Łączy nas Krew...

02-07-2018 Informacje Drukuj E-mail Odsłony: 653
Łączy nas Krew...

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku ul. Medyczna  19 zaprasza do oddawania krwi. 

W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz 7.00 -13.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz 7.00 - 12.00.

Wykaz sobót:

 • 07.07.2018
 • 04.08.2018
 • 01.09.2018
 • 06.10.2018
 • 03.11.2018
 • 01.12.2018

Szczegółowe informacje nt. procedury oddawania krwi, przygotowań, zaleceń i zastrzeżeń, dostępne na stronie interetowej: http://www.rckik-warszawa.com.pl/

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:

 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
 • być wyspanym
 • spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem)
 • wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe.
 • ograniczyć palenie papierosów
 • nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki
 • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu!!!

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. 
Krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku!!!
W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży ok. 5 - 6 l. krwi. Częstotliwość, rodzaj i objętość donacji ustala lekarz kierując się ogólnym stanem zdrowia dawcy.

Kto nie może oddać krwi?

Kryteria dyskwalifikacji stałej dla kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi allogenicznej oraz przeciwwskazania do jej pobrania

 • aktywna lub przebyta poważna choroba układu krążenia oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych
 • poważna choroba przewlekła lub nawracająca układu nerwowego, przebycie poważnej choroby układu nerwowego
 • zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • nawracające omdlenia albo napady drgawkowe, poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której co najmniej przez 3 lata po zakończeniu leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  układu pokarmowego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  układu moczowo-płciowego i nerek
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  układu oddechowego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  układu immunologicznego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  układu krwi i układu krwiotwórczego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  układu endokrynnego lub choroba metaboliczna
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  skóry
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca  układowa np. kolagenoza
 • nowotwór złośliwy; wyjątek stanowi nowotwór in situ pod warunkiem całkowitego wyleczenia,
 • rozpoznana cukrzyca
 • choroby zakaźne:

- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typ B
- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typ C
- wirusowe zapalenie wątroby o nieustalonym rodzaju wirusa w wywiadzie, żółtaczka o niejasnej etiologii
- babeszjoza
- kala-azar (leiszmanioza trzewna)
- trypanosoma amerykańska (gorączka Chagasa)
- promienica
- tularemia
- HIV 1 / 2
- HLTV I/II
- gorączka Q postać przewlekła

 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szcze­gólnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi
 • rozpoznana kiedykolwiek kiła
 • gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) np. Choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba:
 1. a)  - wywiad medyczny wskazujący na zagrożenie TSE
  - wykonany w przeszłości przeszczepu rogówki lub opony twardej
  - leczenie w przeszłości preparatami  uzyskanymi z ludzkich przysadek
  b)  przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii.
  c) otrzymanie przetoczenia krwi lub jej składników na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii  po 1 stycznia 1980r.
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
 • każdy przypadek stosowania produktów leczniczych w postaci zastrzyków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 • każdy przypadek przebycia reakcji anafilaktycznej
 • biorcy ksenoprzeszczepów

Kryteria dyskwalifikacji czasowej oraz przeciwwskazania do pobrania krwi od dawców krwi allogenicznej

Choroby zakaźne - po przebyciu choroby zakaźnej dyskwalifikacja na co najmniej 2 tygodnie od dnia pełnego wyleczenia.
W przypadku chorób wymienionych poniżej stosuje się inne okresy dyskwalifikacji:

 • bruceloza - 2 lata od dnia pełnego wyleczenia
 • gorączka Q - 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
 • toksoplazmoza - 6 miesięcy od dnia potwierdzonego wyleczenia
 • gruźlica - 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
 • gorączka reumatyczna - 2 lata od dnia ustąpienia objawów, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • zapalenie szpiku - 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
 • gorączka ponad 38 ºC - 2 tygodnie od dnia ustąpienia objawów
 • grypa, infekcja grypopodobna - 2 tygodnie po ustąpieniu objawów
 • rzeżączka - w okresie choroby i 12 miesięcy po zakończeniu leczenia
 • mononukleoza zakaźna - 6 miesięcy od dnia wyzdrowienia
 • malaria:
  a) przebycie malarii - na czas występowania objawów i leczenia; warunkiem  późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych wyników badań w kierunku malarii przeprowadzonych metodami immunologicznymi wykonanych nie wcześniej niż  4 miesiące po  ustąpieniu objawów i zakończeniu leczenia; jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie konieczne jest wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono kolejnych badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku  negatywnego,
  b) pobyt, w dowolnym okresie życia, nieprzerwanie przez co naj mniej 6 miesięcy na terenach endemicznego występowania malarii: 4 miesiące po powrocie z ostatniego pobytu na terenach endemicznego występowania malarii; warunkiem późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych wyników badań w kierunku  malarii przeprowadzonych metodami immunologicznymi; jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny; dyskwalifikacja na 3 lata, następnie konieczne jest wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu  ich wykonania i uzyskania  wyniku negatywneg
  c) powrót z terenów endemicznego występowania malarii bez objawów choroby - 12 miesięcy od chwili opuszczenia terenów endemicznego występowania malarii; okres ten może być skrócony do 4 miesięcy, jeżeli badania w kierunku malarii przeprowadzone  metodami immunologicznymi dają wyniki negatywne;  jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie konieczne jest wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono kolejnych badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,
  d) przypadki występowania gorączki o niejasnym pochodzeniu podczas pobytu na terenach endemicznego występowania malarii lub w ciągu 6 miesięcy po powrocie - na czas występowania objawów i leczenia oraz do uzyskania negatywnych wyników badań immunologicznych (wykonanych nie wcześniej niż 4 miesiące po ustąpieniu objawów /zakończeniu leczenia); jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie konieczne jest wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • powrót z obszaru ryzyka zakażenia:
  a) wirusem Zachodniego Nilu  (WNV)
  b) wirusem dengi
  c) wirusem chikungunya
      - 28 dni od dnia opuszczenia obszaru ryzyka zakażenia, chyba że badania wykonane metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne,
      - w przypadku zakażenia - 120 dni od dnia wyleczenia 
 • powrót z obszaru ryzyka zakażenia wirusem Zika (nie dotyczy dawców krwi oddających osocze  metodą plazmaferezy przeznaczonego do przetworzenia w produkty krwiopochodne)
  a) powrót z terenów potwierdzonej transmisji wirusa Zika - 28 dni od opuszczenia obszaru ryzyka, na  którym występuje zakażenie
  b) kontakty seksualne z osobami, u których stwierdzono zakażenie wirusem Zika lub, które  przebywały na terenach występowania zakażeń wirusem Zika (w ciągu ostatnich 2 miesięcy w przypadku kobiet i w ciągu ostatnich 6 miesięcy w przypadku mężczyzn - 28 dni od dnia ostatniego kontaktu

Narażenie na niebezpieczeństwo zarażenia chorobami przenoszonymi drogą przetoczenia krwi

 • uszkodzenie skóry lub śluzówek:
 1. a) badanie endoskopowe przy użyciu fiberoendoskopu
  b) kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą
  c) przetoczenie składników krwi
  d) przeszczep tkanek lub komórek tkanek pochodzenia ludzkiego
  e) duży zabieg chirurgiczny
  f) tatuaż lub przekłucie części ciała
  g) akupunktura, o ile nie została wykonana przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jałowych jednorazowych igieł
  h) zabiegi kosmetyczne połączone z naruszeniem powłok skórnych - dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C a także HIV dają wyniki negatywne
 • narażenie na ryzyko z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby lub nosicielami wirusów zapalenia wątroby - dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo  na 4 miesiące, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C a także HIV dają wyniki ujemne
 • szczególne narażenie, ze względu na swoje zachowania czy działalność, na zarażenie chorobami przenoszonymi drogą przetoczenia krwi - po zaprzestaniu ryzykownych zachowań dyskwalifikacja zależna od rodzaju choroby i dostępności odpowiednich testów. Osoby utrzymujące kontakty seksualne z partnerami, u których testy w kierunku AIDS (HIV) wypadły dodatnio - po zaprzestaniu kontaktów dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy
 • przymusowe pozbawienie wolności (pobyt w zakładzie karnym, areszcie śledczym lub zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich albo w innym miejscu, w którym przebywają osoby wobec których zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym - dyskwalifikacja na okres przymusowego pozbawienia wolności i okres 6 miesięcy po zakończeniu przymusowego pozbawienia wolności albo na 4 miesiące, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C a także HIV dają wyniki ujemne
 • kontakt z osobą chorą na chorobę zakaźną (poza wirusowym zapaleniem wątroby) - na czas odpowiadający dwukrotnemu okresowi inkubacji, a w przypadku narażenia na zakażenie kilkoma czynnikami chorobotwórczymi - dyskwalifikacja jak dla choroby o najdłuższym okresie inkubacji
 • powrót z obszaru, w którym endemicznie występują choroby tropikalne - 6 miesięcy od dnia powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w tym czasie nie wystąpiła niewyjaśniona gorączka lub inne objawy choroby

Szczepienia

 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z atenuowanymi bakteriami i wirusami
 • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z inaktywowanymi/zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami
 • 48 godzin od szczepienia przeciwko WZW typu A (pod warunkiem braku ekspozycji na zakażenie)
 • 2 tygodnie od szczepienia przeciwko WZW typu B (pod warunkiem braku ekspozycji na zakażenie)
 • 3 miesiące po poddaniu się biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
 • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny
 • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie, a w przypadku ryzyka narażenia - dyskwalifikacja na okres 1 roku
 • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, a w przypadku ryzyka narażenia- dyskwalifikacja na okres 1 roku

Inne przyczyny dyskwalifikacji

 • przyjmowanie leków - zależnie od rodzaju przepisanego leku ,jego sposobu działania i leczonego schorzenia
 • ciąża - 6 miesięcy po porodzie lub po jej zakończeniu; nie dotyczy sytuacji wyjątkowych, po uzyskaniu zgody lekarza, miesiączka: 3 dni po zakończeniu  
 • mały zabieg chirurgiczny: 1 tydzień
 • leczenie stomatologiczne lub wizyta u higienistki stomatologicznej - odroczenie do następnego dnia (uwaga: ekstrakcję zęba, leczenie przewodowe itp. uważa się za mały zabieg chirurgiczny)
 • ostre choroby układu oddechowego -  do zakończenia leczenia
 • ostre choroby układu pokarmowego - do zakończenia leczenia
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry - do zakończenia leczenia
 • ostre kłębuszkowe zapalenie nerek - 5 lat od całkowitego wyleczenia
 • inne ostre choroby układu moczowego - do zakończenia leczenia
 • ostre stany uczuleniowe: do zakończenia leczenia
 • zaostrzenie przebiegu przewlekłej choroby alergicznej: do zakończenia leczenia
 • cały okres odczulania w alergii
 • hemochromatoza - w czasie występowania objawów choroby, w trakcie stosowania innego leczenia niż krwioupusty (o możliwości oddania krwi oraz o częstotliwości pomiędzy kolejnymi donacjami decyduje lekarz w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie hemochromatozy)
 • szczególna sytuacja epidemiologiczna np. wystąpienie epidemii  choroby zakaźnej - okres uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i ryzyka zakażenia drogą przetoczenia krwi

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin