wtorek, 21 kwietnia 2015  Imieniny: Feliksa i Anzelma
kalendarz
menu główne
E B O I
EBOI - elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy G±bin
GALERIE
MiG G±bin
UMIG

Urz±d Miasta i Gminy
w G±binie

ul. Stary Rynek 16
09-530 G±bin
tel. 24 267-41-50
fax. 24 277-12-56
urzad-sekretariat@gabin.pl
 

godziny pracy:
pon. 07:30 - 15:30
wto.  07:30 - 15:30
¶ro.  10:00 - 18:00
czw.  07:30 - 15:30
pio.  07:30 - 15:30  

Szkoły
MAPA
ZGKiM
G±bin i okolice
Gminy powiatu
powiat płocki
powiat gostyniński
Ogłoszenia
aktualna pogoda
Rz±dowe Centrum Legislacji
DZIENNIK USTAW
RZˇDOWE CENTERUM LEGISLACJI
MONITOR POLSKI
instytucje...

http://www.krus.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.arr.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/

subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoj± skrzynkę!

STATYSTYKI
go¶ci na stronie: 1
Powiatowa Sieć Dialogu

POWIATOWA SIEĆ DIALOGU

PORTAL ODPADOWY ZGRP

PORTAL ODPADOWY

Witamy na naszej stronie!

WIRTUALNY GABIN

Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Miescie i Gminie Gabin

PORTAL ODPADOWY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

DYZURY PRACOWNIKÓW ZGRPZaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy - 2015-04-14 15:19:07
dodał: Andrzej | |
Przebudowa i modernizacja SUW Górki - 2015-03-19 13:56:08
Przebudowa i modernizacja SUW Górki

Kończ± się prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Górkach. Prowadzona przebudowa istniej±cej stacji jest niezbędna dla zabezpieczenia w wodę pitn± mieszkańców północnej czę¶ci gminy G±bin. Dotychczas działaj±cy układ uzdatniania wody był zbyt mały wyeksploatowany i nie zapewniał wła¶ciwych jako¶ciowo parametrów wody uzdatnionej. Przed podjęciem prac remontowych SUW Górki stanowił jeden budynek - wiatę oraz jedn± studnię wiercon±. Urz±dzenia technologiczne, przez wiele lat przebywały w warunkach o wysokiej wilgotno¶ci i uległy czę¶ciowej korozji. Nie nadawały się do wykorzystania w nowoprojektowanej stacji. Dlatego też Samorz±d G±bina podj±ł decyzję o zaprojektowaniu i gruntownym przebudowaniu istniej±cego obiektu. Docelowo stacja ma zasilać znaczn± cze¶ć gminy i stanowić w niej jedno z podstawowych ujęć wody.
Modernizacja i przebudowa SUW Górki obejmuje:
- Wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej wraz z obudow± i wyposażeniem.
- Wykonanie adaptacji istniej±cego budynku SUW dla potrzeb nowej technologii uzdatniania wody (zakres prac ma obejmować m.in. wymianę stolarki okiennej, docieplenie ¶cian oraz przebudowę konstrukcji dachu - budynek będzie mie¶cił 4 zbiorniki filtracyjne oraz wieżę napowietrzaj±c± wraz z niezbędn± aparatur± i sprężark± powietrza).
- Wykonanie 2 nowych zbiorników wody czystej o pojemno¶ci 150 m3 każdy
- Wykonanie stacji pomp II stopnia, zabudowan± w kontenerze wraz z automatyk±.
- Montaż nowego agregatu pr±dotwórczego wraz z niezbędn± automatyk±.
- Wykonanie zbiornika wód popłucznych.
- Wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych ł±cz±cych poszczególne obiekty.
- Wykonanie automatyki zarz±dzaj±cej procesem technologicznym oraz systemem monitoringu parametrów pracy SUW.
- Wykonanie dróg dojazdowych i ci±gów komunikacyjnych na terenie SUW
- Ogrodzenie terenu.
Zgodnie z zapotrzebowaniem zaprojektowano stacje uzdatnia wody na wydajno¶ć: 80 m3/h uzdatniania, oraz 100 m3/h zestawu II stopnia. Stacja wodoci±gowa oraz technologia oparta będzie na :
- napowietrzaniu wody surowej na wieży napowietrzaj±cej w systemie otwartym,
- filtracji dwu-stopniowej na filtrach pospiesznych z prędko¶ci± do 10,0m3/h celem redukcji zwi±zków żelaza, manganu, amoniaku, poprawy własno¶ci organoleptycznych wody, barwy i mętno¶ci,
- dezynfekcji ci±głej promieniami UV,
- dezynfekcji doraĽnej roztworem podchlorynu sodu,
- pompowni II stopniowej ze zbiornikami wyrównawczymi oraz zestawem hydroforowym.
Zastosowane zostan± trzy podstawowe stopnie uzdatniania: odżelazianie, odmangannianie i usuwanie amoniaku. Obiekt będzie przystosowany do zwiększenia przepustowo¶ci. Zaproponowane filtry i kolektory wykonane s± ze stali kwasoodpornej, których żywotno¶ć będzie wielokrotnie dłuższa niż z tradycyjnych wykonanych ze stali węglowej. Stacja wyposażona została również w rezerwowe Ľródło pr±du - niezbędne do zasilania urz±dzeń i podtrzymania procesu technologicznego. Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na maj 2015r.


dodał: Andrzej | |
Football_Academy_GˇBIN - 2015-03-19 13:48:42
Ruszył wiosenny nabór do szkółki piłkarskiej Football Academy G±bin, pod patronatem klubu MKS Błękitni G±bin. Zapraszamy dzieci z roczników 2003- 2009 i młodsze. Treningi prowadzone s± na boiskach przy ul. St. Staszica 1 i Stadion" Le¶ny" MKS Błękitni G±bin.
B±dĽ czę¶ci± Football Academy i zapisz swoje dziecko na pierwszy darmowy trening, już teraz poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.footballacademy.pl.
Szczegółów dowiesz się, u managera Football Academy G±bin.
Marcin Mofina tel:+510457659, email: gabin@footballacademy.pl


dodał: Andrzej | |
Nagroda Acanthus Aureus dla stoiska Fructoplant Sp. z o.o. - 2015-03-19 13:19:51
Nagroda Acanthus Aureus za koncepcję marketingow± dla stoiska Fructoplant Sp. z o.o.

Dziewi±ta edycja Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA odbyła się w dniach 26-28 lutego 2015 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na powierzchni ponad 35.000 m2 swoj± ofertę zaprezentowało przeszło 550 wystawców. Firma Fructoplant po raz pierwszy wzięła udział w Targach Gardenia, prezentuj±c swoj± najnowsz± markę „In my garden”.
W konkursie przeprowadzonym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie o nagrodę Acanthus Aureus, komisja konkursowa w tym roku wyróżniła stoisko Fructoplant, uznaj±c, że w najwyższym stopniu sprzyja ono realizacji strategii marketingowej firmy. Statuetki Acanthus Aureus przyznawane s± wystawcom, którzy najlepiej potrafili zobrazować swoj± wizję stoiska w poł±czeniu ze strategi± marketingow± firmy. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwi±zań architektonicznych graficznych, które sprzyjaj± bezpo¶redniej komunikacji z klientem i podkre¶laj± pozytywny wizerunek firmy. Niezwykle ważnym atutem nagrody jest również to, że przyznawana jest ona przez Kapitułę, w skład której wchodz± wybitni eksperci z zakresu designu, marketingu i wystawiennictwa targowego.
Jak podkre¶la Dyrektor Handlowy Fructoplant, Piotr Lendzion: „To dla nas cenne wyróżnienie, tym bardziej, że po raz pierwszy uczestniczyli¶my w Targach. Bardzo nam miło, że zostali¶my docenieni za koncepcję i scenariusz stoiska. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas podczas targów, za aktywne, upływaj±ce w przyjemnej atmosferze spotkania”.


dodał: Andrzej | |
Plebiscyt "Z Tumskiego Wzgórza" - wydarzenie roku 2014 - 2015-02-20 11:08:12


Nominacja g±bińskiej inwestycji w plebiscycie
"Z Tumskiego Wzgórza" - wydarzenie roku 2014


Głosuj na wydarzenie roku 2014
- POWSTANIE ŻŁOBKA SAMORZˇDOWEGO W GˇBINIEMiło nam poinformować, że jedna z inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku przez Samorz±d Miasta i Gminy G±bin została nominowana w bież±cej edycji prestiżowego plebiscytu "Z Tumskiego Wzgórza" - wydarzenie roku 2014 - prowadzonego przez Tygodnik Płocki.
Plebiscyt organizowany jest w czterech kategoriach z czego trzy dotycz± samego Płocka, jedna całego regionu płockiego i to w niej nasz samorz±d został nominowany.
Głosować można za pomoc± kuponów drukowanych w Tygodniku Płockim - trzeba je wysłać lub dostarczyć do redakcji (ul. Stary Rynek 27, 09-400Płock) lub za pomoc± SMS-ów.

Aaby oddać głos na nasz± inwestycje należy wysłać SMS o tre¶ci:

WRG.3
pod nr. tel. 73601 (koszt SMS-a 3,69 brutto)

Wszystkie osoby które oddadz± swój głos (zarówno za pomoc± SMS-a jak i kuponu) maj± szansę na zdobycie nagrody, jednocze¶nie informujemy że ilo¶ć kuponów jak i głosów SMS-owych od jednego adresata może być nieograniczona.

więcej informacji o plebiscycie w bież±cym numerze Tygodnika Płockiego i na stronie internetowej www.tp.com.pldodał: Andrzej | |
Uroczyste otwarcie Żłobka Samorz±dowego w G±binie - 2015-02-19 14:08:33

Uroczyste otwarcie Żłobka Samorz±dowego w G±binie

W dniu 18 lutego został uroczy¶cie otwarty i po¶więcony Żłobek Samorz±dowy w G±binie. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji zrealizowana w ubiegłym roku przez Samorz±d Miasta i Gminy G±bin. Sama instytucja żłobka w G±binie powstała w dniu 11 czerwca 2014r. na sesji Rady Miasta i Gminy G±bin, kiedy Burmistrz - Krzysztof Jadczak przedstawił koncepcję funkcjonowania, pozyskania ¶rodków finansowych oraz projekt statutu, a Radni podjęli uchwałę (Nr 299/XLII/2014) powołuj±c± do życia ŻŁOBEK SAMORZˇDOWY W GˇBINIE. Natomiast realizację inwestycji budowlanej rozpoczęto w 2013r. Projekt został sfinansowany z budżetu Samorz±du Miasta i Gminy G±bin oraz dzięki pozyskaniu ¶rodków zewnętrznych w formie dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 pn. „Maluch 2013 – edycja 1”. Również w roku 2014 udało się pozyskać kolejne dofinansowanie, tym razem w ramach modułu 1 - edycji na rok 2014. Dzięki dofinansowaniu w kwocie – 206.280,78 zł w roku 2013 i 753.719,22 zł w roku 2014 udało się sprawnie zrealizować projekt który został skosztorysowany na ł±czn± kwotę 2.000.700,60 zł.
Budynek żłobka składa się z dwóch kondygnacji o ł±cznej powierzchni ok. 600,00 m2 oraz kubaturze ok. 2800,00 m3. W skład obiektu wchodz± następuj±ce pomieszczenia: hol, sala zabaw, sala snu, pokój personelu, jadalnia, 2 łazienki, szatnia, wózkownia, powierzchnia komunikacji z dĽwigiem towarowo – osobowym, atrium – taras zabaw, 2 sale rekreacyjne, foyer, magazyn. W żłobku zaplanowano 24 miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3.
W uroczysto¶ci otwarcia obiektu udział wzięli także zaproszeni go¶cie, m.in. Ksi±dz Proboszcz Parafii G±bin - Józef Szczeciński, który dokonał po¶więcenia pomieszczeń żłobka, Radosław Lewandowski – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Michał Twardy – kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Iwona Sierocka – Wicestarosta Powiatu Płockiego, Ewa Mochocka - Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Płocku, Radni Miasta i Gminy G±bin z Przewodnicz±cym Rady - Edwardem Wilgockim, Dyrektorzy szkół z terenu Miasta i Gminy G±bin, przedstawiciel Rady Rodziców, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy G±bin.
Burmistrz - Krzysztof Jadczak, wraz z pełni±c± obowi±zki Dyrektora Żłobka Samorz±dowego w G±binie - Elżbiet± Kamińsk± podziękowali wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu, natomiast dzieciom życzyli by miło i rado¶nie spędzały czas w nowopowstałym żłobku. Go¶cie do życzeń doł±czyli upominki z których najbardziej zadowoleni będ± najmłodsi podopieczni.
Samorz±d Miasta i Gminy G±bin poprzez budowę żłobka uzupełnia bogat± ofertę edukacyjn± skierowan± do mieszkańców gminy i okolic. Warto przypomnieć, że na terenie Miasta i Gminy G±bin funkcjonuje zespół szkół ponadgimnazjalnych, szkoła muzyczna, 2 gimnazja, 6 szkół podstawowych, 2 przedszkola i 1 punkt przedszkolny.


dodał: Andrzej | |
Jubileusz Złotych Godów - 2015-02-11 15:36:51Więcej zdjęć ..::TUTAJ::..

W dniu 11 lutego 2015 roku w sali OSP w G±binie odbyła się uroczysto¶ć z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia zwi±zku małżeńskiego zorganizowana przez Urz±d Stanu Cywilnego w G±binie.
Złote Gody ¶więtowały następuj±ce pary małżeńskie:
- Państwo Wiesława i Andrzej Chmieleccy z G±bina,
- Państwo Marianna i Henryk Cybart z Topólna,
- Państwo Anna i Czesław Gorczyccy z Nowego Troszyna ,
- Państwo Irena i Mieczysław Kijek z Jordanowa,
- Państwo Teresa i Kazimierz Korpowscy z G±bina,
- Państwo Halina i Henryk Milczarek z Nowego Wymy¶la,
- Państwo Janina i Władysław Sitkiewicz z Kamienia-Słubice,
- Państwo Janina i Edward Sosnowscy z Jadwigowa,
- Państwo Janina i Stanisław Szewczyk z G±bina,
- Państwo Teresa i Marian Szewczyk z Kamienia-Słubice,
- Państwo Mirosława i Stanisław ¦luborscy z Grabia Polskiego,
- Państwo Krystyna i Józef Zalescy z G±bina.
Dekoracji Jubilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Gabin – Pan Krzysztof Jadczak.
Jubilatom wraz z życzeniami wspólnych długich lat życia w dobrym zdrowiu wręczone zostały bukiety kwiatów, listy gratulacyjne oraz pami±tkowe ksi±żki. Następnie Dostojni Jubilaci i ich go¶cie wysłuchali programu muzycznego w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w G±binie. Wykonano wspólne, pami±tkowe zdjęcie.
Po czę¶ci oficjalnej i wysłuchaniu programu muzycznego wzniesiono toast jubileuszowy, a następnie odbyło się spotkanie Jubilatów i ich rodzin z Burmistrzem Miasta i Gminy - Krzysztofem Jadczakiem, Przewodnicz±cym Rady Miasta i Gminy G±bin – Edwardem Wilgockim i z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marzen± Szalińsk±. Nie zabrakło również jubileuszowego tortu. Były wspomnienia, chwile wzruszenia a także ogromna rado¶ć.

Z-ca Kierownika USC
Marzena Szalińskadodał: Andrzej | |
POMÓŻ KONIOM - 2004-11-25 10:49:43
www.viva.org.pl
dodał: Andrzej | |

strony: [1] archiwum newsów

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - nowy
BIP - archiwum

NGO - G±bin
NGO.GABIN.PL
KAMERY
Kamery
Kamery
KAMERY
ECHO GˇBINA

ECHO GˇBINA 1/2015
najnowszy nr 1/2015

ARCHIWUM

Inwestycje

INWESTYCJE

Wydarzenia

Pożegnanie Lata w Rytmach ¦wiata - G±bin 2013

JARMARKI GˇBIŃSKIE

PowódĽ 2010
G±bin WIDEO

G±bin WIDEO

HOSTING

ZAISTNIEJ W SIECI

F O R U M

Forum Urzędu Miasta i Gminy G±bin

Folder - orkiestry OSP

Folder - Przegl±d orkiestr OSP - G±bin 2008

MGOK

Miejsko-Gminny O¶rodek Kultury w G±binie
Miejsko-Gminny O¶rodek
Kultury w G±binie

Komisariat Policji w G±binie

Komisariat Policji w G±binie

Sport

MKS Błękitni G±bin
LOGO do pobrania

Stowarzyszenia i zwi±zki

Fundacja Aktywni Razem LGD AR

Zwi±zek Gmin Regionu Płockiego ZGRP
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego SGTPG
Zwi±zek Piłsudczyków Oddział G±bin ZPOG
Towarzystwo Miło¶ników Ziemi G±bińskiej TMZG
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich SRK
Ochotnicza Straż Pożarna w G±binie OSP
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w G±binie OOSP
Stowarzyszenie współpracy mieszkańców Miasta i Gminy G±bin z mieszkańcami Francuskiej Gminy Saint Barthelemy D'anjou POL-FR
ZHPZHP
ZUCHY - GˇBIN ZUCHY

AL-ANON

ULOTKA

WKU Płock

WKU_PŁOCK

MROT - ankieta

ANKIETA
ANKIETA


© 2015   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.