Budowa drogi gminnej w miejscowości Piaski

Inwestycje 2015 Odsłony: 1335

budowa drogi gminnej w miejscowosci piaski 700x600pix

Czas realizacji inwestycji:
wrzesień 2015 

Wykonawca: 
P.H.U. „PRIMA”

Wartość inwestycji:
208.665,00 zł 

Kwota dofinansowania:
 64.024,00 zł

źródła dofinansowania

ministerstwo i administracji i cyfryzacji 150pix Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
herb gabin 150pix Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

Na przełomie sierpnia i września 2015r. wykonano budowę drogi gminej w Piaskach w ramach pozyskanej przez Samorząd promesy o nr DUSKŻiZK-WPJST.864.15.2015 z dnia 16.02.2015r. Środki zarządzane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pochodziły z budżetu państwa. Droga zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 484/2 o dł. 200 m(od km 0+000 do km 0+200 km) stanowi połączenie miedzy drogą wojewódzką nr 575 a drogą gminną o nr 2290602W przebiegającą przez miejscowość Piaski.
W zakres prac wchodziło m.in. profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonanie pobocza. Droga posiada szerokość 4 m jej nawierzchnia wykonana została w technologii asfaltowej. Wykonawcą była firma P.H.U. „PRIMA”

budowa drogi gminnej w miejscowosci piaski 700x350pix