Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin...

utworzenie miejsc rekreacji i sportu 700x600pix

Czas realizacji inwestycji: 
styczeń 2015 - kwiecień 2015

Wykonawca: 

Wartość inwestycji / dofinansowanie z UE :
siłownia w Nowym Grabiu:
144.313,24zł / 93.861,00zł
siłownie w Gąbinie:
253.132,17zł / 57.632,00zł
siłownia w Koszelewie:
159.830,51 / 103.954,00zł

źródła dofinansowania

prow 150pix Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ue 150pix środki funduszy unijnych
aktywni razem 150pix Fundacja Aktywni Razem
herb gabin 150pix Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin – siłownia zewnętrzna w Gąbinie, – siłownia zewnętrzna w Koszelewie, – siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu. Celem głównym operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych poprzez wybudowanie plenerowych siłowni napowietrznych w trzech miejscowościach. Wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie ze środków UE i realizowane są w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W Gąbinie siłownie powstają w dwóch lokalizacjach. Jedna znajduje się na działce przyległej do dworca autobusowego przy ul. Topolowej, druga w parku miejskim przy ul. Wojska Polskiego.
Zakres prac obejmuje m.in. roboty przygotowawcze - mechaniczne - wykonanie trawników dywanowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, montaż urządzeń treningowych i rekreacyjnych, a także ławeczki z "pedałami", stolika plenerowego z siedziskami do gier, tablic informacyjnych, śmietniczek, wieszaków plenerowych, stojaków do rowerów, montaż ogrodzenia panelowego, kamery monitoringu wizyjnego, oświetlenia hybrydowego.
Podobny zakres prac oraz wyposażenie posiada wybudowana siłownia w miejscowości Koszelew. Zlokalizowana ona jest na działce gminnej nr 121, tuż za przystankiem PKS. W przyszłości powstanie tam również plac zabaw, budynek świetlicy wiejskiej oraz parking samochodowy obsługujący wspomniane obiekty.
Siłownia plenerowa w Nowym Grabiu zlokalizowana jest na działce gminnej nr 464/1, położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 574 około 50m od szkoły podstawowej. Wzdłuż ogrodzenia nowopowstałej siłowni zaprojektowana będzie ścieżka rowerowa łącząca miejscowości Gąbin i Dobrzyków a jej dalszy przebieg projektowany wzdłuż wału powodziowego umożliwi połączenie z płockim systemem ścieżek rowerowych. Dogodna lokalizacja siłowni umożliwi korzystanie z przyrządów treningowych nie tylko mieszkańcom ale również w przyszłości turystom rowerowym i pieszym.
Należy wspomnieć, że wszystkie siłownie zostały ogrodzone i będą monitorowane. Zainstalowano również system oświetlenia hybrydowego wykorzystujący energię odnawialną - słoneczno-wiatrową.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin