Podsumowanie inwestycji gminnych 2019r.

24-02-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 796
Podsumowanie inwestycji gminnych 2019r.

Rok 2019 był okresem intensywnych prac inwestycyjnych. Poniżej zestawienie działań, realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w zakresie inwestycji i rozwoju.

W styczniu 2019r. zakupiono pług śnieżny do quada, będącego na wyposażeniu OSP Gąbin. Zakupiony element pozwala wykorzystywać maszynę w okresie zimowym do odśnieżania dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Koszt zakupu wyniósł ok 3 tys. zł.

W okresie wiosennym wykonano cząstkowe remonty dróg na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Po przeprowadzeniu pozimowego przeglądu dróg, wytypowano najbardziej zniszczone odcinki. Ubytki w drogach łatano za pomocą masy mineralnej kładzionej na gorąco z recyklera. Prace remontowe prowadzono w Gąbinie (ul. Stodólna, ul. Rogatki Żychlińskie, ul. Gostynińska, ul. Słoneczna, ul. Północna, ul. Lipowa, ul. Tylna, Targowisko przy ul. Wspólnej) oraz w miejscowościach na terenie gminy (Stary Kamień, Kamień-Słubice, Lipińskie, Topólno, Nowe Grabie, Strzemeszno, Piaski, Troszyn Polski, Nowy Troszyn, Borki). Łącznie załatano 204,12 m2 nawierzchni. Prace remontowe wykonała firma Zakład Usług Drogowych Józef Panuś. Koszt zadania wyniósł ponad 22,5 tys. zł.

podsumowanie inwestycji 2019 0042

W marcu zakończyły się prace budowlane II etapu rozbudowy ul. Wrzosowej w Gąbinie. W ramach całej inwestycji pobudowano 68 m drogi gminnej o szerokości 5 m w technologii kostki brukowej wraz ze zjazdem do drogi wojewódzkiej nr 577, co łącznie daje około 73 m utwardzonej nawierzchni. Koszt realizacji całego zadania to około 79 tys. zł. Prace budowlane realizowała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Daniel Panuś. Prowadzone prace były częścią szerszych inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury drogowej na Osiedlu Kwiatowym, gdzie zameldowanych jest 79 osób.

Wiosną strażacy z OSP Topólno wzięli udział w szkoleniu z obsługi drona ratowniczego, który w maju br. znalazł się na wyposażeniu wspomnianej jednostki. Dron, zakupiony dzięki dofinasowaniu zewnętrznemu to model Mavic 2 Enterprise Dual, służący do operowania w trudnych warunkach i podczas sytuacji kryzysowych. Miasto i Gmina Gąbin wsparło szkolenie 3 strażaków kwotą 2 tys. zł.

podsumowanie inwestycji 2019 0020

W czerwcu prowadzono prace budowlane przy ulicy Wojska Polskiego w Gąbinie. Położonych zostało 447 m2 kostki, utwardzającej teren przy blokach mieszkalnych. Inwestycję wykonała firma Drog-Bet z Sochaczewa. Koszt zadania wyniósł ok 73,5 tys. zł.

Wykonano kolejną nitkę wodociągu w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie. Nowy odcinek ma długość 128 m. Ponadto w ramach inwestycji powstało kolejne 100 m sieci kanalizacyjnej. Prace budowlane wykonała firma Bango. Na wspomniane zadania przeznaczono łącznie ponad 83,5 tys. zł. W inwestycji partycypowali mieszkańcy Rogatek Żychlińskich. Rozbudowa wspomnianej infrastruktury sanitarnej związana była z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi.

W czerwcu zakupionych zostało 18 znaków drogowych (A7 – 5 sztuk, A3 –3 sztuki, B18 – 1 sztuka, A6C – 1 sztuka, B33 – 4 sztuki, A11 – 2 sztuki, B18 – 2 sztuki). Zostaną one ustawione przy drogach gminnych, regulując organizację ruchu i poprawiając bezpieczeństwo w najbardziej wymagających tego miejscach. Koszt inwestycji wyniósł 2,7 tys. zł. Zakupione znaki drogowe ustawione zostaną w Topólnie, Czermnie, Gąbinie (ul. Piękna) oraz jako uzupełnienie na pozostałych drogach gminnych.

Zakupiono ogrodzenie międzyblokowego placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie. Koszt zadania wyniósł 2,3 tys. zł. Wspomniane ogrodzenie zabezpiecza teren zabaw dla dzieci oraz poprawi ich bezpieczeństwo. Warto dodać, iż w pobliżu znajduje się parking oraz garaże dla mieszkańców.

podsumowanie inwestycji 2019 0033

Ponadto w ramach prac inwestycyjnych wykonane zostały mapy i projekty pod dalsze działania remontowo-budowlane na terenie gminy, dotyczące m.in. rozbudowy infrastruktury drogowej i sanitarnej. Zlecono wykonanie m.in.: planów ścieżki pieszo-rowerowej Gąbin-Dobrzyków; opracowanie dokumentacji drogowej na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie. Opracowanie dokumentacji dot. sieci wodociągowej w m. Górki a także zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dot. drogi gminnej w Nowym Grabiu.

Jesienią w szkole podstawowej w Borkach, realizowano inwestycję w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”. W ramach zadania zakupiono dwa monitory dotykowe o przekątnej 55” i 65”. Wykonawcą była firma Xeroserwis z Płocka. Łączny koszt inwestycji wyniósł 17 500,00 zł. Dofinansowanie rządowe wyniosło 14 000,00 zł. Zakupione elementy znacząco poprawią wydajność edukacyjną placówki.

W czasie wakacyjnym trzy lokalne OSP otrzymały nowy sprzęt i umundurowanie. W projekcie uczestniczyły: OSP Gąbin, OSP Grabie Polskie oraz OSP Dobrzyków. Strażacy z Dobrzykowa otrzymali radiostację HYTERA RTF VHF zaś druhowie z OSP Grabie Polskie przeznaczyli dotację na remont strażnicy. OSP Gąbin zakupiło z kolei komplet ubrania specjalnego oraz miernik wielogazowy. Zadanie realizowane było przy udziale środków Miasta i Gminy Gąbin oraz Powiatu Płockiego. Łącznie wydatkowano 16 340,00 zł. Dofinansowanie ze środków powiatu wyniosło z kolei 15 000,00 zł.

podsumowanie inwestycji 2019 0014

Na przełomie czerwca i lipca podpisane zostało porozumienie między Miastem i Gminą Gąbin, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Dotyczyło ono dopłaty do inwestycji w oświetlenie obwodnicy, mającej na celu zamontowanie energooszczędnych lamp LED zamiast planowanego wcześniej tradycyjnego oświetlenia sodowego. Dzięki temu, Gmina Gąbin, która pokrywa koszty eksploatacji oświetlenia, zlokalizowanego przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, znacząco zaoszczędzi na wydatkach w sferze oświetlenia ulicznego. Koszt dopłaty wyniósł 72 tys. zł.

Przez cały rok trwały dalsze prace budowlane przy gąbińskiej obwodnicy. Na części odcinków położono warstwy podbudowy asfaltowej, powstały nowe ronda i skrzyżowania, a także dodatkowa infrastruktura dojazdowa.

W I połowie roku 2019 uruchomiono również instalację grzewczą (gaz) w nowej strażnicy OSP Gąbin, przy Alei Jana Pawła II.

Odebrano 8 inwestycji wodociągowych, których realizacja rozpoczęła się jeszcze w 2018 roku: Nowe Grabie – Os. Pod Brzozami (330 m), Górki – ul. Jaworowa (116 m), Gąbin-ul. Strażacka (265 m), Gąbin – ul. Wojska Polskiego (147 m), Nowe Grabie (łącznie 468 m), Guzew (907 m).

Największa tegoroczna inwestycja drogowa – budowa ośmiu odcinków dróg gminnych, realizowana była w sierpniu. Prace prowadzono na odcinkach dróg w miejscowościach: Stary Kamień, Stara Korzeniówka, Nowy Troszyn, Rumunki, Ludwików, Czermno, Jadwigów oraz na odcinku Małe Góry-Karolew-Potrzebna. Łącznie wykonano około 1,5 km nowych nawierzchni. W Czermnie wyremontowany został odcinek drogi, biegnący do cmentarza parafialnego. W Starym Kamieniu powstał nowy odcinek jezdni, zlokalizowany w gęsto zabudowanej części miejscowości i biegnący do granicy z gminą Szczawin Kościelny. W Starej Korzeniówce nowy odcinek tworzy połączenie z m. Borki zaś trasa powstała w Nowym Troszynie poprawia bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia powodziowego i ewentualnej ewakuacji ludności. W miejscowości Małe Góry, droga połączyła dwa sołectwa. Prace budowlane wykonała firma Infrastruktura Bud-59 z Warszawy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 192 tys. zł.

podsumowanie inwestycji 2019 0048

Wybudowany został kolejny odcinek drogi Kępina-Plebanka. Inwestycję zrealizowano na długości 350mb. Na podbudowie położona została nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Prace budowlane wykonała firma PRD Gostynin. Koszt inwestycji wyniósł 133 tys. zł. Wspomniany odcinek jest kolejnym etapem rozbudowy lokalnej infrastruktury drogowej, łączącej dwie duże miejscowości w regionie. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu województwa mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 60 000,00 zł.

W okresie jesiennym prowadzono prace ziemne przy nasadzeniach drzew i krzewów na terenie Gąbina. Łącznie posadzono 3 760 roślin: w parku miejskim przy ul. Stary Rynek, w parku przy ul. Składkowskiego, w parku przy pomniku 10-ciu rozstrzelanych, przy dworcu autobusowym, w parku przy ul. Wojska Polskiego oraz za zabytkową kamienicą w ul. Tylnej w Gąbinie. Posadzone drzewa i krzewy mają duże właściwości pochłaniające zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, zmniejszają hałas miejski oraz poprawiają walory estetyczne okolicy. Z krzewów zostały uformowane żywopłoty odgraniczające tereny rekreacyjne parków miejskich od ruchliwych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W nasadzeniach zostały wykorzystane krzewy posiadającą dużą zdolność absorbcji PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku węgla. Wśród nowej roślinności miejskiej znalazły się takie gatunki jak: jaśmin pachnący, lilak na pniu, jałowiec skalny, tawuła japońska, sosna górska, ligustr, trzmielina fortunei GOLD na pniu, robinia akacja, platan, jaśminowiec wonny, miłorząb japoński, miłorząb dwuklapowy, klon palmowy, katalpa. Zadanie realizowano w ramach Mazowieckiego Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019. Wykonawcą zadania była firma Ogrody – Budowa, Projektowanie z Gostynina, która zrealizowała zadanie za kwotę 79 821,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu województwa mazowieckiego wyniosło 50% kosztów inwestycji.

Realizowano budowę kolejnego odcinka dróg osiedlowych na os. Pod Klonami oraz odcinka drogi ul. Dobrowolskiego. Koszt wspomnianych dwóch inwestycji to 190 tys. zł. Prace budowlane wykonała firma France-Gost z Gostynina. Inwestycja została zrealizowana jesienią.

Podpisana została umowa na odbiór, transport i utylizację azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin. Kwota zadania miała charakter powykonawczy i wyniosła 19 413,52 zł. Inwestycja realizowana była w okresie 17.10.2019r – 15.11.2019r., w tym czasie udało się zebrać 58,936 Mg szkodliwych materiałów, pochodzących z 21 obiektów na terenie gminy. Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin” dofinansowano przez WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji w wysokości 19 413,52 zł.

W miejscowości Lipińskie zmodernizowano pokrycie dachowe w strażnicy OSP Lipińskie.

podsumowanie inwestycji 2019 0023

Na powyższe zadanie Samorząd Miasta i Gmina Gąbin otrzymał wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckie Strażnice 2019” (12 400,00 zł) oraz z programu MIAS 2019 (10 000,00 zł). W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe budynku, zabezpieczając znajdujący się w nim sprzęt. Koszt całej inwestycji to około 90 tys. zł.

29 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak wraz ze Skarbnikiem Gminy Aleksandrą Kłys, podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi – łącznika obwodnicy Gąbina w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Gąbin”. Lokalny samorząd otrzymał na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 420 000,00 zł.  Dodatkowo, na inwestycję Miasto i Gmina Gąbin otrzymało dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2019 r. Wybudowano 246 m odcinek, łączący obecną drogę wojewódzką nr 577 z obwodnicą. Inwestycja ta ułatwi dojazd okolicznym mieszkańcom, poprawiając lokalne warunki komunikacyjne. Wykonawcą zadania była firma DES sp. z.o.o z Warszawy. Łączna kwota inwestycji wyniosła około 1 mln zł.

Na przełomie listopada i grudnia prowadzone były prace remontowo-zabezpieczające na zabytkowym obiekcie dawnej szkoły w Nowym Troszynie. Ponad stuletni budynek, jest doskonałym przykładem budownictwa olęderskiego i stanowi zabytek wysokiej klasy – reprezentujący dawną historię terenów nadwiślańskich Miasta i Gminy Gąbin. W ramach inwestycji wykonano podbicie fundamentów, przeprowadzono prace remontowe w piwnicy a także wykonano remont więźby dachowej. Prace budowlane prowadziła firma ELLA z Sochaczewa. Wartość zadania wyniosła 142,531,69 zł. Miasto i Gmina Gąbin pozyskało na ten cel środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 130 tys. zł.

Pod koniec 2019 roku Samorząd Miasta i Gminy Gąbin rozpoczął inwestycje, polegające na przebudowie dróg samorządowych w ul. Różanej w Gąbinie i w ul. Modrzewiowej w Górkach. Na powyższe zadania Miasto i Gmina Gąbin otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowę drogi gminnej w ul. Modrzewiowej w Górkach realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowalnych S.A. Gostynin (267 772, 57 zł). Przebudowa ulicy Różanej w Gąbinie, prowadzona jest przez firmę FHU RAF-DET Rafał Kalinowski z Żychlina (621 360,32 zł). Budowa ul. Różanej znacząco wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz okolicznej społeczności, poprawiając lokalne połączenia sieci dróg z drogą wojewódzką 577. Ulica Modrzewiowa w Górkach to jedna z najważniejszych dróg w miejscowości. Łącząc się bezpośrednio z drogą powiatową 5206W, stanowi ważną arterię łączącą pośrednio miejscowość z Płockiem, Karolewem, Małymi Górami. Budowa wspomnianych odcinków, znacząco wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną regionów a także poprawi lokalną komunikację i dojazd mieszkańców do swoich posesji.

podsumowanie inwestycji 2019 0056

W grudniu w szkole podstawowej w Nowym Grabiu powstała nowa pracownia informatyczno-językowa. Jest ona kompleksowo wyposażona w 16 stanowisk dla uczniów. Inwestycję realizowała firma Xeroserwis Ireneusz Golatowski z Płocka. Kwota zadania to 78 220,00 zł. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 46 500,00 zł.

W ramach programu OSP-2019 (ze środków województwa mazowieckiego) realizowano zadania doposażenia lokalnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Gąbin: dla OSP Dobrzyków – zakup sprzętu specjalistycznego (lanca gaśnicza, zestaw Holmatro HMC 8U), przyczepy pod agregat, kamery termowizyjnej, zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych, zestawu poduszek wysokociśnieniowych (łącznie kwota dofinansowania: 49 500,00 zł.); dla OSP Gąbin – zakup przyczepy do przewozu ratowniczo-gaśniczej ładowarki teleskopowej, (kwota dofinansowania: 65 000,00 zł). W 2018 roku OSP Gąbin wzbogaciło się o ładowarkę ratowniczo-gaśniczą. Pojazd jest wolnobieżny, dlatego zakup przyczepy znacząco poprawił zakres działania ww. urządzenia.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w roku 2019 prowadził inwestycje dofinansowane z projektu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 (w skrócie MIAS). Prace prowadzono na przestrzeni całego roku i obejmowały one następujący zakres: „Remont boiska sportowego w miejscowości Czermno”. W ramach modernizacji boiska sportowego zakupiono i zamontowano nawodnienie płyty boiska, które pozwoli zachować właściwy stan techniczny murawy, głównie związany z okresem suszy. Zadanie realizowała firma Instal Bud Janusz Budzyński z Rybia za kwotę 62 000,00 zł. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemeszno”, w ramach której zmodernizowane pokrycie dachowe obiektu, malowanie ścian, remont łazienek i naprawa sufitu. „Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew”. Dostawy i montażu 4 lamp energooszczędnych dokonała firma LOGISOFT Szymon Sawicki z Łodzi za kwotę 20 131,61 zł. „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie”, w ramach którego utwardzono 400m2 placu przy świetlicy środowiskowej, w technologii betonowej kostki brukowej.

podsumowanie inwestycji 2019 0036

W grudniu zakończyły się prace przy budowie placu zabaw dla żłobka samorządowego w Gąbinie. Na specjalnie przystosowanym dla małych dzieci obiekcie zainstalowano nowe zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe, fotel obrotowy, panele edukacyjne oraz tablicę do rysowania. Zadanie realizowane było w ramach programu MALUCH+ 2019. Koszt dofinansowania wyniósł 50 000,00 zł. Wyposażenie i jego montaż zapewniła firma Dr Spil Polska z Katowic.

Duże prace inwestycyjne prowadzono przy rozbudowie szkoły podstawowej w Nowym Grabiu. W roku 2019 realizowano III etap inwestycji, polegający na budowie i wyposażeniu sali gimnastycznej. Koszt realizacji zadania wyniósł ok 1mln 200 tys. zł. Tegoroczne prace były kontynuacją szerszego projektu, którego łączna wartość opiewa na kwotę 3 mln 877 tys. zł. Do tej pory udało się wybudować nowy żłobek samorządowy (2017 rok) oraz rozbudowano budynek szkoły podstawowej  i wybudowano przedszkole (2018 rok).

Opracowanie: W. Olszewski
Korekta: M. Świerzyńska

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin