Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

11-06-2019 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 1332
Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - etap II

Dotyczy: realizacji umowy partnerstwa z dnia 25.07.2017 r. na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka" ujętego w Planie inwestycyjnym subregionu plockiego objętego OSI problemowym.

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Wartość całkowita projektu – 96 506 769,53 PLN

Dofinansowanie: do 80 % kosztów kwalifikowalnych – 66 569 161,76 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 - 30.06.2019

Cel główny projektu – jest zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej.
 2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury transportu miejskiego.
 3. Ograniczenie emisji generowanych przez transport.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju nowej kultury mobilności.
 5. Kreowanie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka jako atrakcyjnego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

 1. Zakup niskoemisyjnego taboru – 25 szt. autobusów o napędzie hybrydowym;
 2. Infrastruktura transportu publicznego - zakup wraz z montażem 40 wiat przystankowych oraz wyposażenie 10 wiat zlokalizowanych na kluczowych ciągach komunikacyjnych w system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring oraz system powiadamiania SOS;
 3. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy cmentarzu komunalnym. Zgodnie z Polityką Parkingową miasta ta lokalizacja została określona jako parking typu „parkuj i jedź”. W ramach projektu wybudowane zostaną 223 nowe miejsca postojowe, w tym 30 dla osób niepełnosprawnych oraz 100 stanowisk dla rowerów. Zakres robót budowlanych obejmuje także oświetlenie, kanalizację deszczową, roboty branży drogowej oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenia zieleni;
 4. Rozbudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku wraz ze ścieżką rowerową i niezbędną infrastrukturą na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej wraz z budową ronda w ul. Długiej. Prace budowlane obejmują: przebudowę ulicy wraz ze skrzyżowaniami, przebudowę zjazdów i chodników, budowę i przebudowę oświetlenia, budowę sieci kanalizacyjnej, przebudowę kolizji, budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, przebudowę zatok autobusowych, montaż wiat przystankowych;
 5. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Tysiąclecia i Mickiewicza.

W ramach projektu zaplanowano nadzór inwestorski i autorski.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin