Inwestycje 2020

30-03-2021 Inwestycje 2020 Drukuj E-mail Odsłony: 1232

inwestycje 2017 700pix

Wykaz Inwestycji zrealizowanych przez
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

w roku 2020

z wykorzystaniem funduszy własnych i zewnętrzynych
w tym ze środków pochodzących z UE

Zakończył się rok 2020, czas podsumować inwestycje zrealizowane przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w 2020 roku budżetowym.


Oddanie do użytku łącznika gąbińskiej obwodnicy miejskiej

Od 5 marca kierowcy mogą korzystać z nowej przeprawy drogowej, łączącej drogę wojewódzką z obwodnicą miasta. Łącznik budowany był w na przełomie listopada i grudnia. Prace zakończyły się w styczniu br. Po nich przystąpiono do odbiorów technicznych obiektu, montażu znaków, malowaniu pasów. Inwestycja, dofinansowana ze środków zewnętrznych, opiewała na kwotę około 1 mln złotych.

inwestycje 2020 00027

Otwarcie obwodnicy Gąbina

Budowa gąbińskiej obwodnicy była największym i najdroższym przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii miasta. Jej budowa w dużym stopniu przeobraziła mapę Gąbina, tworząc zupełnie nowe perspektywy rozwojowe całego regionu. W ramach inwestycji, na odcinku 4,6 kilometra, przebudowano  część dróg podmiejskich. Powstały nowe drogi dojazdowe i zjazdowe, skrzyżowania w tym 3 ronda i pozostała infrastruktura towarzysząca.  Łącznie na realizację zadania przeznaczono około 50 milionów złotych (Inwestycję dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Prace, z ramienia inwestora (Województwo Mazowieckie) nadzorował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Obiekt oficjalnie został oddany do użytku 9 kwietnia 2020 roku, choć częściowo funkcjonował (i warunkowo) już od kilku miesięcy.

inwestycje 2020 00028

Budowa dróg osiedlowych w Gąbinie oraz Górkach

Dwie duże inwestycje drogowe polegały na wybudowaniu dwóch dróg osiedlowych - ul. Różanej w Gąbinie oraz ul. Modrzewiowej w Górkach. W Gąbinie powstał odcinek o długości 213 m, wykonany w technologii kostki brukowej. Wybudowano również całą infrastrukturę towarzyszącą - ze zjazdami, chodnikami oraz kanalizacją deszczową. Koszt inwestycji wyniósł 635 tys. zł z czego 444 tys. zł pochodziły z dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W Górkach (ul. Modrzewiowa) wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 300m. Koszt zadania to 267 ty. zł. Część środków (70 % kosztów kwalifikowalnych) pochodziła z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

inwestycje 2020 00108

Budowa drogi Kępina-Plebanka - kolejny etap

 W okresie wakacyjnym trwały prace przy budowie kolejnego odcinka drogi Kępina-Plebanka. Wybudowano 370 m nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej. Łączny koszt zadania wyniósł 106 tys. zł z czego 75 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

  inwestycje 2020 00009

Remonty cząstkowe dróg gminnych

W czerwcu przeprowadzono coroczne remonty cząstkowe dróg gminnych.  Prace wykonywano na najbardziej zniszczonych odcinkach.  Łącznie załatano 190m2 ubytków. W Gąbinie remonty dróg wykonano w pasie ul: Wojska Polskiego, Płockiej, Lipowej, Rogatek Żychlińskich, Gostynińskiej, Topolowej, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Stodólnej, Słonecznej, Wierzbowej. Na obszarze gminy prace drogowe prowadzono w: Starym Kamieniu, Przemysłowie, Topólnie, Piaskach, Borkach, Troszynie Polskim, Kamieniu-Słubice oraz na odcinkach Czermno-Strzemeszno oraz Czermno-Konstantynów. Łączny koszt zadania wyniósł 23 tys. zł

inwestycje 2020 00051

Nowe punkty oświetlenia solarnego na terenie gminy (MIAS MAZOWSZE 2020)

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2020 zakupiono i zamontowano nowoczesne oświetlenie solarne w miejscowościach: Potrzebna, Kępina, Nowa Korzeniówka, Nowe Grabie – łącznie 20 punktów świetlnych. Na wspomniane inwestycje, samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał dofinansowanie z ww. funduszu na łączną kwotę 40 000,00 zł.

inwestycje 2020 00044

inwestycje 2020 00041

Klub seniora w Gąbinie

Jesienią 2020 roku ruszył pierwszy gąbiński klub seniora. Placówka, prowadzona przez podmioty pozarządowe znajduje się w budynku dawnego sądu grodzkiego przy ul. Kościuszki (wejście od ul. Płockiej). Klub seniora zapewnia opiekę i organizuje czas wolny osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Pierwszy samorządowy Klub Seniora w Mieście i Gminie Gąbin

 Klub zrzeszać będzie co najmniej dwudziestu seniorów z terenu gminy. Zlokalizowany w budynku OSP Gąbin przy Starym Rynku, stawia za cel integrację społeczną osób 60+, ich aktywizację oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Pomieszczenia klubu dostosowane są do potrzeb osób starszych. Placówka posiada w pełni wyposażony kącik kuchenny, pokój dzienny, łazienkę z WC dla kobiet i mężczyzn oraz wydzielone miejsce na szatnię. Swoją działalność klub rozpocznie z chwilą zniesienia obostrzeń epidemicznych, spowodowanych epidemią COVID-19.

klub seniora 16 03 2021 1400

Dofinansowanie inwestycji powiatowej – przebudowa drogi Gąbin-Nowy Kamień-Janówek

 8 września dokonano otwarcia nowo przebudowanej drogi powiatowej Gąbin-Nowy Kamień-Janówek. Prace prowadzono na długości prawie 3,4 km. Wyremontowana droga nie tylko usprawniła połączenia komunikacyjne w okolicy, ale poprawiła również bezpieczeństwo a także perspektywy rozwojowe tej części gminy. Koszt inwestycji wyniósł 3 996 278,91 zł. Miasto i Gmina Gąbin wsparło realizację zadania kwotą 250 000,00 zł.

inwestycje 2020 00115

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gąbina

W ramach współpracy z firmą ENERGA, wymieniono 590 starych, sodowych źródeł światła i zastąpiono je energooszczędne oprawami LED.  Dzięki inwestycji Gąbin jest jednym z pierwszych miast na zachodnim Mazowszu oświetlanych w całości nowoczesnymi źródłami światła.

inwestycje 2020 00087

Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP Czermno i OSP Dobrzyków

Dzięki wsparciu lokalnego samorządu, OSP z terenu gminy pozyskały środki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej na użytek własny z możliwością oddawania energii do istniejącej sieci niskiego napięcia. Inwestycje, dofinansowane łącznie na kwotę 60 000,00 zł, pozwoliły ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska.

 inwestycje 2020 00087

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków

 Ciężki wóz bojowy marki MAN z napędem 6x6 znacząco zwiększa możliwości bojowe jednostki i poprawia bezpieczeństwo całego regionu. Pojazd kosztował 1 146 360,00 zł. Miasto i Gmina Gąbin wsparło inwestycję kwotą 480 360,00 zł.

inwestycje 2020 00020

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin

 Zakupiony pojazd to samochód klasy GBA, wyposażony w kabinę sześcioosobową oraz napęd 4x4. Jest on dostosowany do poruszania się w trudnym terenie, co znacząco poprawia jego możliwości bojowo-ratownicze. Koszt samochodu to 862 845,00 zł. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin wsparł inwestycję kwotą 292 845,00 zł.

inwestycje 2020 00022

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Gąbin

 Nowy pojazd, zakupiony został zimą br. Środki na inwestycję pochodziły z rządowego Funduszu Sprawiedliwości w formie dotacji celowej w kwocie 148 514,85 zł oraz z budżetu Miasta i Gminy Gąbin - 1 485,15 zł. Pojazd marki Ford został zakupiony od firmy FRANK-CARS Sp. z o.o. z Częstochowy za kwotę 150 000,00 zł.

inwestycje 2020 00005

Jesienne prace remontowe na odcinkach dróg gminnych

Jesienią br. Prowadzono prace remontowe na odcinkach dróg gminnych z wykorzystaniem destruktu. Utwardzono odcinki dróg w Gąbinie ul. Golonka, ul. Srebrna, ul. Wiosenna oraz w m. Górki.

inwestycje 2020 00057

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Do 30 czerwca br. zakończono budowę wodociągu w ul. Srebrnej w Gąbinie. W pasie drogowym położone zostało ponad 189 metrów sieci wodociągowej.W m. Nowe Grabie (część wschodnia) wybudowano łącznie 652 m nowego wodociągu. W drugiej połowie roku prowadzono prace budowlane w ul. Rubinowej i Słonecznej w Gąbinie oraz w m. Górki i Karolew.

Przebudowa i remont siedemnastu odcinków dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Wybudowano siedemnaście nowych odcinków dróg w miejscowościach: Borki, Czermno (dwa odcinki), Gąbin, Jadwigów, Karolew, Jordanów, Koszelew, Ludwików, Góry Małe-Potrzebna, Góry Małe-Górki, Nowy Troszyn (dwa odcinki), Dobrzyków, Nowe Wymyśle, Rumunki, Stara Korzeniówka. W ramach prac powstało ponad 1,8 km dróg. Koszt realizacji inwestycji to ponad 250 tys. Zł.

inwestycje 2020 00070

inwestycje 2020 00060

inwestycje 2020 00053

inwestycje 2020 00114

Remont strażnicy OSP Czermno

W ramach Mazowieckie Strażnice OSP-2020 przeprowadzono prace remontowe w siedzibie OSP Czermno. Inwestycja polegała na remoncie garażu, szatni oraz łazienki. Koszt zadania wyniósł 24 100,00 zł, z czego kwotę 19 100,00 zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne.

inwestycje 2020 00083

Rewitalizacja stawu w Starym Kamieniu

 We wrześniu prowadzono prace przy pogłębieniu i oczyszczeniu stawu w Starym Kamieniu. Coraz większe zamulnie oraz obniżający się poziom wody zagrażały istnieniu tego ważnego z punktu bezpieczeństwa (przeciwpożarowego) i rekreacji miejsca. Dzięki realizacji projektu zabezpieczona została również woda dla celów rolniczych, a tym samym zachowana retencja wód opadowych. Inwestycję wykonano w ramach projektu MIAS Mazowsze 2020.

inwestycje 2020 00038

Rewitalizacja terenów zielonych na Nowym Rynku

 W ramach zadania (dofinansowanego z projektu MIWOP 2020) wymieniono żywopłot okalający tereny zielone. Na jego miejsce posadzono 4 tys. sztuk berberysów. Ponad- to w parku pojawiły się jaśminy pachnące, klony pospolite, lilaki oraz trzmieliny. Nowe nasadzenia zrewitalizowały nadszarpnięty zębem czasu park miejski oraz pozytywnie wpłynęły na jakość powietrza, zwiększając możliwości absorbcji szkodliwych pyłów i gazów, głównie pochodzenia komunikacyjnego oraz grzewczego. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało na ww. inwestycję dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł co stanowi 50% wartości całego zadania.

inwestycje 2020 00047

Zakup i montaż ścian kwiatowych na gąbińskiej starówce

 Zakupiono i zamontowano dekoracyjne ściany kwiatowe. Obiekty znajdują się w parku miejskim naprzeciwko ratusza. Wykonane z elementów stalowych, stanowią zarówno atrakcję wizualną jak i element odgradzający park od hałasu i zanieczyszczeń dawnej drogi wojewódzkiej 577, przebiegającej przez Gąbin.

inwestycje 2020 00075

Modernizacja oświetlenia dworca autobusowego w Gąbinie

Jesienią prowadzono prac modernizacyjne przy gąbińskim dworcu autobusowym. Wymienione zostały stare, rtęciowe punkty świetlne i zastąpione nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem LED-owym. Ponadto zamontowano naświetlacze w chodnikach oraz wymieniono źródła światła wewnątrz dworca. Wszystkie wspomniane elementy wykonano w technologii LED.

inwestycje 2020 00078

inwestycje 2020 00080

Zakup sprzętu informatycznego do gąbińskich szkół w ramach programu Zdalna Szkoła

Zakupiono 16 laptopów DELL Vostro 3590 15,6”, które trafiły do nauczycieli prowadzących zajęcia zdalnego nauczania oraz 21 tabletów HUAWEI MediaPad T5 10.1 LTE 32GB - przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących uczniów. Samorząd otrzymał na realizację inwestycji 70 000,00 zł co stanowi 100% dofinansowania.

inwestycje 2020 00119

Zakup sprzętu informatycznego dla nauczycieli oraz uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Kolejną inwestycją związaną z rozbudową możliwości zdalnego nauczania w samorządowych placówkach oświatowych był zakup i rozdysponowanie 23 laptopów oraz 48 tabletów multimedialnych – przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli w trudnej sytuacji życiowej. Zakup sprzętu otrzymał 100% dofinansowanie. Wyniosło ono 55 000,00 zł.

inwestycje 2020 00122

Wybudowanie zatoki autobusowej w m. Dobrzyków

Przy ul. Słonecznej w Dobrzykowie (w pobliżu przychodni zdrowia) przebudowano fragment drogi oraz chodnika i wybudowano zatokę dla autobusów. Koszt inwestycji wyniósł 39 752,37 zł + wiata przystankowa 7699,80 zł.

inwestycje 2020 00006

Odbiór wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Gąbin

W ramach programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąbin na lata 2008 – 2032 udało się usunąć 60,00 Mg azbestu. Koszt realizacji zadania wyniósł 21 384,00 zł. Projekt wspierany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opracowanie: W.Olszewski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin