Dopłaty bezpośrednie - 2018 - informacja dla rolników

02-03-2018 Komunikaty Drukuj E-mail Odsłony: 1062
Dopłaty bezpośrednie - 2018 - informacja dla rolników

Nowe zasady składania wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku.

W bieżącym roku, osoby które nie spełniają warunków do składania oświadczeń, będą mogły złożyć wniosek wyłącznie za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR.

Mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej ze strony Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale także Agencji i mediów, wątpliwości rolników w tym zakresie są bardzo duże.  Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje przygotowane przez Panią Marzenę Strelczuk - Kierownik PZDR Gostynin.

 

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.

W 2018 r. rolnik otrzyma z ARiMR wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami w wersji papierowej, tak jak w ubiegłych latach, jednak należy traktować go tylko jako wniosek informacyjny.Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

W przypadku braku zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 rolnik ma możliwość złożenia w ARiMR Oświadczenia potwierdzającego brak zmian i nie musi składać wniosku w wersji elektronicznej.

Aplikacja eWniosekPlus
Aplikacja eWniosekPlus będzie dostępna od 15 marca 2018 roku, natomiast wcześniej można będzie zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus na stronie www.arimr.gov.pl.

Aby skorzystać z aplikacji należy zalogować się poprzez stronę internetową ARiMR, a następnie wypełnić wniosek z wykorzystaniem podpowiedzi wyświetlanych na bieżąco i dołączyć wymagane dokumenty. Aplikacja automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pola we wniosku są wypełnione poprawnie.

Rolnicy którzy posiadają już login i kod dostępu do aplikacji eWniosek, który funkcjonował w latach 2015-2017 będą mogli zalogować się również do aplikacji eWniosekPlus bez zmiany hasła i loginu. Rolnicy którzy nie posiadają jeszcze loginu i hasła dostępu do aplikacji eWniosekPlus, aby się zalogować po raz pierwszy muszą podać:

 • numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR,
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (jeżeli nie było wpłaty w 2017 r. należy wpisać 0),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub będą mieli kłopoty z wypełnieniem e-wniosku przez Internet uzyskają pomoc w biurach powiatowych ARiMR, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego lub Izbach Rolniczych.

Oświadczenie zamiast eWniosku Plus - kto może złożyć oświadczenie?
Oświadczenie zamiast eWniosku Plus - kto może złożyć oświadczenie?Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Oświadczenie mogą składać rolnicy, którzy w roku 2017 r. :

 • o ubiegali się o co najmniej jedną z płatności:
  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związanądo powierzchni upraw chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną dotytoniu,
  • płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami(ONW),
  • wypłatę pomocy na zalesienie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
  • płatności do powierzchni gruntów ornych nie większej niż 10 ha, gdyż powyżej tej powierzchninależy rozpisać rośliny, aby spełnić wymóg dywersyfikacji lub EFA (powyżej 15 ha gruntówornych),
 • nie ubiegali się o inne płatności takie jak:
  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw strączkowych na ziarno,płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni upraw buraków cukrowych,płatności do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawytruskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu,płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013),
  • płatności ekologiczne (PROW 2014-20200),
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020),
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017roku,
 • chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017roku.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności narok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku. W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione lub Oświadczenie wpłynie po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęciapostępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyćwniosek o przyznanie płatności na 2018 rok, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminieumożliwiającym złożenie tego wniosku.

Doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
świadczą usługi w wypełnianiu wniosków.

Adresy i telefony do siedzib MODR Warszawa
znajdują sięna stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin