Inwestycje 2019

29-03-2021 Inwestycje 2019 Drukuj E-mail Odsłony: 351

inwestycje 2017 700pix

Wykaz Inwestycji zrealizowanych przez
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

w roku 2019

z wykorzystaniem funduszy własnych i zewnętrzynych
w tym ze środków pochodzących z UE

Zakończył się rok 2019, czas podsumować inwestycje zrealizowane przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w 2019 roku budżetowym.


Budowa łącznika do obwodnicy Gąbina

W okresie późno jesiennym prowadzono prace budowlane przy inwestycji budowy łącznika gąbińskiej obwodnicy. Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2019 r. Wybudowano 246 m odcinek, łączący były odcinek drogi wojewódzkiej nr 577 z obwodnicą. Inwestycja ta znacząco ułatwiła dojazd okolicznym mieszkańcom do swoich posesji i domów, poprawiając lokalne warunki komunikacyjne. Wykonawcą zadania była firma DES sp. z.o.o z Warszawy. Łączna kwota inwestycji wyniosła około 1 mln zł. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało na ten cel dofinansowanie zewnętrzne: 420 000,00 zł  budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środki z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych 2019, które pokryły 70% kosztów całego projektu.

default

Prace przy budowie gąbińskiej obwodnicy

Przez cały rok trwały dalsze prace budowlane przy gąbińskiej obwodnicy. Na części odcinków położono warstwy podbudowy asfaltowej, powstały nowe ronda i skrzyżowania, a także dodatkowa infrastruktura dojazdowa.

default

Dopłata do inwestycji oświetlenia obwodnicy miejskiej

Na przełomie czerwca i lipca podpisane zostało porozumienie między Miastem i Gminą Gąbin, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Dotyczyło ono dopłaty do inwestycji w oświetlenie obwodnicy mającej na celu zamontowanie energooszczędnych lamp LED, zamiast planowanego wcześniej tradycyjnego oświetlenia sodowego. Dzięki temu, Gmina Gąbin, która pokrywa koszty eksploatacji oświetlenia, zmniejszyła wydatki budżetowe na utrzymanie ww. elementów infrastruktury drogowej. Koszt dopłaty wyniósł 72 tys. zł.

inwestycje 2019 00037

Rozbudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu- III etap

W ramach III etapu inwestycji wybudowano od podstaw oraz w pełni wyposażono przestronną i nowoczesną salę gimnastyczną. Koszt realizacji zadania wyniósł ok 1 mln 200 tys. zł. Wspomniane prace były kontynuacją szerszego projektu, którego łączna wartość opiewa na kwotę 3 mln 877 tys. zł. Do tej pory udało się wybudować nowy żłobek samorządowy (2017 rok) oraz rozbudowano budynek szkoły podstawowej  i wybudowano przedszkole (2018 rok).

inwestycje 2019 00089

inwestycje 2019 00012

Budowa nowych odcinków dróg gminnych

Największa inwestycja drogowa 2019 roku realizowana była w okresie wakacyjnym.  Prace prowadzono na odcinkach dróg w miejscowościach: Stary Kamień, Stara Korzeniówka, Nowy Troszyn, Rumunki, Ludwików, Czermno, Jadwigów oraz na odcinku Małe Góry-Karolew-Potrzebna. Łącznie wykonano około 1,5 km nowych nawierzchni. W Czermnie wyremontowany został odcinek drogi, biegnący do cmentarza parafialnego. W Starym Kamieniu powstał nowy odcinek jezdni, zlokalizowany w gęsto zabudowanej części miejscowości i biegnący do granicy z gminą Szczawin Kościelny. W Starej Korzeniówce nowy odcinek tworzy połączenie z m. Borki zaś trasa powstała w Nowym Troszynie poprawia bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia powodziowego i ewentualnej ewakuacji ludności. W miejscowości Małe Góry, droga połączyła dwa sołectwa. Prace budowlane wykonała firma Infrastruktura Bud-59 z Warszawy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 192 tys. zł.

inwestycje 2019 00106

Cząstkowe remonty dróg gminnych

W okresie wiosennym wykonano cząstkowe remonty dróg na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Po przeprowadzeniu pozimowego przeglądu dróg, wytypowano najbardziej zniszczone odcinki. Ubytki w drogach łatano za pomocą masy mineralnej kładzionej na gorąco z recyklera. Prace remontowe prowadzono w Gąbinie (ul. Stodólna, ul. Rogatki Żychlińskie, ul. Gostynińska, ul. Słoneczna, ul. Północna, ul. Lipowa, ul. Tylna, Targowisko przy ul. Wspólnej) oraz w miejscowościach na terenie gminy (Stary Kamień, Kamień-Słubice, Lipińskie, Topólno, Nowe Grabie, Strzemeszno, Piaski, Troszyn Polski, Nowy Troszyn, Borki). Łącznie załatano 204,12 m2 nawierzchni. Prace remontowe wykonała firma Zakład Usług Drogowych Józef Panuś. Koszt zadania wyniósł ponad 22,5 tys. zł.

Częścią inwestycji drogowych było także wykonanie projektów oraz realizowanie pierwszych etapów zadań - wykonanie podbudowy pod dalsze prace drogowe. Wspomniane działania prowadzono na odcinkach dróg gminnych i osiedlowych: Przemysłowie, Górkach, Juliszewie, na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie oraz w Jordanowie (projekt).

inwestycje 2019 00006

inwestycje 2019 00005

Nowy odcinek drogi Kępina-Plebanka

Wybudowany został kolejny odcinek drogi Kępina-Plebanka. Inwestycję realizowano na długości 350 mb. Prace budowlane wykonała firma PRD Gostynin. Koszt inwestycji wyniósł 133 tys. zł. Wspomniany odcinek jest kolejnym etapem rozbudowy lokalnej infrastruktury drogowej, łączącej dwie duże miejscowości w regionie. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 60 tys. zł.

inwestycje 2019 00008

Budowa ul. Wrzosowej w Gąbinie - II etap

W marcu zakończyły się prace budowlane II etapu rozbudowy ul. Wrzosowej w Gąbinie. W ramach inwestycji zbudowano 68 m drogij wraz ze zjazdem do drogi wojewódzkiej nr 577, co łącznie daje około 73 m utwardzonej nawierzchni. Koszt realizacji całego zadania to około 79 tys. zł. Prace budowlane realizowała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Daniel Panuś. Prowadzone prace były częścią szerszych inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury drogowej na Osiedlu Kwiatowym, gdzie zameldowanych jest 79 osób.

inwestycje 2019 00101

Utwardzenie terenu przy osiedlu blokowym ul. Wojska Polskiego w Gąbinie

W czerwcu prowadzono prace budowlane przy ulicy Wojska Polskiego w Gąbinie. Położonych zostało 447 m2 kostki, utwardzającej teren przy blokach mieszkalnych. Inwestycję wykonała firma Drog-Bet z Sochaczewa. Koszt zadania wyniósł ok 76 tys. zł.

inwestycje 2019 00095

Budowa dróg w technologii kostki brukowej na terenie gminy

Realizowano budowę kolejnego odcinka dróg osiedlowych na os. Pod Klonami w Nowym Grabiu oraz odcinka drogi ul. Dobrowolskiego w Gąbinie. Łącznie położono 1412 m2 kostki brukowej. Koszt wspomnianych dwóch inwestycji to ok 230 tys. zł. Prace budowlane wykonała firma France-Gost z Gostynina.

 inwestycje 2019 00023

Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej

Kontynuowano realizację projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej Gąbin-Wymyśle. Wybudowano 317 m nowej nawierzchni na odcinku Gąbin-Kępina. Był to drugi etap inwestycji.

inwestycje 2019 00075

Inwestycje w infrastrukturę wodno-sanitarną w Mieście i Gminie Gąbin

Największą inwestycją wodociągową w 2019 roku na terenie gminy była inwestycja polegająca na położeniu 907 m. nowej sieci w ul. Wspólnej w Gąbinie oraz w m. Guzew. Koszt realizacji zadania wyniósł ok. 158,5 tys. zł. Wykonano kolejną nitkę wodociągu w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie (128m). Ponadto w ramach inwestycji powstało kolejne 100 m sieci kanalizacyjnej. Prace budowlane wykonała firma Bango. Na wspomniane zadania przeznaczono łącznie ponad 83,5 tys. zł. W inwestycji partycypowali mieszkańcy Rogatek Żychlińskich. Rozbudowa wspomnianej infrastruktury sanitarnej związana była z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi. Ponadto wykonano szereg innych ważnych inwestycji, związanych z budową nowych sieci wodociągowych na terenie gminy. Nowe nitki wodociągów powstały w miejscowościach: Nowe Grabie (896m), Górki (250m) oraz Gąbin (470m). Kilka wspomnianych inwestycji była kontynuacją projektów, rozpoczętych w końcówce roku 2018.

inwestycje 2019 00104

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Zamontowano 45 nowych punktów świetlnych na terenie całej gminy. Wszystkie wspomniane obiekty wykonane zostały w energooszczędnej technologii LED. W miejscach gdzie brakowało odpowiedniej infrastruktury, zamontowane zostały lampy solarne (18 sztuk).

Wykonanie planów i projektów budowlanych pod nowe inwestycje gminne

Wykonane zostały mapy i projekty pod dalsze działania remontowo-budowlane na terenie gminy dotyczące m.in. rozbudowy infrastruktury drogowej i sanitarnej. Zlecono wykonanie m.in.: planów ścieżki pieszo-rowerowej Gąbin-Dobrzyków, Gąbin-Sanniki, fragmentu ścieżki Płock-Dobrzyków; opracowanie dokumentacji drogowej na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie. Opracowanie dokumentacji dot. sieci wodociągowej w m. Górki a także zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dot. drogi gminnej w Nowym Grabiu.

Zakup nowego drogowego oznakowania pionowego

W czerwcu zakupiono 18 znaków drogowych (A7 – 5 sztuk, A3 –3 sztuki, B18 – 1 sztuka, A6C – 1 sztuka, B33 – 4 sztuki, A11 – 2 sztuki, B18 – 2 sztuki). Zostaną one ustawione przy drogach gminnych, regulujących organizację ruchu i poprawiając bezpieczeństwo w najbardziej wymagających tego miejscach. Koszt inwestycji wyniósł 2,7 tys. zł. Zakupione znaki drogowe ustawiono  w Topólnie, Czermnie, Gąbinie (ul. Piękna) oraz jako uzupełnienie na pozostałych drogach gminnych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów w mieście Gąbin

W okresie jesiennym prowadzono prace ziemne przy nasadzeniach drzew i krzewów na terenie Gąbina. Łącznie posadzono 3 760 roślin: w parku miejskim przy ul. Stary Rynek, w parku przy ul. Składkowskiego, w parku przy pomniku 10-ciu rozstrzelanych, przy dworcu autobusowym, w parku przy ul. Wojska Polskiego oraz za zabytkową kamienicą w ul. Tylnej w Gąbinie. Z krzewów zostały uformowane żywopłoty rozgraniczające tereny rekreacyjne parków miejskich od ruchliwych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W nasadzeniach zostały wykorzystane krzewy posiadającą dużą zdolność absorbcji PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku węgla. Wśród nowej roślinności miejskiej znalazły się takie gatunki jak: jaśmin pachnący, lilak na pniu, jałowiec skalny, tawuła japońska, sosna górska, ligustr, trzmielina fortunei GOLD na pniu, robinia akacja, platan, jaśminowiec wonny, miłorząb japoński, miłorząb dwuklapowy, klon palmowy, katalpa. Zadanie realizowano w ramach Mazowieckiego Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019. Koszt zadania wyniósł  79 821,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu województwa mazowieckiego wyniosło 50% kosztów inwestycji.

inwestycje 2019 00042

Nowa pracownia informatyczno-językowa w szkole w Nowym Grabiu

W grudniu w szkole podstawowej w Nowym Grabiu powstała nowa pracownia informatyczno-językowa. Jest ona kompleksowo wyposażona w 16 stanowisk dla uczniów. Kwota zadania to 78 220,00 zł. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 46 500,00 zł.

inwestycje 2019 00088

Zakup klimatyzatorów do gminnych żłobków samorządowych

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory do lokalnych żłobków samorządowych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 18 ty. zł.

Zakup sprzętu multimedialnego dla szkoły podstawowej w Borkach

Jesienią w szkole podstawowej w Borkach, realizowano inwestycję w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”. W ramach zadania zakupiono dwa monitory dotykowe o przekątnej 55” i 65”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 17 500,00 zł. Dofinansowanie rządowe wyniosło 14 000,00 zł.

inwestycje 2019 00085

Plac zabaw dla żłobka samorządowego w Gąbinie

W grudniu zakończyły się prace przy budowie placu zabaw dla żłobka samorządowego w Gąbinie. Na specjalnie przystosowanym dla małych dzieci obiekcie zainstalowano nowe zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe, fotel obrotowy, panele edukacyjne oraz tablicę do rysowania. Zadanie realizowane było w ramach programu MALUCH+ 2019. Koszt dofinansowania wyniósł 50 000,00 zł.

inwestycje 2019 00062

Zabezpieczenie budynku zabytkowej, dawnej szkoły w m. Nowy Troszyn

Na przełomie listopada i grudnia prowadzone były prace remontowo-zabezpieczające na zabytkowym obiekcie dawnej szkoły w Nowym Troszynie. Ponad stuletni budynek, jest doskonałym przykładem budownictwa olęderskiego i stanowi zabytek wysokiej klasy. W ramach inwestycji wykonano podbicie fundamentów, przeprowadzono prace remontowe w piwnicy a także wykonano remont więźby dachowej. Wartość zadania wyniosła 142,531,69 zł. Miasto i Gmina Gąbin pozyskało na ten cel środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 130 tys. zł.

Nowe ogrodzenie placu zabaw w Gąbinie

Zakupiono ogrodzenie międzyblokowego placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie. Koszt zadania wyniósł 2,3 tys. zł. Wspomniane ogrodzenie zabezpiecza teren zabaw dla dzieci oraz poprawi ich bezpieczeństwo. Warto dodać, iż w pobliżu znajduje się parking oraz garaże dla mieszkańców.

inwestycje 2019 00063

Realizacja projektu odbioru odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Inwestycja realizowana była w okresie 17.10.2019r – 15.11.2019r., w tym czasie udało się zebrać 58,936 Mg szkodliwych materiałów, pochodzących z 21 obiektów na terenie gminy. Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin” dofinansowane zostało przez WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji w wysokości 19 413,52 zł co stanowiło 100% kosztów kwalifikowalnych.

Nowe inwestycje w ramach MIAS Mazowsze 2019

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w roku 2019 prowadził inwestycje dofinansowane z projektu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 (w skrócie MIAS). Prace prowadzono na przestrzeni całego roku i obejmowały one następujący zakres: „Remont boiska sportowego w miejscowości Czermno”. W ramach modernizacji boiska sportowego zakupiono i zamontowano nawodnienie płyty boiska, które pozwala zachować właściwy stan techniczny murawy, głównie związany z okresem suszy. Koszt zadania wyniósł 62 000,00 zł; „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemeszno”, w ramach której zmodernizowane pokrycie dachowe obiektu, malowanie ścian, remont łazienek i naprawa sufitu; „Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew” (20 131,61 zł). „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie”, w ramach którego utwardzono 400m2 placu przy świetlicy środowiskowej, w technologii betonowej kostki brukowej.

inwestycje 2019 00039

Wymiana pokrycia dachowego w strażnicy OSP Lipińskie

W miejscowości Lipińskie zmodernizowano pokrycie dachowe w strażnicy OSP Lipińskie.Na powyższe zadanie Samorząd Miasta i Gmina Gąbin otrzymał wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckie Strażnice 2019” (12 400,00 zł) oraz z programu MIAS 2019 (10 000,00 zł). W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe budynku, zabezpieczając znajdujący się w nim sprzęt. Koszt całej inwestycji to około 90 tys. zł.

inwestycje 2019 00055

Uruchomienie instalacji gazowej w strażnicy OSP Gąbin

W I połowie roku 2019 uruchomiono instalację grzewczą (gaz) w nowej strażnicy OSP Gąbin, przy Alei Jana Pawła II. W kosztach inwestycji partycypował samorząd Miasta i Gminy Gąbin.

Nowy pług śnieżny do quada OSP Gąbin

W styczniu 2019r. zakupiono pług śnieżny do quada, będącego na wyposażeniu OSP Gąbin. Zakupiony element pozwala wykorzystywać maszynę w okresie zimowym do odśnieżania dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Koszt zakupu wyniósł ok 3 tys. zł.

Szkolenie dla strażaków OSP Topólno z obsługi drona

Wiosną strażacy z OSP Topólno wzięli udział w szkoleniu z obsługi drona ratowniczego, który w maju br. znalazł się na wyposażeniu wspomnianej jednostki. Dron, zakupiony dzięki dofinasowaniu zewnętrznemu to model Mavic 2 Enterprise Dual, służący do operowania w trudnych warunkach i podczas sytuacji kryzysowych. Miasto i Gmina Gąbin wsparło szkolenie 3 strażaków kwotą 2 tys. zł.

Nowy sprzęt dla strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy Gąbin

W okresie wakacyjnym trzy lokalne OSP otrzymały nowy sprzęt i umundurowanie. W projekcie uczestniczyły: OSP Gąbin, OSP Grabie Polskie oraz OSP Dobrzyków. Strażacy z Dobrzykowa otrzymali radiostację HYTERA RTF VHF zaś druhowie z OSP Grabie Polskie przeznaczyli dotację na remont strażnicy. OSP Gąbin zakupiło z kolei komplet ubrania specjalnego oraz miernik wielogazowy. Zadanie realizowane było przy udziale środków Miasta i Gminy Gąbin oraz Powiatu Płockiego. Łącznie wydatkowano 16 340,00 zł. Dofinansowanie ze środków powiatu wyniosło z kolei 15 000,00 zł.

W ramach programu OSP-2019 (ze środków Województwa Mazowieckiego) realizowano zadania doposażenia lokalnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Gąbin: dla OSP Dobrzyków – zakup sprzętu specjalistycznego (lanca gaśnicza, zestaw Holmatro HMC 8U), przyczepy pod agregat, kamery termowizyjnej, zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych, zestawu poduszek wysokociśnieniowych (łącznie kwota dofinansowania: 49 500,00 zł.); dla OSP Gąbin – zakup przyczepy do przewozu ratowniczo-gaśniczej ładowarki teleskopowej, (kwota dofinansowania: 65 000,00 zł). W 2018 roku OSP Gąbin wzbogaciło się o ładowarkę ratowniczo-gaśniczą. Pojazd jest wolnobieżny, dlatego zakup przyczepy znacząco poprawił zakres działania ww. urządzenia.

inwestycje 2019 00066

inwestycje 2019 00073

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin