Kolejne dofinansowania dla Miasta i Gminy Gąbin

18-10-2023 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 451
Kolejne dofinansowania dla Miasta i Gminy Gąbin

We czwartek 12 października Burmistrz Krzysztof Jadczak wraz z przedstawicielami samorządów wchodzących w skład Związku Gmin Regionu Płockiego odebrał z rąk Ministra Małeckiego promesy na dofinansowanie realizacji kolejnych strategicznych projektów dla Miasta i Gminy Gąbin oraz Związku Gmin Regionu Płockiego.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 6 PGR, Miasto i Gmina Gąbin otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Topólno – Czermno”, w wysokości 2 000 000,00 zł.
W zakres prac będzie wchodziła rozbudowa drogi gminnej nr Topólno– Czermno, w trybie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi wraz z budową zjazdów, przepustów pod drogą i zjazdami, odwodnienie poprzez budowę rowów przydrożnych. Zadanie to bezpośrednio wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców zamieszkujących w/w obszar, poprzez ułatwienie i umożliwienie dojazdu do głównych ciągów komunikacyjnych.
Wartość inwestycji: 2 040 816,32 zł
Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł
Udział własny: 40 816,32 zł.

W ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Miasta i Gminy Gąbin zostało przekazanych 8 100 000,00 zł. Dzięki temu w naszej gminie powstanie 6 nowych inwestycji.
Pierwsze zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbin w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno „Olszynki””.
Zadanie będzie polegało na wykonaniu budowy i przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej na obszarze miasta i gminy Gąbin. W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna ul. Staszica w Gąbinie na odcinku 259 m, w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie przewiduje profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z budową zjazdów, chodników z kostki betonowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Rozwiązany zostanie problem braku odwodnienia drogi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, a także oznakowanie terenu.
Na zadanie składa się również budowa ulicy Myśliwskiej w Gąbinie na odcinku 100 m. W zakres prac będzie wchodziła budowa nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami.
W ramach wnioskowanego dofinansowania zostanie również wybudowana droga gminna w miejscowości Czermno (Olszynki) na odcinku drogi 818,7 m, zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie polegało na budowie drogi, poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z budową zjazdów, poboczy, rowów przydrożnych i oznakowanie drogi.
Wartość inwestycji: 2 105 263,16 zł
Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł
Udział własny: 105 263,16 zł.

Drugie zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin”.
Zadanie będzie polegało na przebudowie, rozbudowie i remoncie 3 obiektów użyteczności publicznej związanych z edukacją.
1. Remont hali sportowej w Gąbinie wraz z budową nowej nawierzchni podłogi. Projekt polega na kompleksowym remoncie budynku hali sportowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Gąbinie. Obiekt wymaga wymiany nawierzchni wraz z modernizacją i dociepleniem podłogi hali sportowej. Dofinansowaniem objęte będą roboty instalacyjne i budowlane w sanitariatach oraz szatniach. Konstrukcja dachu wymaga zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi. Celem planowanego działania jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej w budynku.
2. Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie. Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu hali oraz wymianę istniejącego ogrzewania na mniej energochłonne, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku.
3. Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej w Nowym Grabiu. Nadbudowa istniejącego budynku szkoły obejmować będzie powstanie drugiej kondygnacji, dzięki czemu szkoła uzyska nowe pomieszczenia do nauki i świetlicę. Uczniowie i nauczyciele będą mieli o wiele lepsze warunki do nauki oraz pracy.
Wartość inwestycji: 7 176 470,59 zł
Kwota dofinansowania: 6 100 000,00 zł
Udział własny: 1 076 470,59 zł

Ponad 8 milionów złotych przeznaczone zostanie na realizację trzech dużych inwestycji drogowych. Zmodernizowana zostanie ulica Staszica oraz Myśliwska w Gąbinie, a także odcinek drogowy w Czermnie-Olszynki.
Zmodernizowana infrastruktura drogowa to nie tylko lepszy dojazd oraz poprawa bezpieczeństwa, ale także większy komfort życia mieszkańców i podniesienie możliwości inwestycyjnych na całym obszarze.

Opracowanie: M. Świerzyńska, W. Olszewski
fot.: Info Płock TV

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin