Projekt: „Uaktywnienie społeczno – zawodowe w Gminie Gąbin”

22-05-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 705
Projekt: „Uaktywnienie społeczno – zawodowe w Gminie Gąbin”

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt pn. „Uaktywnienie społeczno – zawodowe w Gminie Gąbin”

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna 90 osób, w tym aktywizacja zawodowa 30 osób, oraz wsparcie dla 60 osób z otoczenia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-i909/22

Termin realizacji projektu: od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

 Ogólna wartość projektu 599 194,10 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 466.286,27 PLN

Wkład własny  132.907,83 PLN

Zespół Zarządzający Projektem:

 • Dorota Gralewska – Koordynator Projektu (Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie).
 • Anna Kiełbasa – Asystent Koordynatora Projektu (Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie)
 • Damian Stańczak – Księgowy Projektu (Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie)
 • Beata Puda – Asystent Merytoryczny Projektu (Prezes Centrum Innowacji Społeczeństwa Innowacyjnego)
 • Aneta Szwech – Asystent Merytoryczny Projektu (Specjalista ds. Programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku)

Beneficjent/Wnioskodawca/Projektodawca – Miasto i Gmina Gąbin, podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu oraz którego projekt wybrano do dofinansowania, pozostający stroną umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Instytucją Pośredniczącą.

Jednostka realizująca projekt/Biuro projektu – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie, oraz uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie.

Partnerzy Projektu:

 • Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock,
 • Powiat Płocki reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-402 Płock,

lorotypy rpo 22 05 2023


Rekrutacja do projektu
pn. „UAKTYWNIENIE SPOŁECZNO ZAWODOWE W GMINIE GĄBIN”

REKRUTACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin ogłasza REKRUTACJĘ na udział w projekcie pn. „UAKTYWNIENIE SPOŁECZNO ZAWODOWE W GMINIE GĄBIN”, poprzez aktywizację społeczną oraz zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przy wsparciu osób z otoczenia, dzięki któremu będzie możliwa aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród mieszkańców gminy Gąbin.
Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem w projekcie, które złożą dokumenty rekrutacyjne, i spełnią wymagane kryteria dostępu:

a) osoba jest mieszkańcem Gminy Gąbin;
b) osoba korzysta z pomocy społecznej;
c) osoby pozostające bez pracy (bezrobotne poszukujące pracy i bierne zawodowo)
d) uczestnikami projektu mogą być również osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
e) osoba, która złożyła oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

uaktywnienie spoleczno zawodowe w gminie gabin 2000pix

pdfinformacja-o-rekrutacji.pdf459.76 KB22/05/2023, 15:30

docxRegulamin-rekrutacji-projektu.docx51.31 KB22/05/2023, 15:30

pdfRegulamin-rekrutacji-projektu.pdf573.43 KB22/05/2023, 15:30

doczal-nr-1-formularz_rekrutacyjny-uczestnicy-projektu.doc838 KB22/05/2023, 15:30

docxzal-nr-2-oswiadczenia-dane-osobowe.docx750.47 KB22/05/2023, 15:30

doczal-nr-3-oswiadczenie-o-zamieszkaniu.doc800 KB22/05/2023, 15:30

doczal-nr-4-oswiadczenie-o-korzystaniu-z-pomocy-spolecznej.doc801 KB22/05/2023, 15:30

doczal-nr-5-oswiadczenie-o-wykluczeniu-spolecznym.doc803.5 KB22/05/2023, 15:30

doczal-nr-6-oswiadczenie-o-popz.doc799.5 KB22/05/2023, 15:30

doczal-nr-7-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego-uczestnika-projektu.doc815.5 KB22/05/2023, 15:30

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin