Budżet Miasta i Gminy Gąbin 2018

12-01-2018 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1300
Budżet Miasta i Gminy Gąbin 2018

 27 grudnia Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwaliła budżet na rok 2018. W tym roku dochody gminy wyniosą 46 mln 607 tys. zł.

Budżet 2018 kontynuuje zeszłoroczne trendy inwestycyjne. W tym roku zrealizowane zostaną prace przy rewitalizacji najstarszej części Gąbina. Wyremontowany zostanie dawny sąd grodzki przy ul. Kościuszki oraz kamienica z 1809 roku, zlokalizowana na Starym Rynku. Zabytkowa kamienica będzie siedzibą Społecznego Muzeum Ziemi Gąbińskiej oraz TMZG i Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin. W czterech salach znajdzie się miejsce na działalność kulturalną i społeczną a także na organizację konkursów, wystaw i spotkań. Pomieszczenia wyremontowanego sądu grodzkiego zostaną przeznaczone na potrzeby lokalnych grup artystycznych, m.in. zespołów muzycznych, kół teatralnych, zespołów tanecznych, chóru. Swoje siedziby i filie znajdą tam organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, biblioteka, filia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Gąbiński Inkubator Przedsiębiorczości. W budynku odbywać się będą ponadto sympozja, szkolenia, wystawy, wernisaże oraz konkursy. Powstanie także sala koncertowa. Już na wiosnę prawdopodobnie rozpoczną się prace budowlane przy gąbińskiej obwodnicy. Inwestycja, dostała w ostatnim czasie zielone światło. Dzięki staraniom burmistrza udało się dojść do porozumienia z mieszkańcami w sprawie wykupu gruntów i lokalizacji obwodnicy. Oprócz tego prowadzone  będą kolejne inwestycje oraz remonty na drogach a także prace przy budowie sieci wodociągowych i sanitarnych. Wybudowane zostaną kolejne drogi osiedlowe w Górkach i Nowym Grabiu, utwardzony zostanie teren wokół strażnicy w Dobrzykowie, powstaną odcinki  dróg gminnych m.in. w  Karolewie, Topólnie, Koszelewie, Lipińskich, Kępinie-Plebance, Ludwikowie, Nowym Wymyślu, Okoluszu, Potrzebnej, Czermnie, Kamieniu-Słubice, Dobrzykowie, Nowym Troszynie, Rumunkach, Jadwigowie. Prowadzone będą także inwestycje drogowe w mieście Gąbin. Modernizowana będzie ul. Myśliwska, Bursztynowa, Złota, Słoneczna oraz nieutwardzony fragment ul. Pięknej. Pobudowana zostanie kanalizacja w ul. Północnej i Kilińskiego. W budżecie zabezpieczone są także środki na termomodernizację budynku MGOPS  (Stary Rynek 14), rozbudowę szkoły podstawowej w Nowym Grabiu, budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej oraz wzdłuż drogi 577 (do MiG Sanniki) a także budowę szatni przy sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Gąbinie. Ponadto rozbudowywane będzie oświetlenie uliczne w m. Gąbin, Dobrzyków, Jordanów, Kępina-Plebanka, Rumunki, Strzemeszno, Guzew, Koszelew, Troszyn Polski, Nowe Grabie, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Nowy Troszyn.

Tegoroczne dochody mają być wyższe od ubiegłorocznych o około 10%. Przypomnijmy, w roku 2017 wpływy MiG zakładały dochód w wysokości  42 mln 616 tys. zł. 

Istotnym źródłem dochodów w budżecie gminnym jest  PIT czyli podatek  od dochodów osobistych. W roku 2018 z tego tytułu wpłynie  ok. 8 mln zł. (prawie milion złotych więcej niż rok wcześniej). Większa liczba osób, zamieszkująca ziemię gąbińską i odprowadzająca podatek na terenie gminy, tym większe wpływy do budżetu a  tym samym większa liczba inwestycji.

Wpływy podatku od nieruchomości wyniosą ponad 4 mln zł.

Wydatki na oświatę wyniosą w tym roku 18 mln 336 tys. zł (co stanowi 37,91% wydatków ogólnych) Ponad 10 mln złotych przeznaczone jest na wsparcie rodzin ( w tym ponad 6,5 mln zł dotowanych z budżetu państwa na program Rodzina 500+). Inwestycje pochłoną prawie 7,5 mln złotych 2,5 mln przeznaczone będzie na pomoc społeczną, 1,3 mln zł. wyniosą wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na kulturę i sport Miasto i Gmina Gąbin przeznaczy ok. 1 mln złotych. Pozostałe środki przeznaczone będą na inne dziedziny, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczności na ziemi gąbińskiej. Będą to m.in wydatki na: transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową, ochronę zdrowia itp.(na które łącznie przeznaczone będzie ponad milion złotych).

Część środków budżetowych przekazana zostanie innym jednostkom administracji publicznej w formie dotacji inwestycyjnych i celowych. Wyniosą one łącznie prawie 1 mln zł. Miasto i Gmina Gąbin wesprze  Powiat Płocki w modernizacji dróg powiatowych: Gąbin-Nowy Kamień oraz Gąbin-Strzemeszno.

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków. Stanowi podstawowe narzędzie, służące do zarządzania finansami gminy. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz do 15 listopada, czyli w czasie 1,5 miesiąca przed nowym rokiem budżetowym. Powinien on zawierać prognozowane dochody a także wydatki. Budżet gminy uchwala Rada Miasta i Gminy. Za jego wykonanie w ciągu roku odpowiada Burmistrz. Wszelkie zmiany w budżecie muszą być zatwierdzone uchwałą przez radę gminy.

opracowanie: W. Olszewski

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin