Inwestycje 2021

30-03-2021 Inwestycje 2021 Drukuj E-mail Odsłony: 346

inwestycje 2017 700pix

Wykaz Inwestycji zrealizowanych przez
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

w roku 2021

z wykorzystaniem funduszy własnych i zewnętrzynych
w tym ze środków pochodzących z UE

Inwestycje realizowane przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w 2021 roku budżetowym.


Rozpoczęły się prace modernizacyjne przy stacji uzdatnia wody w miejscowości Kępina

Trwają prace przy modernizacji SUW Kępina, które rozpoczęły się 10 grudnia 2020 r. Realizowane zadanie jest jednym z największych działań samorządowych w zakresie inwestycji zaopatrzenia w wodę w ostatnich latach.

Zadanie polega na budowie nowej hali technologicznej, w której zlokalizowany będzie dwustopniowy system uzdatniania wody przeznaczonej dla mieszkańców miasta i gminy. W okresie letnim brak wody najbardziej odczuwali mieszkańcy budynków wielorodzinnych.
Rozbudowa SUW Kępina ma docelowo poprawić wydajność lokalnej sieci wodociągowej i zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę. Prace budowlane realizuje firma Instalcompact sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego za kwotę ok. 3,5 mln zł.

Do marca br. udało się zdemontować część starego oprzyrządowania stacji, przebudować niektóre elementy istniejącej infrastruktury oraz wybudować nowy budynek, prawie trzykrotnie większy od dotychczasowego. Znajdą się w nim nowe systemy filtrów, aeracji wody, oraz inny sprzęt niezbędny do prawidłowej pracy SUW.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Jeśli wszystkie prace będą odbywać się zgodnie z planem, to w okresie letnim będziemy pić wodę uzdatnianą poprzez nową instalację.

Zakończenie drugiego etapu i odbioru całej inwestycji zaplanowano na koniec kwietnia przyszłego roku.
Projekt nowej Stacji Uzdatniania Wody przewiduje możliwość produkcji wody w ilości 1800 metrów sześciennych na dobę. Taka ilość wody powinna zabezpieczyć mieszkańców miasta i gminy nawet podczas suszy.

suw kepina 17 03 2021 0013

Na realizację inwestycji Miasto i Gmina Gąbin pozyskało środki zewnętrzne z dwóch źródeł:

 • Unii Europejskiej w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 – w kwocie ponad 1.800.000,00 zł,

a także z:

 • Rządu RP – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwotę 1.200.000,00 zł.
  Dzięki modernizacji SUW Kępina uda się nie tylko poprawić zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ale także dać nowy impuls rozwojowy dla części regionów gminy poprzez zwiększone możliwości inwestycyjne, związane z szerszym dostępem do źródła wody, zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorstw.


Z początkiem marca ruszyły prace ziemne związane z budową odwodnienia na „Osiedlu Pisarzy” w Gąbinie.

Inwestycja ma na celu odprowadzenie nadmiaru wody, powstałej zwłaszcza w czasie ulewnych deszczy, burz oraz podczas roztopów. Wody opadowe sprowadzone zostaną systemem kanalizacji grawitacyjnej z terenu utwardzonego do najniżej położonego punktu i odprowadzone systemem kanalizacji ciśnieniowej do miejsca zrzutu. Pierwszy etap inwestycji ma na celu utworzenie odpowiedniej infrastruktury ziemnej i technicznej, umożliwiającej efektywne i bezpieczne wyprowadzenie wody z osiedla. Położone zostanie ponad 1km rur o różnej średnicy, stanowiących elementy kanalizacji grawitacyjnej deszczowej i kanalizacji tłocznej. Wybudowana zostanie także pompownia wód deszczowych. Wykonanie odwodnienia pozwoli nie tylko zniwelować problem odprowadzania wód deszczowych a przez to częste zalewanie najniżej położonych punktów osiedla, ale także umożliwi prowadzenie dalszych prac inwestycyjnych, polegających na budowie infrastruktury drogowej.

Przewidziany termin realizacji zadania to 30 września 2021 roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski z Kutna. Koszt realizacji inwestycji to 797. 040,00 zł.

kanalizacja deszczowa osiedle pisarzy gabin 00013

Miasto i Gmina Gąbin z powodzeniem aplikowało i otrzymało na ww. zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na odwodnienie Osiedla Pisarzy pozyskało kwotę 511.434,00 zł, która jest przeznaczona na realizację I etapu budowy odwodnienia. Lokalny samorząd otrzymał również wsparcie w ramach II edycji naboru wniosków ze wspomnianego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskana kwota 1 000 000,00 zł przeznaczona będzie na dalsze prace przy budowie systemu odwodnienia na osiedlu w ramach II etapu inwestycji.

„Osiedle Pisarzy” w Gąbinie jest jednym z najstarszych skupisk wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej w mieście. Pierwsze domy pojawiły się tam na początku lat 90. XX wieku. Obecnie osiedle zamieszkuje ponad 140 osób. Znajduje się tam około 50 domów. W roku 2012 na osiedlu wybudowana została kanalizacja sanitarna, rozbudowana w roku 2015. Rok później wybudowano pierwszy odcinek drogi – ul. Mickiewicza zaś w 2017 r. część ul. C.K. Norwida. Łącznie od 2015 roku na modernizację infrastruktury sanitarnej i drogowej na „Osiedlu Pisarzy” Samorząd Miasta i Gminy Gąbin przeznaczył 481 tys. zł co wraz z budową odwodnienia (I etap) daje kwotę blisko 1,5 mln zł.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin