Jesienne inwestycje drogowe w Mieście i Gminie Gąbin

05-10-2017 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1362
Jesienne inwestycje drogowe w Mieście i Gminie Gąbin

W okresie letnim prowadzone były prace remontowo-budowlane na piętnastu odcinkach dróg gminnych.

Wybudowano łącznie ok. 3,5 km nawierzchni.  Pierwszym etapem inwestycji była budowa 835  metrów drogi gminnej w miejscowości Strzemeszno. W ramach prac wyrównano istniejącą podbudowę, położono warstwę górną podbudowy  z kruszyw łamanych o grubości 10 cm oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm.  Prace budowlane zakończyły się w czerwcu br.

Wybudowano 400 metrów drogi gminnej w Czermnie. Na wspomnianym odcinku położono warstwę górną podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15cm, a także nawierzchnię asfaltową o grubości 5 cm. Nowy odcinek znacząco poprawił komunikację w tej części miejscowości i ułatwił okolicznym mieszkańcom dojazd do swoich posesji i pól.

W Lipińskich wyremontowano 300-metrowy odcinek drogi gminnej. W ramach prac, oczyszczono mechanicznie istniejącą nawierzchnię bitumiczną a także położono warstwę z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścierana).

15 drog gminnych w 2017 002

W Jordanowie powstał 250 metrowy odcinek drogi gminnej, ułatwiający dojazd do działek i posesji położonych w głębi miejscowości. W czasie budowy położona została górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  o grubości 10 cm oraz nawierzchnia  mineralno-bitumiczna asfaltowa o grubości 5 cm.

Wyremontowano 200-metrowy odcinek drogi w Jadwigowie. W ramach prac budowlanych położono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm.

Powstał nowy odcinek drogi w m. Kamień-Słubice. Był to ostatni etap większej inwestycji, polegającej na rozbudowie infrastruktury drogowej i połączeniu miejscowości z przebiegającą w pobliżu drogą powiatową. Na odcinku 190 metrów położona została podbudowa o grubości 10 cm oraz warstwa asfaltowa o grubości 5 cm.

15 drog gminnych a 2017 010

W Kępinie-Plebance powstał nowy, 180-metrowy odcinek drogi, będące kolejnym etapem utwardzania nawierzchni w tej miejscowości. W ramach prac budowlanych zagęszczono mechanicznie podłoże, wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym o gr. 5 cm a także położono pięciocentymetrową warstwę z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz warstwę ścieralną o grubości 3 cm.

W miejscowości Koszelew wybudowano kolejny odcinek drogi gminnej. Inwestycja jest częścią szerszego projektu  rozbudowującego lokalną infrastrukturę drogową. Wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym sortowanym o gr. 5 cm a także położono nawierzchnię asfaltową o grubości 5 cm.

Kolejny odcinek drogi powstał w Nowym Wymyślu. Prace budowlane polegały na zagęszczeniu i wyprofilowaniu podłoża a także na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o gr. 5 cm. Położona została także warstwa asfaltowa, wiążąca o grubości 5 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 3 cm.

W Okoluszu powstał pierwszy odcinek drogi, łączący miejscowość z przebiegającą w pobliżu drogą powiatową. Na odcinku 160 m wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym o grubości 5 cm a także położono nawierzchnię  z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubą na 5 cm.

15 drog gminnych a 2017 004

Na Osiedlu pod Klonami wybudowano drogę wewnętrzną wraz ze zjazdem.  Położona została warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca o grubości 8cm) oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

Wybudowano drogę wewnętrzną na Osiedlu pod Jodłami w Nowym Grabiu. W ramach prac wykonano i zagęszczono warstwy odsączające, położono warstwę górną podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm oraz warstwę ścieralną, grubą na 3 cm. Przy drodze powstały także przepusty rurowe oraz betonowe krawężniki.

W Rumunkach zakończył się pierwszy etap utwardzenia nawierzchni na lokalnej drodze gminnej. Wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym o gr. 5 cm  a także położono warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych  asfaltowych o grubości  5 cm.

Przebudowano drogę gminną Stary Kamień - Guzew.  Był to kolejny etap prac drogowym w miejscowości. Prace budowlane polegały na zagęszczeniu i wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 10 cm a także położeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm.

Powstał odcinek drogi na Osiedlu pod Brzozami w Nowym Grabiu. Zagęszczono i wyprofilowano podłoże a także położono warstwę górną podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15 cm. Drogi oraz zjazdy wykonano z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

15 drog gminnych w 2017 007

We wszystkich przypadkach regulacji poddane zostały pobocza.

Za wykonanie inwestycji odpowiedzialna była firma DROG BET z Sochaczewa. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł ponad pół miliona złotych. Inwestycja sfinansowana została ze środków Miasta i Gminy Gąbin. Nie były to ostatnie prace drogowe  w tym roku. Planowane są dalsze inwestycje na całym obszarze ziemi gąbińskiej, m.in. na odcinkach Grabie Polskie-Okolusz-Strzemeszno, Góry Małe-Górki, Góry Małe-Karolew-Potrzebna w Korzeniówce, na ul. Słonecznej w Gąbinie oraz na Osiedlu pod Klonami.

Opracowanie: W.Olszewski
Fot: A. Świerzyński, W. Olszewski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin