Zapraszamy do nas... - aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin

zapraszamy do nas projekt starowka 700x600pix

Czas realizacji inwestycji:
grudzień 2014 - kwiecień 2015

Wykonawca: 

Wartość inwestycji: 70.079,50zł
Kwota dofinansowania z UE: 45.580,00zł

źródła dofinansowania

prow 150pix Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
leader LEADER +
ue 150pix środki funduszy unijnych
aktywni razem 150pix Fundacja Aktywni Razem
herb gabin 150pix Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

Na starówce w Gąbinie zrealizowano projekt pn. „Zapraszamy do nas... - aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Jednym z głównych przedsięwzięć projektu jest uruchomienie sezonowego Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego w centrum Gąbina. Przy punkcie informacyjnym zostanie utworzona wypożyczalnia rowerów, której działalność z czasem zostanie rozszerzona na inny sprzęt sportowy. W ramach zadania zostało zakupione zamknięte stoisko na punkt informacji turystycznej i wyposażone w podstawowe meble, tj. biurko, krzesło i fotel, szafę a także tablicę informacyjną – LED, na której wyświetlane będą podstawowe informacje turystyczne, promocyjne, data, godzina, temperatura, itp.
Na starówce powstały również 4 stoiska regionalne udostępniane twórcom ludowym, członkom amatorskiego ruchu artystycznego, lokalnym organizacjom, słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąbinie, którzy będą mogli prezentować swoje osiągnięcia i bezpośrednio promować Ziemię Gąbińską oraz cały teren LGD. Wykorzystywane będą zarówno podczas cyklicznych wydarzeń kulturalnych jak i organizowanych kiermaszy, jarmarków, wystaw, festiwalów, targów, itp.

W celu poprawienia walorów estetycznych prowadzona jest renowacja gąbińskiej fontanny – chętnie odwiedzanej przez mieszkańców i turystów. Gąbińska fontanna powstała w 2008r. w miejscu dawnej studni zlokalizowanej na rynku miejskim. W chwili obecnej fontanna wymagała pilnego oczyszczenia i renowacji w celu zachowania swojej funkcjonalności. W celu zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem zaistniała konieczność przywrócenia jej świetności w jak najszybszym czasie. Remont fontanny polega na oczyszczeniu i konserwacji powierzchni fontanny, wymianie dyszy natryskowej, budowie komory dla modułu uzdatniania wody – tzw. chloratora. Pojawiły się również głosy z propozycją powiększenia niecki fontanny - jednak o ewentualnej wymianie cokołu w przyszłości zdecydują radni. Wykonane w ramach projektu prace umożliwią montaż niecki o większej średnicy, lub zupełnej zmianie formy i typu fontanny.
W ramach projektu utworzone zostało również miejsce do rekreacji ruchowo-intelektualnej, jest nim wybudowane pole do gry w szachy plenerowe. Osoby starsze, jak i młodzież będą mogły korzystać z utworzonej szachownicy lub odpocząć w sąsiedztwie odnowionej fontanny.

Utworzenie punktu informacji turystycznej oraz wypożyczalni rowerów a także pomoc w planowaniu pobytu i aktywnego wypoczynku, bezpośrednio przełoży się na promocję regionu. Odnowienie fontanny na zabytkowej starówce miejskiej oprócz poprawy estetyki będzie miało również wpływ na promocję gminy oraz wszystkich ciekawych i zabytkowych miejsc Ziemi Gąbińskiej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin