Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 w Mieście i Gminie Gąbin

16-02-2023 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 349
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 w Mieście i Gminie Gąbin

Informacja o terminach związanych z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 w Mieście i Gminie Gąbin

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla dzieci spoza obwodu., rozpoczyna się 14.02.2023 r. i trwa do 06.03.2023 r. rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Rekrutacja prowadzona będzie do:

 • Szkoły Podstawowej w Gąbinie,
 • Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie
 • Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu,
 • Szkoły Podstawowej w Czermnie;
 • Szkoły Podstawowej w Borkach,
 • Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w szkołach w terminie 12.04.2023 r. - 28.08.2023 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.02.2023 r. – 06.03.2023 r.

12.04.2023 r. – 28.08.2023 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2023 r. – 14.03.2023 r.

29.08.2023 r. – 31.08.2023 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.03.2023 r.

31.08.2023 r.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, tj. do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dzieci rodziców zamieszkałych w danym obwodzie szkoły, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; imiona i nazwiska rodziców kandydata; adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata z obowiązkową klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

opracowanie: M. Świerzyńska

rekrutacja do klas pierwszych szkol podstawowych gabin 1400x700pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin