Plan zagospodarowania przestrzennego

Miasto i Gmina Drukuj E-mail

plan zagospodarowania przestrzennego miasto i gmina gabin 1200pix

Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym politykę przestrzenna samorządu, poprzez ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Dokumentem poprzedzającym opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium UiKZP Miasta i Gminy Gąbin zostało przyjete uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 40/W99 z dnia 31 marca 1999 r. Na mocy art. 12 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (starej ustawy) Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 165/XXI/2001 z dnia 13 czerwca 2001r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gminy Gąbin. Przetarg na opracowanie planu wygrało Biuro Rozwoju w Łodzi - Urbanistyka i Komunikacja Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Łodzi. Opracowaniem planu został objęty cały teren Miasta i Gminy Gąbin. Procedura opracowania i uzgadniania planu jest bardzo pracochłonna, skomplikowana i długotrwała. Ostatecznie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został zatwierdzony Uchwałami Rady Miasta i Gminy Gąbin :

 • Uchwałą Nr 218/XXXI/2005 z dnia 23 maja 2005 roku ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 169 poz. 5369 z 20 lipca 2005 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gąbin
 • Uchwałą Nr 219/XXXI/2005 z dnia 23 maja 2005 roku ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 169 poz. 5370 z 20 lipca 2005 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąbin.

W raz z upływem czasu podjęto działania polegające na aktualizacji lub zmianie fragmentu planu dotyczącego konkretnych działek i ich przenaczenia.

Dzięki posiadaniu kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego, ulega skróceniu proces przygotowania inwestycji, skutkiem czego na terenie Miasta i Gminy Gąbin prowadzonych jest najwięcej inwestycji ze wszystkich gmin powiatu płockiego.

Do pobrania:

jpgMiasto Gąbin miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na skanie.jpg7.16 MB

gifMiasto Gąbin miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego skan A.D2.gif2.25 MB

Uchwały do pobrania:

Uchawała nr 22/IV/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działek o nr ew. 86, 87, 88, 102, 103, 104 położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Przemysłów.

pdf22_IV_2006_m_t_oryg.pdf4.57 MB

jpg22_IV_2006_m_m_1_2_oryg.jpg4.72 MB


UCHWAŁA NR 27/V/2007 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 16 MARCA 2007 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działki o nr ew. 57/1 położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Okolusz.

pdf27_V_2007_m_t.pdf235.33 KB

pdf27_V_2007_m_t_2_oryg.pdf488.16 KB

pdf27_V_2007_m_t_3_oryg.pdf351.47 KB

pdf27_V_2007_m_t_4_oryg.pdf751.38 KB

jpg27_V_2007_m_m_1_oryg.jpg1.46 MB


 UCHWAŁA NR 40/V/99 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 31 Marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gąbin.

pdf40_V_99_s_t_oryg.pdf542.71 KB

pdf40_V_99_s_t_1_2_oryg.pdf16.25 MB

jpg40_V_99_s_m_2b_oryg.jpg2.11 MB

jpg40_V_99_s_m_2a_oryg.jpg2.1 MB


 UCHWAŁA NR 41/V/99 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 31 Marca 1999 r. w sprawie zmiany do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działki 57/4, położonej w Jordanowie.

pdf41_V_99_m_t_oryg.pdf2.97 MB

jpg41_V_99_m_m_1_oryg.jpg1.46 MB


 UCHWAŁA NR 42/V/99 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 31 Marca 1999 r. w sprawie zmiany do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działki 57 i 60 położonej w M. Górach.

pdf42_V_99_m_t_oryg.pdf2.7 MB

jpg42_V_99_m_m_1_oryg.jpg838.31 KB


 UCHWAŁA NR 69/VIII/99 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 26 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działki 74/16 położonej w Jordanowie.

pdf69_VIII_99_m_t_oryg.pdf2.93 MB

jpg69_VIII_99_m_m_1_oryg.jpg817.32 KB


 UCHWAŁA NR 82/X/99 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin dla działek nr 179/1 i 179/2.

pdf82_X_99_m_t.pdf231.05 KB

jpg82_X_99_m_m_1_oryg.jpg1.16 MB


 UCHWAŁA Nr 86/XIII/2007 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działki Nr ewid. 18 we wsi Karolew.

pdf86_XIII_2007_m_t.pdf155.45 KB

pdf86_XIII_2007_m_t_2.pdf149.26 KB

pdf86_XIII_2007_m_t_3.pdf118.49 KB

pdf86_XIII_2007_m_t_4.pdf178.81 KB

jpg86_XIII_2007_m_m_1_oryg.jpg554.57 KB


 Uchwała Nr 96/XII/2000 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 03 kwietnia 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin.

pdf96_XII_2000_m_t.pdf267.24 KB

jpg96_XII_2000_m_m_1_oryg.jpg395.02 KB


 UCHWAŁA Nr 105/XIII/00 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 02 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Gąbin w obszarze działek 185/1, 185/2 i 208/1 w Grabiu Nowym.

pdf105_XIII_00_m_t.pdf278.22 KB

jpg105_XIII_00_m_m_1_oryg.jpg954.6 KB


 UCHWAŁA NR 121/XIX/2008 RADY MIASTA i GMINY GĄBIN z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąbin w obszarze działek Nrewid. 160, 161/1 w miejscowości Dobrzyków.

pdf121_XIX_2008_s_t.pdf149.03 KB

pdf121_XIX_2008_s_t_1.pdf472.7 KB

pdf121_XIX_2008_s_t_3.pdf167.3 KB

jpg121_XIX_2008_s_m_2_oryg.jpg4.33 MB


 UCHWAŁA Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie: Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Topólno - dz.Nr 263/1.

pdf151_XIX_2001_m_t.pdf293.91 KB

jpg151_XIX_2001_m_m_1_oryg.jpg1.27 MB


 UCHWAŁA Nr 152/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie: Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Paszkówka dz. Nr 350/1.

pdf152_XIX_2001_m_t.pdf229.58 KB

jpg152_XIX_2001_m_m_1_oryg.jpg905.23 KB


 UCHWAŁA NR 155/XXIII/2008 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze miejscowości Dobrzyków - działki nr ewid. 160 i 161/1.

pdf155_XXIII_2008_m_t.pdf291.62 KB

jpg155_XXIII_2008_m_m_1_1_oryg.jpg1.36 MB

jpg155_XXIII_2008_m_m_1_2_oryg.jpg1.37 MB


 UCHWAŁA Nr 182/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin dla działki Nr 59/3 położonej w miejscowości Topólno.

pdf182_XXII_2001_m_t.pdf298.72 KB

jpg182_XXII_2001_m_m_1_oryg.jpg894.42 KB


 UCHWAŁA NR 193/XXXII/98 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Gąbin w obszarze działek nr 319, 408, 409/3, położonych w Wymysłu Nowym gmina Gąbin.

pdf193_XXXII_98_m_t.pdf290.56 KB


 UCHWAŁA NR 218/XXXl/2005 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gąbin.

pdf218_XXXI_2005_m_t.pdf699.43 KB

jpg218_XXX_2005_m_m_1a_oryg.jpg8.98 MB

jpg218_XXX_2005_m_m_1b_oryg.jpg11.32 MB


 UCHWAŁA NR 219/XXXI/2005 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąbin.

pdf219_XXXI_2005_m_t.pdf612.07 KB

jpg219_XXXI_2005_m_m_1a_oryg.jpg2.65 MB

jpg219_XXXI_2005_m_m_1b_oryg.jpg5.64 MB


 UCHWAŁA NR 229/XXXV/2009 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 września 2009 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działek Nr ewid. 97/1 i 97/2 we wsi Grabie Polskie.

pdf229_XXXV_2009_m_t.pdf305.62 KB

jpg229_XXXV_2009_m_m_1_oryg.jpg416.36 KB


 UCHWAŁA NR 238/XXXVII/2009 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górki.

pdf238_XXXVII_2009_m_t.pdf437.24 KB

jpg238_XXXVII_2009_m_m_1a_oryg.jpg1.77 MB

jpg238_XXXVII_2009_m_m_1b_oryg.jpg1.66 MB


 UCHWAŁA NR 313/XLVII/2006 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 25 października 2006 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 85/2 we wsi Nowe Wymyśle.

pdf313_XLVII_2006_m_t.pdf266.21 KB

jpg313_XLVII_2006_m_m_1_oryg.jpg434.89 KB


 UCHWAŁA NR 314/XLVII/2006 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 25 października 2006 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 721/2 (d. 252) we wsi Nowe Wymyśle.

pdf314_XLVII_2006_m_t.pdf242.9 KB

jpg314_XLVII_2006_m_m_1_oryg.jpg830.81 KB

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin