Podpisanie umów w ramach programów wsparcia Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Gąbin

26-02-2024 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 195
 Podpisanie umów w ramach programów wsparcia Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Gąbin

W sobotę 24 lutego 2024 roku, w sali OSP Gąbin przy miejskiej starówce, podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji szeregu inwestycji i działań społecznych, realizowanych przez samorząd Gąbina.

Łączna kwota dotacji to ponad 800 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane będą następujące projekty:

 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" 2023 w Gąbinie”. Szacunkowy koszt całkowity: 1 339 000,00 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 226 730,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Gąbinie.
 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie”. Szacunkowy koszt zadania: 345 297,19 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 200 000,00 zł. W ramach projektu zostanie wykonana wymiana poszycia dachu (prace demontażowe i montażowe) oraz elewacja budynku.
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży” na zadanie pn.: „Wzmocnienie działania i podniesienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin”. Szacunkowy koszt całkowity: 25 000,00 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 22 500,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację działań: zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla młodzieżowej rady – szkolenia, zorganizowanie wycieczki do Pałacu Belwederskiego i Zamku Królewskiego dla 40 osób (w tym rady młodzieżowej) oraz zorganizowanie Integracyjnego Rajdu Pieszego dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin połączonego z ogniskiem.
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na zadanie pn.: „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie”. Szacunkowy koszt całkowity: 37 440,00 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 29 952,00 zł. W ramach projektu „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie” odbędą się zajęcia fizyczne połączone z tańcem, wieczorki historyczne o dziejach Gąbina i powiatu płockiego, na które zostaną zaproszeni lokalni historycy i działacze organizacji pozarządowych. Ponadto zostaną dla Seniorów zorganizowane wyjazdy na basen oraz do teatru.
 • „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień”. Szacunkowy koszt całkowity: 90 000,00 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 45 000,00 zł. W ramach projektu sołectwa: Stary Kamień, Nowy Kamień i Kamień-Słubice wspólnie zrealizują zadanie polegające na utworzeniu terenu rekreacyjnego dla dzieci w centrum miejscowości Stary Kamień. W ramach przedmiotowego zadania zostanie przygotowane miejsce pod plac zabaw w Starym Kamieniu oraz zostaną zakupione i zamontowane urządzenia na placu zabaw.
 • „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” – edycja 2024 dla zadania polegającego na remoncie strażnicy OSP w Gąbinie, wykonaniu remontu elewacji budynku strażnicy zlokalizowanej przy ul. Stary Rynek 15. Szacunkowy koszt całkowity: 74 046,00 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 40 000,00 zł.
 • Zakup dwóch pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek: OSP Gąbin oraz OSP Strzemeszno. Łączna kwota dofinansowania: 200 000,00 zł. Warto nadmienić, iż w 2024 roku OSP Gąbin będzie obchodzić 125-lecie powstania. Okrągły jubileusz dotyczy również orkiestry OSP Gąbin, której 120-lecie istnienia przypada w tym roku.
 • „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn.: „Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Borki, Nowy Troszyn i Rumunki”. Szacunkowy koszt całkowity: 90 000,00 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 45 000,00 zł. W ramach projektu sołectwa: Borki, Nowy Troszyn i Rumunki wspólnie zrealizują zadanie polegające na zakupie i montażu 12 lamp ekologicznych – energooszczędnych.
 • „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” dla projektu pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gąbin”. Szacunkowy koszt całkowity: 15 190,00 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 595,00 zł Zadanie będzie polegało na: zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów. W ramach zadania zostanie: zaczipowanych 30 psów i kotów, wykonana kastracja i sterylizacja. Prowadzone będą również działania edukacyjne dot. ww. tematyki.

Miasto i Gminę Gąbin reprezentował Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Aleksandra Kłys. Stronę dotującą Marszałek Adam Struzik.  Kolejne środki z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Gąbin. To ważny dzień dla mieszkańców i całego samorządu – mówił Burmistrz Krzysztof Jadczak, który podkreślił znaczenie pozyskanych środków oraz ich rolę w rozwoju Miasta i Gminy Gąbin i lokalnej społeczności. Podkreślił również dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim, którego wsparcie na przestrzeni lat to wielomilionowe wsparcie oraz  dziesiątki zrealizowanych inwestycji. Łącznie podpisano dziewięć umów na realizację ww. projektów.

Podpisanie odbyło się przy okazji corocznego walnego zebrania strażaków z OSP Gąbin.

Opracowanie i fot. W. Olszewski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin