Inwestycje 2016

27-02-2018 Inwestycje 2016 Drukuj E-mail Odsłony: 1033

kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowe parkingu w miejscowosci dobrzykow 700pix

Wykaz Inwestycji zrealizowanych przez
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

w roku 2016

z wykorzystaniem funduszy własnych i zewnętrzynych
w tym ze środków pochodzących z UE

 

 

Zakończył się rok 2016. Był to w Mieście i Gminie Gąbin, czas wytężonej pracy m.in. w zakresie inwestycji i zamówień publicznych. Warto więc podsumować wszystko to co udało się zrealizować w ciągu ostatniego roku.


 • Wykonano rozbudowę Żłobka w Gąbinie. Była to jedna z największych tegorocznych inwestycji  na obszarze miasta i gminy. Dzięki niej budynek gąbińskiego żłobka powiększył się o dodatkowe pomieszczenia, zapewniające opiekę  kolejnym 14   dzieciom, co łącznie daje 38 miejsc. Dzięki rozbudowie oferta wychowawcza  żłobka stała się bardziej  dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Inwestycja ta jest częścią większej strategii mającej na celu zwiększenie atrakcyjności  Miasta i Gminy Gąbin oraz poprawiającej komfort życia jej mieszkańców.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 088

 • Pobudowana została nowa droga na ul. Pięknej w Gąbinie, wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami,  kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz przebudową sieci energetycznej i telefonicznej. Na odcinku 391 m wybudowana została ulica z podbudową oraz kostką brukową jako nawierzchnią, zarówno w jezdni jak i na chodnikach oraz parkingach. Droga przy ul. Pięknej znacząco poprawiła komunikację w tej części miasta, ułatwiając dojazd do rozwijającego się osiedla bloków i domów jednorodzinnych a także  gąbińskiego kompleksu szkolnego.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 080

 • Wybudowano drogę osiedlową na „Osiedlu Pisarzy”. Prace prowadzono na odcinku 361m, tj. na całej długości ul. Mickiewicza. Droga wykonana z kostki brukowej jest pierwszym etapem rozbudowy infrastruktury drogowej na jednym z kilku osiedli domów jednorodzinnych w Gąbinie. Nowo pobudowany odcinek w znaczącym stopniu poprawił komfort poruszania się po części osiedla a także dojazd lokalnych mieszkańców do swoich posesji.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 077

 • Przy Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie pobudowany został plac zabaw.  Nowe miejsce do zabawy wyposażone jest w komplet urządzeń zapewniających dzieciom rozrywkę, rozwijających ich zdolności ruchowe i motoryczne a przede wszystkim umożliwiających przebywanie na świeżym powietrzu w  bezpiecznym i miłym dla oka otoczeniu.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 095

 • Pobudowane zostało wiele kilometrów nowych odcinków dróg gminnych. Roboty  budowlane prowadzono na obszarze całej gminy  - w miejscowościach: Gąbin, Stary Kamień, Guzew, Góry Małe, Plebanka, Nowe Wymyśle, Kamień-Słubice, Rumunki, Borki, Lipińskie, Nowe Grabie, Czermno,  Kępina,  Potrzebna, Koszelew, Jordanów, Jadwigów, Stara Korzeniówka,  Strzemeszno oraz na odcinku Czermno-Konstantynów. Odbudowano drogę gminną w Piaskach a także przebudowano  drogę w miejscowości Borki. Proces rozbudowy infrastruktury drogowej w Mieście i Gminie Gąbin cały czas jest w toku. Budowa dróg, przebiegająca etapami z roku na rok poprawia jakość sieci komunikacyjnej i będzie kontynuowana w 2017r.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 001

 • Oprócz prac budowlanych i projektowych prowadzono również czynności remontowe, dbając o stan nawierzchni dróg gminnych.
 • Ukończono ostatni etap prac przy budowie ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Gąbinie. Zmniejszyło to koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej a także pozwoliło przystąpić do dalszych prac budowlanych przy rozbudowie infrastruktury drogowej na „Osiedlu Pisarzy”. Wybudowano także  kanalizację sanitarną w ul. Dobrowolskiego oraz  w ul. Złotej i Bursztynowej w  Gąbinie. W ramach zeszłorocznych inwestycji powstały również kolejne odcinki  sieci wodociągowych w Górkach, Karolewie, Nowym Grabiu, Grabiu Polskim, Piaskach, Ludwikowie oraz Jordanowie. Wykonano także spinkę wodociągów na Trakcie Kamińskim w Gąbinie. Wyrównała ona ciśnienie i poprawiła wydajność  na najbardziej newralgicznych odcinkach wodociągów Gąbina i okolicy.
 • Utwardzono drogi na „Osiedlu pod Klonami” w Nowym Grabiu, część drogi gminnej w Guzewie a także ponad 3km nawierzchni dróg gruntowych w Górkach. Dzięki temu znacząco poprawił się komfort komunikacyjny, zwłaszcza dla okolicznych mieszkańców. Dotychczasowe drogi, zazwyczaj piaszczyste bądź gliniaste powodowały liczne utrudnienia drogowe i ograniczały rozwój budownictwa na wspomnianych obszarach.

 podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 006

 • Pobudowano i uporządkowano parking, drogę wewnętrzną  i chodnik  przy bloku na ul. Płockiej w Gąbinie. W ramach prac budowlanych położono kostkę brukową oraz nawierzchnię z płyt betonowych wokół budynku oraz przy garażach. Wyremontowano także pobliski chodnik znajdujący się przy ul. Kilińskiego.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 061

 • Wykonano remont dachu na dworcu autobusowym w Gąbinie. Przeprowadzone prace objęły swoim zakresem wymianę poszycia dachowego na części gminnej dworca. Modernizacja ta zabezpieczyła budynek przed możliwymi trudnościami spowodowanymi nienajlepszą już kondycją dotychczasowego pokrycia dachowego.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 051

 • Zamontowano lampy solarne w miejscowościach Nowa Korzeniówka, Borki, Nowe Grabie oraz Dobrzyków. Inwestycja ta realizowana była przy współudziale środków finansowych mieszkańców. To nowoczesne rozwiązanie  podnosi komfort życia mieszkańców zapewniając odpowiednie oświetlenie miejsc publicznych a także ogranicza koszty zużycia energii. Lampy wyposażone są w ogniwa i akumulatory, wykorzystujące energię słoneczną do ładowania.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 044

 • Przeprowadzono remont parteru i klatek chodowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Prace remontowe na terenie wspomnianej placówki prowadzone są sukcesywnie i dostosowują budynek do współczesnych standardów. Taki system zapewnia spokojną i niczym nie zakłóconą naukę a także poprawia komfort pracy zarówno uczniów jak i pracowników oświaty.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 073

 • Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Składkowskiego w Gąbinie. Chodnik ulokowany przy drodze wojewódzkiej nr 577 wymagał remontu. W ramach prac budowlanych prowadzonych przez MZDW a także dzięki staraniom Miasta i Gminy Gąbin, która dofinansowała inwestycję, udało się poszerzyć wspomniany odcinek i znacząco poprawić komfort jego użytkowania.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 017

 • Przeprowadzono prace remontowe Mogiły Żołnierzy Września 1939 znajdującej się na cmentarzu w Czermnie. Stan dotychczasowego monumentu wystawionego żołnierzom poległym w wojnie obronnej 1939, pozostawiał wiele do życzenia. Wykonane prace przywróciły mogile jej świetność  i walory estetyczne.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 019

 • Wyremontowano schody przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gąbinie i Dobrzykowie. Remont spękanej nawierzchni a także położenie mrozoodpornych płytek poprawiły bezpieczeństwo a także komfort użytkowy,  wszystkim korzystającym z usług gąbińskiego ośrodka zdrowia.

 podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 049

 • Opracowano  Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2016 - 2020 i na lata następne. Program ma na celu przywrócenie zdegradowanych obszarów do stanu użyteczności publicznej. Celem przedsięwzięcia jest m.in. renowacja i zmiana funkcji użytkowej budynków historycznych – zabytkowej kamienicy  przy Starym Rynku  oraz dawnego sądu grodzkiego. Dzięki staraniom urzędu Miasta i Gminy, udało się uzyskać na ten cel znaczne dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju - 77 400,00 zł z całkowitej kwoty 86 tys. zł.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 054

 • Sporządzono projekt sieci wodociągowej w Guzewie. Projektowany odcinek, o długości prawie 1km znacząco poprawi zaopatrzenie lokalnej ludności w wodę, zwłaszcza w okresie letnim. Susza i słabe ciśnienie wody, było dużym problemem dla rolników i indywidualnych odbiorców. Prace przy budowie wspomnianej inwestycji mają ruszyć w 2017 roku.
 • Opracowano plan urządzenia dla lasów mienia komunalnego Miasta i Gminy Gąbin. Umożliwi to uporządkowanie drzewostanu  a także oczyszczenie i utrzymanie należytego porządku na całym obszarze leśnym w obszarze Miasta i Gminy Gąbin.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 056

 • Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu zabytkowej szkoły w miejscowości Nowy Troszyn. Jest to pierwszy etap planu, polegającego na modernizacji wspomnianego budynku oraz dostosowaniu go do potrzeb mieszkańców i współczesnych wymogów . Zlecono także wykonanie  projektu  modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie. Dzięki temu będzie można przystąpić do dalszych prac mających na celu poprawę zaopatrzenia okolicznych mieszkańców w wodę a także odciążenia gminnej sieci wodociągowej.  Przygotowywana jest również dokumentacja projektowa na  „Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”. Jest to bardzo ważna inwestycja, która pomoże zredukować emisję szkodliwych substancji do atmosfery a mieszkańcom umożliwi korzystanie z tanich i czystych źródeł energetycznych.
 • Sporządzono mapy do celów projektowych oraz przeprowadzono procedury podziału działek pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 577 do gminy Sanniki. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 5km. Wykonano również mapy niezbędne do budowy ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej. Dzięki temu możliwe będzie przejście do następnego etapu czyli wykonania projektu a w dalszej perspektywie budowy wspomnianych ścieżek.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 076

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 075

 • Zakupiono przyczepę dla Zakładu Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie. Nowy nabytek rozszerzył możliwości przewozu sprzętu, odpadów oraz innych obiektów. Nowoczesna przyczepa, dzięki dużej pojemności nie tylko ułatwia wykonywanie zadań pracowników ZGKiM w Gąbinie ale także obniża koszty transportu przewożonych elementów.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 067

 • Dofinansowano zakup nowego pojazdu dla Policji w Gąbinie. Zakupiony samochód – Skoda Yeti, o mocy 190 km zwiększył mobilność lokalnych służb porządkowych a także poprawił stan bezpieczeństwa, zarówno na obszarze miasta jak i całej gminy. Kwota dofinansowania zakupu pojazdu wyniosła 40 tys. Złotych.

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 065

 • Wykonano prace remontowe w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin. Zabytkowy ratusz, wzniesiony w 1834 roku w stylu klasycznym jest bez wątpienia jedną z perełek architektonicznych ziemi gąbińskiej. W 2016 roku przeprowadzono prace remontowe w obrębie budynku i zabezpieczono niektóre elementy jego  pierwotnej konstrukcji.
 • Zakupiono elementy ogrodzenia systemowego na stadion miejski w Gąbinie. Wspomniane elementy posłużyły odgrodzeniu stref kibica. Poprawiło to bezpieczeństwo podczas rozgrywanych meczów a także uporządkowało system sektorów dla wszystkich widzów przychodzących kibicować lokalnej drużynie piłkarskiej - MKS Błękitni Gąbin.
 • Kupiona została kosiarka wysięgnikowa do utrzymywania porządku na poboczach dróg oraz terenach zielonych w obrębie gminy.
 • Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Górki. Brak tego typu konstrukcji stanowił problem zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, które w czasie deszczu mokły w oczekiwaniu na szkolny autobus.

 podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 050

 • Zainstalowano ozdobne oświetlenie na Starym Rynku w Gąbinie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Nowy Rynek w Gąbinie został ozdobiony oświetleniem LED-owym. Iluminacje zainstalowano na pięciu budynkach w obrębie rynku, ratuszu, budynku OSP a także na latarniach, w parku i rosnącej przy ratuszu choince. Ozdobiony został również park przy ul. Wojska Polskiego. Energooszczędne oświetlenie zdobiło gąbińską starówkę przez cały okres świąt oraz część zimy. 

podsumowanie roku 2016 w inwestycjach 041

opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin