Dopłaty bezpośrednie - 2018 - informacja dla rolników

02-03-2018 Komunikaty Odsłony: 735
Dopłaty bezpośrednie - 2018 - informacja dla rolników

Nowe zasady składania wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku.

W bieżącym roku, osoby które nie spełniają warunków do składania oświadczeń, będą mogły złożyć wniosek wyłącznie za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR.

Mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej ze strony Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale także Agencji i mediów, wątpliwości rolników w tym zakresie są bardzo duże.  Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje przygotowane przez Panią Marzenę Strelczuk - Kierownik PZDR Gostynin.

 

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.

W 2018 r. rolnik otrzyma z ARiMR wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami w wersji papierowej, tak jak w ubiegłych latach, jednak należy traktować go tylko jako wniosek informacyjny.Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

W przypadku braku zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 rolnik ma możliwość złożenia w ARiMR Oświadczenia potwierdzającego brak zmian i nie musi składać wniosku w wersji elektronicznej.

Aplikacja eWniosekPlus
Aplikacja eWniosekPlus będzie dostępna od 15 marca 2018 roku, natomiast wcześniej można będzie zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus na stronie www.arimr.gov.pl.

Aby skorzystać z aplikacji należy zalogować się poprzez stronę internetową ARiMR, a następnie wypełnić wniosek z wykorzystaniem podpowiedzi wyświetlanych na bieżąco i dołączyć wymagane dokumenty. Aplikacja automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pola we wniosku są wypełnione poprawnie.

Rolnicy którzy posiadają już login i kod dostępu do aplikacji eWniosek, który funkcjonował w latach 2015-2017 będą mogli zalogować się również do aplikacji eWniosekPlus bez zmiany hasła i loginu. Rolnicy którzy nie posiadają jeszcze loginu i hasła dostępu do aplikacji eWniosekPlus, aby się zalogować po raz pierwszy muszą podać:

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub będą mieli kłopoty z wypełnieniem e-wniosku przez Internet uzyskają pomoc w biurach powiatowych ARiMR, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego lub Izbach Rolniczych.

Oświadczenie zamiast eWniosku Plus - kto może złożyć oświadczenie?
Oświadczenie zamiast eWniosku Plus - kto może złożyć oświadczenie?Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Oświadczenie mogą składać rolnicy, którzy w roku 2017 r. :

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności narok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku. W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione lub Oświadczenie wpłynie po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęciapostępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyćwniosek o przyznanie płatności na 2018 rok, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminieumożliwiającym złożenie tego wniosku.

Doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
świadczą usługi w wypełnianiu wniosków.

Adresy i telefony do siedzib MODR Warszawa
znajdują sięna stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl