Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - 2020

24-10-2020 Projekty Odsłony: 956
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - 2020

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - 2020

Cel programu

 Termin realizacji zadania: od 28.08.2020 r. do 01.10.2020 r.  

Zakres czynności obejmował:

Efekt ekologiczny: 

Ilość odpadów azbestowych odebranych i unieszkodliwionych 60,00 Mg

Koszt całkowity zadania:  21 384,00  zł

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie   21 384,00 zł

usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta i gminy gabin 2020 700x350

Zadanie pn: "Usuwania i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 21.384,00 zł w ramach ogólnopolskiego Programu priorytetowego pn.: "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest na terenie województwa mazowieckiego”