równego dostępu tych osób do infrastruktury społecznej (szkół, przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej itp.) i technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla kształcenia konkurencyjności gminy (transportowej, edukacyjnej, zdrowia, kultury), a także zwiększenie dostępu podstawowych usług publicznych. Usunięcie przeszkód transportowych w dostępie do rehabilitacji zarówno ruchowej, społecznej jak i pedagogicznej, eliminacja barier komunikacyjnych oraz zapewnienie równego dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury społecznej, tj. szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno-wychowawczych.

Realizacja projektu podyktowana jest koniecznością zapewnienia przewozu osób niepełnosprawnych, przede wszystkim dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin na codzienne zajęcia do ośrodków edukacji i rehabilitacji zlokalizowanych na terenie miasta i gminy oraz do ośrodków zlokalizowanych poza gminą.

Mikrobus zostanie specjalnie przystosowany na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. 9-osobowe auto, będzie wykorzystywane do przewozu niepełnosprawnych na rehabilitację, turnusy rehabilitacyjne, festyny, a także na różnego rodzaju wycieczki krajowe i zagraniczne.

Koszt całkowity projektu: 227 624,00 zł

Kwota dofinansowania z PFRON: 135 000,00 zł

Wkład własny: 92 624,00 zł

pfron logo wersja rgb 800

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin