Orkiestra strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej

Gąbińskie inicjatywy kulturalne Odsłony: 1574

Ważną funkcję kulturalną i społeczną wypełnia orkiestra dęta OSP w Gąbinie, licząca ok. 40 członków. Jej kapelmistrzem jest Tadeusz Zalewski. Orkiestra bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych. Wielokrotnie uczestniczy również w przeglądach na szczeblu wojewódzkim, rejonowym i powiatowym odnosząc sukcesy.

Orkiestra OSP uczestniczyła w zorganizowanym w 2008 r. w Gąbinie IV Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP . Sukcesem zespołu było wyróżnienie w Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w OSP Gozdowie w 2010 r. Orkiestra zdobyła II nagrodę w 2013 r. na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gąbinie.