Kalendarium dziejów Gąbina

Drukuj E-mail Odsłony: 3054

Najważniejsze odnotowane wydarzenia w historii Gąbina, spisane chronologicznie od roku 1215.

1215 r.
Pierwsza wzmianka o Gąbinie w przywileju Konrada I, gdzie został określony jako „starodawna włość monarsza”.

1222 r.
Informacja o istnieniu kościoła w Gąbinie. Wśród świadków konsekracji kościoła w Trojanowie występuje Capelanus tj. pleban z Gąbina.

1322 r.
Gąbin posiada już prawa miejskie może nawet wcześniej otrzymane. W akcie wymieniony jako Opiddum – miasto.

1425 r.
Gąbin posiadał już Radę miejską wyłonioną z pośród mieszkańców.

1437 r.
1 lipca Książe Ziemowit V potwierdza otrzymane przez miasto prawa, a nawet je rozszerza.

1475–1793 r.
Istnieje powiat Gąbiński zajmujący ziemie od Łącka prawie do Sochaczewa. Obejmował miasteczka Pacynę, Osmolin, Kiernozie, Iłów.

1540-1545 r.
Duże pożary miasta. Spłonęło wiele zabudowy drewnianej krytej strzechą lub gontami.

1655-1657 r.
Czasy „Potopu”, Gąbin spalony prawie doszczętnie przez wojska szwedzkie.

1670 r.
Rozpoczęcie rozbudowy miasta po najeździe szwedzkim.

1793-1806 r.
Gąbin dostał się pod zabór pruski, co wiązało się z utrata praw polskich i sprowadzeniem do Gąbina osadników niemieckich.

1825 r.
Powstała osada sukiennicza z inicjatywy Stanisława Staszica. Ukończono w pełni budowę obecnego Ratusza wzniesionego już w 1824r.

1829 r.
Powstała parafia ewangelicko-augsburska, wybudowano kościół i plebanię tzw. „pastorówkę”.

1831 r.
Powstanie Listopadowe walki z carskimi wojskami w okolicach Gąbina. Przez Gąbin przechodzą oddziały gen. Jana Skrzyneckiego cofające się przed armią feldmarszałka Iwana Paskiewicza.

1863-1864 r.
Powstanie Styczniowe w Gąbinie i okolicach. Bardzo surowe represje wojsk i władz carskich w mieście, wsiach i pobliskich majątkach.

1894 r.
Nasilona epidemia cholery i czerwonki spowodowała śmierć licznych mieszkańców Gąbina i okolicy.

1898 r.
Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej spośród Gąbiniaków.

1905 r.
Strajk szkolny. Petycja rodziców kierownictwa szkoły, by nauczano w nie język polski. 26 grudnia manifestacyjny pochód patriotyczny zaatakowany przez żołnierzy carskich. W wyniku strzałów do uczestników jeden z Polaków zabity, kilku rannych.

1915-1918 r.
Okupacja niemiecka, od maja Gąbin znalazł się w wyniku działań wojennych I wojny światowej pod okupacją niemiecką.

1918 r.
11 listopada Gąbiniacy zrzeszeni w POW rozbrajali żołnierzy i żandarmerię niemiecką. Dwóch Polaków zginęło, Aleksander Rojewski i Edward Wierzbicki. Odzyskanie niepodległości.

1933 r.
Rozpoczęcie budowy osiedla pod lasem tzw. „Letnisk”.

1937-1938 r.
Elektryfikacja Gąbina. Doprowadzenie prądu zmiennego z elektrowni w Radziwiu do wszystkich ulic.

1939 r.
Wrzesień, bardzo duże zniszczenia miasta w wyniku bombardowań hitlerowskiego lotnictwa. 17 września Gąbin zajęły wojska niemieckie. Początek okupacji hitlerowskiej.

1940-1944 r.
Wysiedlenia Polaków – głównie rolników do GG i wywózki, przeważnie starszej młodzieży na roboty do Niemiec.

1941 r.
15 czerwca publiczna egzekucja 10 Polaków – mieszkańców Gąbina i okolic.

1942 r.
18 kwietnia likwidacja Gąbińskiego Getta. Ponad 2000 Żydów – mieszkańców Gąbina wywieziono do Chełmna nad Nerem, gdzie zostali zagazowani i spaleni.

1945 r.
18 stycznia okupanci opuścili Gąbin. W rannych godzinach wjechały do miasta czołgi 2 armii pancernej gen. płk Siemiona Bogdanowa.

1945 r.
21 stycznia Gąbiniacy utworzyli pierwszy po II wojnie Zarząd Miejski i Radę Miejską.

1945 r.
Luty powstanie spółdzielni spożywców „Zgoda”, a potem „Spółdzielni Rolnik – przyszły GS”.

1946 r.
Luty powstanie spółdzielni Przemysłu Skórzanego – przekształconej w 1962r. w Spółdzielnię „Pokój”.

1948 r.
50-lecie OSP w Gąbinie. Ufundowanie pierwszego po wojnie sztandaru dla straży.

1948 r.
Wybudowanie trasy przelotowej z Rogatek Gostynińskich do ul. Warszawskiej.

1948 r.
Powstanie Biblioteki Miejskiej z inicjatywy i staraniem żony lekarza Heleny Czernicowej.

1948 r.
1 września Powołanie Publicznej Szkoły Zawodowej.

1957 r.
Przekazanie nowego budynku Szkoły Podstawowej, wybudowanego w latach 1955-1957.

1955-1956 r.
Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych.

1959-1963 r.
Wybudowanie bloków mieszkalnych przy ul. Płockiej i Stary Rynek .

1957 r.
Powstanie Kółka Rolniczego, które pomagało rolnikom w zdobyciu nasion do siewów i służyło nowoczesnymi maszynami rolniczymi.

1958-1966 r.
Wybudowanie nowego kościoła rzymsko katolickiego, mimo trudności stawianych przez ówczesne władze państwowe, dzięki wysiłkom Komitetu Budowy pod przewodnictwem proboszcza księdza prałata Stefana Budczyńskiego.

1965 r.
Ukończenie budowy hydroforni przy ulicy Płockiej, dzięki czemu bloki między ul. Kościuszki a Wojska Polskiego otrzymały wodę.

1971 r.
Uroczyste odsłonięcie pomnika na grobie żołnierzy września na miejscowym cmentarzu parafialnym.

1973 r.
Uroczyste obchody 75-lecia OSP w Gąbinie połączone z ufundowaniem nowego sztandaru i wydaniem jednodniówki.

1974 r.
Otwarcie Radiostacji w pobliskim Konstantynowie najwyższy maszt nadawczy w Europie 646m

1978 r.
Początek rozbudowy osiedla pod lasem przy Rogatkach Gostynińskich

1981 r.
Styczeń, powódź w gminie. Częściowo zatopione Dobrzyków, Troszyn, Świniary, Świniary, Wiączemin i pobliskie osiedla.

1988 r.
11 XI – odsłonięcie odbudowanego w parku pomnika zwanego Grobem Nieznanego Żołnierza. Poprzedni wysadzili hitlerowcy w 1943r.

1991 – 1992 r.
Doprowadzenie wody do Gąbina ze studni głębinowych i budowa dużej kotłowni.

1991 r.
Od tego roku rozpoczęła się budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście.

1995 r.
Wybudowanie oczyszczalni ścieków i rozpoczęcie budowy kanalizacji miejskiej.

1995 r.
Początek budowy „Osiedla Pisarzy” między ulicą Cmentarną a Rogatkami Czermińskimi.

1997 r.
Zbudowano i oddano do użytku dworzec autobusowy.

1998 r.
Uroczyste obchody 100-lecia OSP w Gąbinie, połączone z ufundowaniem nowego sztandaru i wydaniem monografii pt. „Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie w latach 1898-1998.

1998 r.
Oddanie do użytku pełnowymiarowej hali sportowej w Gąbinie

1998 r.
Rozpoczęcie budowy nowoczesnych kotłowni gazowo-olejowych dla: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie oraz OSP w Gąbinie

1999 r.
Utworzenie podstacji pogotowia ratunkowego w Gąbinie.

2000 r.
Pierwszy Jarmark Gąbiński zorganizowany przez OSP w Gąbinie.

2001 r.
Oddanie do użytku szkoły podstawowej w Czermnie.

2002 r.
Oddanie do użytku gimnazjum w Dobrzykowie.

2002 r.
Modernizacja kotłowni osiedlowej w Gąbinie.

2003 r.
Oddanie do użytku pełnowymiarowej hali sportowej w Dobrzykowie.

2004 r.
Oddanie pierwszego etapu ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 577.

2005 r.
Początek prac przy budowie przedszkola i bloku żywieniowego w Gąbinie.

2006 r.
Wodociągowanie doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.
Rozpoczęcie modernizacji stadionu miejskiego - etap I - budynek zaplecza socjalnego.
Remont elewacji budynku Ratusza Miejskiego.
Modernizacja starówki - SAPARD I etap.
Budowa fontanny w parku na starówce Gąbina.

2007 r.
Modernizacja węzłów cieplnych na osiedlu mieszkaniowym Wojska Polskiego.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Rynek i Wspólna.
Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu pisarzy w Gąbinie.
Pierwszy KONCERT BOŻONARODZENIOWY w Gąbinie.

2008 r.
Modernizacja centrum Gąbina i wyposażenie w mała infrastrukturę turystyczną.
Zakończenie rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz budowy przedszkola w Gąbinie.

2009 r.
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w Gąbinie.
Rozbudowa Przychodni Zdrowia w Gąbinie przy ul. Płockiej.
Rozbudowa - przebudowa budynku przedszkola i szkoły podstawowej w Dobrzykowie.
Uroczyste otwarcie Gąbińskiego Kompleksu Oświatowego.
Uroczyste oddanie do użytku nowego budynku Komisariatu Policji w Gąbinie.
Rozpoczęcie budowy nowego budynku strażnicy OSP przy w Alei Jana Pawła II.

2010 r.
Wielka powódź (23 maj - I fala, 6 czerwiec - II fala).
Budowa ulicy Wojska Polskiego.
Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pisarzy w Gąbinie.
Przebudowa przychodni zdrowia w Dobrzykowie.
Realizacja programu "BEZPIECZNY DOM w Mieście i Gminie Gąbin".
Odbudowa infrastruktury po powodzi.
Otwarcie podstacji pogotowia ratunkowego w Gąbinie 19.02. 2010 r.
50-lecie OSP Dobrzyków.

2011 r.
Budowa placów zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA - (Nowy Kamień, Nowe Grabie, Gąbin, Czermno).
Budowa nowego obiektu - sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borkach.
Uruchomienie sztucznego lodowiska "BIAŁY ORLIK" w Gąbinie.
Uruchomienie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie.
Rozpoczęcie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Górkach - i etap.
Powstanie Chóru Miasta i Gminy Gąbin.

2012 r.
I Gala Noworoczna - koncert zorganizowany przez Samorząd i Szkołę Muzyczną.
Budowa placów zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA - (Borki, Dobrzyków).
Budowa sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w Dobrzykowie.
Rekultywacja składowiska odpadów w Gąbinie-Kępinie.
Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie (telebim - dworzec).

2013 r.
Przebudowa miejskiego placu targowego w ramach programu MÓJ RYNEK.
Wydanie książki prof. Janusza Szczepańskiego "Dzieje Gąbina i okolic".
Uruchomienie CYFROWEJ SZKOŁY w Szkole Podstawowej w Gąbinie.
Uruchomienie rozbudowanej oczyszczalni ścieków.
Zakupiono fortepian do szkoły muzycznej.
Rozpoczęcie budowy żłobka.
Realizacja programu - Alternatywne źródła energii w Mieście i Gminie Gąbin.
Rozpoczęcie kanalizowania osiedla kwiatowego - nr 3 w Gąbinie.
Odtworzono regionalne stroje ludowe.
Zawiązanie zespołu ludowego pieśni i tańca.
50-lecie OSP Topólno.

2014 r.
Realizacja projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Gąbin.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach.
Budowa systemu informacji turystycznej - etap I.
Rewitalizacja parków miejskich w Gąbinie.
Oddanie do użytku żłobka samorządowego w Gąbinie.
Budowa nowej strażnicy OSP w Gąbinie.
Realizacja projektu utworzenia szlaku Osadnictwa Nadwiślańskiego Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum.

2015 r.
Remont gąbińskiej świątyni parafialnej
Budowa muzycznego studia nagrań w gąbińskim MGOK
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy
Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej oraz wypożyczalni rowerów w Gąbinie
I Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

2016 r.
Rozbudowa żłobka samorządowego w Gąbinie
Swoją działalność rozpoczął Amatorski Teatr Niewielki - pierwsze od wielu lat stowarzyszenie teatralne na terenie gminy.
Budowa ul. Pięknej w Gąbinie.
Prowadzenie dalszych prac budowlanych przy rozbudowie kanalizacji na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie.
Budowa ul. Mickiewicza na Osiedlu Pisarzy.
Zbigniew Wodecki gwiazdą Dni Gąbina 2016.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gąbina
Unia Czermno z Pucharem Polski w rozgrywkach POZPN

2017 r.
Rozbudowa zespołu oświatowego w Nowym Grabiu
Przebudowa ul. Szopena w Gąbinie
Generalny remont Alei Jana Pawła II
Pierwszy paczkomat w Gąbinie
Budowa szatni przy szkole podstawowej w Gąbinie
Rozpoczęcie renowacji zabytkowych gąbińskich budynków
Pierwsze obchody Dnia Wisły w Dobrzykowie
Pierwsze edycja zawodów biegowych „Gąbińska dziesiątka”
Budowa ul. Norwida w Gąbinie

2018 r.
Oddanie do użytku drugiego żłobka samorządowego na terenie gminy – w m. Nowe Grabie
Organizacja dożynek Powiatu Płockiego w mieście Gąbin – po raz pierwszy w historii
Oddanie do użytku publicznego  zrewitalizowanych zabytków Gąbina – dawnego sądugrodzkiego oraz kamienicy Stary Rynek 6
Rozpoczęcie budowy obwodnicy Gąbina
Uroczystości gminne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
pierwsza miejska symultana szachowa w Gąbinie
Pierwsza edycja rajdu rowerowy „Gąbińska Setka”
Wybudowano szatnie przy sali gimnastycznej (kompleks szkolny przy Alei Jana Pawła II) w Gąbinie

2019 r.
Zainicjowanie powstania Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego
Wybudowano salę sportową przy kompleksie szkolnym w Nowym Grabiu
Wybudowano łącznik obwodnicy Gąbina
Wykonano nowe nasadzenia na miejskich terenach zielonych w Gąbinie
Prowadzono prace budowlane przy rozbudowie infrastruktury drogowej na osiedlu kwiatowym w Gąbinie oraz na terenie całej gminy, m.in. w Nowym Grabiu, Kępinie, Górkach itd.
Uroczyste obchody w Gąbińskie z okazji 80. rocznicy wybuchu II. wojny światowej.
Rozpoczęto gazyfikację części terenów Miasta i Gminy Gąbin
W Gąbinie odbyła się konferencja „Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu”

2020 r.
Oddanie do użytku gąbińskiej obwodnicy – największej inwestycji w historii miasta
Wybuch epidemii koronawirusa COVID-19.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin