Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

09-03-2022 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 447
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Opracowany i złożony przez Miasto i Gminę Gąbin wniosek został zaakceptowany i zgodnie z opublikowaną listą w dniu 14 lutego 2022 r. otrzymał grant w wysokości 144 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na zakup komputerów stacjonarnych lub laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

W dniu 16 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak wraz ze Skarbnikiem Gminy Aleksandrą Kłys podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Wiktora Bacę - Specjalistę w Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu o numerze 1100/2022 w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Po otrzymaniu środków finansowych, Gmina rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

Kolejnym obowiązkiem gminy wynikającym z umowy jest zobowiązanie do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, zamieszczonych we wniosku o przyznanie Grantu. Obowiązek przedkładania, w okresie utrzymania efektów Projektu przez minimum 2 lata od zakończenia Projektu informacji o osiągniętych wskaźnikach.

Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

granty ppgr 700x350 gabin 9 03 2022

logo cppc

logo ppgr granty

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin