Związek Piłsudczyków – Oddział Gąbin

Stowarzyszenia Odsłony: 1565

W działalność mającą na celu kultywowanie patriotycznych tradycji wśród mieszkańców Gąbina i okolic zaangażował się założony 5 grudnia 1992 r. Oddział Związku Piłsudczyków w Gąbinie. Stowarzyszenie postawiło sobie, jako główne cele: organizowanie działalności patriotycznej wśród młodzieży gminy, opracowanie gminnego planu uroczystości patriotycznych i włączenie do jego realizacji młodzież szkolną oraz organizacje społeczne i polityczne, wspomaganie Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej w jego działalności. Prezesem organizacji jest Elżbieta Kamińska.

Gąbińskim piłsudczykom udało się stworzyć szeroką działalność patriotyczno-historyczną. Organizowano przy współpracy ze szkołami obchody Dnia Niepodległości, konkursy muzyczne, plastyczne, literackie i recytatorskie dla dzieci i młodzieży. Związek prezentował corocznie w swojej siedzibie 1-2 wystawy tematyczne oraz organizował sesje popularno-naukowe poświęcone wielkim gąbiniakom. Związek Piłsudczyków był także inicjatorem i współorganizatorem wszystkich patriotycznych uroczystości miejskich.

Dużym powodzeniem cieszy się działalność wystawiennicza ZPOG. Na wystawy przychodzili mieszkańcy miasta, uczniowie szkół z regionu oraz przejezdni goście. Do 2012 r. przygotowano 45 wystaw, m.in.: „Papież w Polsce”, „Od IV rozbioru Polski do Katynia”, „Katyń – Polska Golgota Wschodu”, „Tajne nauczanie w Obwodzie Armii Krajowej Gąbin”, „Legiony to…”, „Martyrologia Narodu Polskiego w II wojnie światowej”, „Legiony Polskie w grafice”, „Znaczki i odznaki szkolne do 1939 roku”, „60 rocznica likwidacji getta w Gąbinie”, „Peowiacy”, „Ostatnia droga”.

Cenną inicjatywą stowarzyszenia było postawienie pomnika z podobizną Marszałka Piłsudskiego na skwerze przy Starym Rynku.