konkurs ofert w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2024 roku w Mieście i Gminie Gąbin

18-01-2024 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 378
 konkurs ofert w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2024 roku w Mieście i Gminie Gąbin

230 000,00 zł do pozyskania na zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin ogłasza otwarty konkurs ofert  w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2024 roku w Mieście i Gminie Gąbin

Na realizację zadań w ramach wyżej wymienionego konkursu  przeznaczone zostało 230 000,00 zł złotych.

W ramach Konkursu dofinansowane będą zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

 1.  Propagowaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej na terenie gminy z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego, sportu, rekreacji, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku;
 2. Organizowaniu imprez i zawodów sportowych promujących rekreację, turystykę i zdrowy tryb życia;
 3. Szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych w tym: prowadzeniu zajęć treningowych, organizowanie w gminie zawodów i turniejów sportowych oraz udział w zawodach i turniejach organizowanych poza terenem Miasta i Gminy Gąbin;
 4. Uczestnictwu we współzawodnictwie sportowym;
 5. Promocji Miasta i Gminy Gąbin poprzez sport;
 6. Organizacji szkoleń dzieci i młodzieży mających na celu rozwój umiejętności sportowych osób szczególnie uzdolnionych sportowo;
 7. Upowszechnianiu sportu amatorskiego.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wytycznymi dot. konkursu

https://bip.gabin.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-upowszechnianie-kultury-fizycznej-i-sportu-w-roku-2024-na-obszarze-miasta-i-gminy-gabin#cnt

OFERTY MOŻNA ZŁOŻYĆ W TERMINIE: 22.01.2024 do 12.02.2024

 

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie

Opracowanie: W. Olszewski

konkurs ofert sport ngo 2024 1200pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin