Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego

13-02-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 467
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.

konkurs RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”,

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem do tego celu środków między innymi z Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.

Wartość projektu: 625 668,53 zł
Kwota dofinansowania 392 493,12 zł
Okres realizacji projektu: od 10.08.2020 do 30.10.2023 r.

Cel głównym projektu: głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pacyna oraz Mieście i Gminie Gąbin położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
Celem głównym projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wymiana źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

W ramach realizowanego projektu, termomodernizacji zostanie poddany budynek administracyjno-biurowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.
Planowane do osiągnięcia cele: głęboka termomodernizacja budynku ZGKiM w Gąbinie uwzględniająca m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych, montaż sterowania ogrzewaniem, wymianę pokrycia dachu.

default

default

termomodernizacja zgkim 1500

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin