Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn

Inwestycje 2015 Odsłony: 1557

budowa drogi gminnej w miejscowosci nowy troszyn 700x600pix

Czas realizacji inwestycji:
wrzesień 2015 

Wykonawca: 
P.H.U. „PRIMA”

Wartość inwestycji:
393.038,51 zł 

Kwota dofinansowania:
314.430,00 zł

źródła dofinansowania

ministerstwo i administracji i cyfryzacji 150pix Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
herb gabin 150pix Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

Na początku września 2015r. wykonano budowę drogi  gminnej w miejscowości Nowy Troszyn w ramach pozyskanej przez Samorząd promesy  o nr DUSKŻiZK-WPJST.864.15.2015 z dnia  16.02.2015r. Środki zarządzane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pochodziły z budżetu państwa. Droga zlokalizowana jest na działce ewid. nr 450 o dł. 1000 m (od km 0+600 do km 1+600 km). W zakres prac wchodziło m.in. profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonanie pobocza. Droga posiada szerokość 4 m i jej nawierzchnia wykonana została w technologii asfaltowej. Wykonawcą była firma P.H.U. „PRIMA”

budowa drogi gminnej w miejscowosci nowy troszyn 700x350pix